Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliënt herroeping starten procedure: waarschuwing
 
Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliënt herroeping starten procedure: waarschuwing
woensdag, 18 april 2012

De advocaat (verweerder) heeft een jaar gewacht alvorens klaagster te berichten dat hij op grond van nader onderzoek terug kwam op zijn eerdere toezegging om een procedure te beginnen.

In de kwestie tegen een zorgverzekeraar was een bindend advies gegeven. Verweerder heeft klaagster bericht dat bij de civiele rechter vernietiging van het bindend advies kon worden gevorderd. Bij brief van 8 februari 2011 heeft klaagster zich bij de deken beklaagd over verweerder. Klaagster heeft zich per email dd. 9 februari 2011 ook bij verweerder beklaagd. Verweerder heeft hierop gereageerd per email dd. 10 februari 2011. Verweerder schreef hierin onder meer het volgende:

 “In de zaak tegen de zorgverzekeraar heb ik uitgelegd dat dit een bijzondere procedure is. Er werd immers een bindend advies afgegeven dat in beginsel niet meer aan te staten is. Dit kan alleen maar via de weg van gerechtelijke vernietiging. Daarvoor moet echter vaststaan dat het bindend advies voor wat betreft de wijze van totstandkoming of inhoudelijk ernstig onredelijk is en daarom  moet worden vernietigd. Ik heb u aangegeven een dergelijke procedure te zullen opstarten, doch het kost mij meer tijd dan waar ik van ben uitgegaan.”

De raad van discipline:

'5.2    Zoals blijkt uit de email van verweerder dd. 10 februari 2011 aan klaagster heeft verweerder in de zaak tegen de zorgverzekeraar aanvankelijk tegen klaagster gezegd een procedure bij de civiele rechter tot vernietiging van het bindend advies te zullen starten. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij hierop evenwel later is teruggekomen en dat hij klaagster heeft geadviseerd hiervan af te zien. Verweerder stelt dat hij zijn andersluidend advies na ongeveer een jaar heeft gegeven.

Aldus is komen vast te staan dat verweerder klaagster een jaar in het ongewisse heeft gelaten over het verdere verloop van de zaak tegen de zorgverzekeraar. Van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn client op de hoogte stelt van belangrijke feiten, omstandigheden en afspraken en dat hij dit waar nodig ter voorkoming van misverstanden schriftelijk bevestigt.

Indien een advocaat toezegt om een procedure te zullen starten, mag van hem worden verwacht ,dat hij ter zake voortvarend te werk gaat, dan wel dat hij, indien nader onderzoek hem tot een andere conclusie brengt, hierover tijdig met zijn cliënt overlegt.

Verweerder heeft klaagster in de zaak tegen de zorgverzekeraar onvoldoende op de hoogte gehouden over het verloop van de zaak en niet die zorg betracht die van hem verwacht had mogen worden, wat verweerder tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De raad zal de klacht gegrond verklaren voor zover deze betrekking heeft op de zaak tegen zorgverzekeraar Y en voor het overige ongegrond verklaren.'

Aldus is de cliënt onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van de zaak. Klacht (gedeeltelijk) gegrond; een enkele waarschuwing voor de advocaat.

YA2594 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M -158 Beslissing van 5 maart 2012

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden