Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Innovatie verbetert toegang tot recht, als de juridische sector zich openstelt

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Innovatie verbetert toegang tot recht, als de juridische sector zich openstelt

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Innovatie verbetert toegang tot recht, als de juridische sector zich openstelt
 
Innovatie verbetert toegang tot recht, als de juridische sector zich openstelt
dinsdag, 3 april 2012

Aankondiging HiiL - Wereldwijd hebben gewone mensen vooral lastige “juridische” problemen dichtbij huis: in de familie, rond werk, in de buurt, over land of met de locale overheid. Het gaat om hun meest wezenlijke relaties. Conflicten daarin kunnen een bedreiging worden voor hun bestaanszekerheid, en zelfs uitlopen op geweld.

Als de beste praktijken breed zouden worden toegepast, dan zouden minstens 75% van deze problemen goed kunnen worden opgelost (nu wordt op veel plaatsen nog geen 50% behaald):

 ·       Gerechten en informele rechtspraak ontwikkelden gespecialiseerde procedures (familie, land, werk, consument, buren, drugsproblemen, etc.). Rechters werken hier actief met partijen aan werkbare en rechtvaardige oplossingen tijdens de zitting. Ze beslissen alleen zelf als dat echt nodig is.

·       Programma’s met juristen, paralegals en facilitators integreren de vaardigheden van advocaten en mediators. Zij doorbreken de grenzen tussen beroepsgroepen, gebruiken kennis uit de sociale wetenschappen en leveren diensten die effectief en betaalbaar zijn.

·       Nieuwe technologieën en organisatorische hoogstandjes, vaak uit de IT sector, kunnen worden aangepast voor de juridische sector. eBay lost 60 miljoen consumentenklachten per jaar op. Dit via een online platform voor dialoog waar mediators en ‘rechters’ op kunnen inloggen als hun hulp nodig is. Entrepreneur Nandan Nilekani leidt een programma dat iedere maand 20 miljoen inwoners van India een eigen identiteit bezorgt op basis van een irisscan. Legalzoom.com maakte een goed renderend bedrijf van online juridische documenten dat de toekomst van ons notariaat laat zien. Rechtsbijstandverzekeraars leveren rechtsbescherming en lossen tegen lage kosten conflicten op. Deze innovaties trekken grote aantallen cliënten en werken in vele soorten rechtssystemen.

·       Innovatieve rechters, advocaten, helpdesks en web platforms hebben de juridische informatieverstrekking opnieuw uitgevonden. In plaats van abstracte, Napoleonachtige wetboeken, leveren ze richtlijnen voor goede oplossingen (alimentatie, formules voor schadevergoedingen) en voor een stapsgewijze aanpak van de meest voorkomende problemen.

Op April 3, 2012, brengt HiiL, een toonaangevend R&D instituut voor de juridische sector, een rapport uit wereldwijde trends in toegang tot het recht: “Towards Basic Justice Care for Everyone”. Het Trend Report is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en brengt goede praktijken samen vanuit vijf continenten. Het rapport geeft ook input voor goede strategievorming en voor (hoog nodige) vernieuwing van de regulering van juridische diensten:

·        Wetgeving, beleid en financiering zijn nog steeds gericht op het mogelijk maken van traditionele juridische procedures of gokken op mediation gebaseerd op toestemming van beide partijen. Gewone mensen gebruiken deze opties zelden, en om goede redenen. Subsidies voor individuele rechtshulp zijn eigenlijk alleen te financieren voor specifieke kwetsbare groepen.

·        De nieuwe benaderingen bieden directe ondersteuning van het proces waarmee mensen zelf conflicten kunnen oplossen. Ze helpen om het weer over de belangrijkste kwesties te hebben en om te onderhandelen. Ze assisteren bij het bereiken van een rechtvaardige uitkomst door verschillende soorten derde partijen te betrekken en door de gemeenschap te mobiliseren als dat nodig is.

Het rapport zal worden besproken door experts en top innovators tijdens het Innovating Justice Forum 2012 op 16 en 17 April in Den Haag.

Dit resulteert in aanbevelingen voor de belangrijkste partijen in de juridische sector.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden