Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliėnt herroeping starten procedure: waarschuwing
 
Advocaat wacht een jaar met kennisgeving cliėnt herroeping starten procedure: waarschuwing
woensdag, 18 april 2012

De advocaat (verweerder) heeft een jaar gewacht alvorens klaagster te berichten dat hij op grond van nader onderzoek terug kwam op zijn eerdere toezegging om een procedure te beginnen.

In de kwestie tegen een zorgverzekeraar was een bindend advies gegeven. Verweerder heeft klaagster bericht dat bij de civiele rechter vernietiging van het bindend advies kon worden gevorderd. Bij brief van 8 februari 2011 heeft klaagster zich bij de deken beklaagd over verweerder. Klaagster heeft zich per email dd. 9 februari 2011 ook bij verweerder beklaagd. Verweerder heeft hierop gereageerd per email dd. 10 februari 2011. Verweerder schreef hierin onder meer het volgende:

 “In de zaak tegen de zorgverzekeraar heb ik uitgelegd dat dit een bijzondere procedure is. Er werd immers een bindend advies afgegeven dat in beginsel niet meer aan te staten is. Dit kan alleen maar via de weg van gerechtelijke vernietiging. Daarvoor moet echter vaststaan dat het bindend advies voor wat betreft de wijze van totstandkoming of inhoudelijk ernstig onredelijk is en daarom  moet worden vernietigd. Ik heb u aangegeven een dergelijke procedure te zullen opstarten, doch het kost mij meer tijd dan waar ik van ben uitgegaan.”

De raad van discipline:

'5.2    Zoals blijkt uit de email van verweerder dd. 10 februari 2011 aan klaagster heeft verweerder in de zaak tegen de zorgverzekeraar aanvankelijk tegen klaagster gezegd een procedure bij de civiele rechter tot vernietiging van het bindend advies te zullen starten. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij hierop evenwel later is teruggekomen en dat hij klaagster heeft geadviseerd hiervan af te zien. Verweerder stelt dat hij zijn andersluidend advies na ongeveer een jaar heeft gegeven.

Aldus is komen vast te staan dat verweerder klaagster een jaar in het ongewisse heeft gelaten over het verdere verloop van de zaak tegen de zorgverzekeraar. Van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn client op de hoogte stelt van belangrijke feiten, omstandigheden en afspraken en dat hij dit waar nodig ter voorkoming van misverstanden schriftelijk bevestigt.

Indien een advocaat toezegt om een procedure te zullen starten, mag van hem worden verwacht ,dat hij ter zake voortvarend te werk gaat, dan wel dat hij, indien nader onderzoek hem tot een andere conclusie brengt, hierover tijdig met zijn cliėnt overlegt.

Verweerder heeft klaagster in de zaak tegen de zorgverzekeraar onvoldoende op de hoogte gehouden over het verloop van de zaak en niet die zorg betracht die van hem verwacht had mogen worden, wat verweerder tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De raad zal de klacht gegrond verklaren voor zover deze betrekking heeft op de zaak tegen zorgverzekeraar Y en voor het overige ongegrond verklaren.'

Aldus is de cliėnt onvoldoende geļnformeerd over de voortgang van de zaak. Klacht (gedeeltelijk) gegrond; een enkele waarschuwing voor de advocaat.

YA2594 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M -158 Beslissing van 5 maart 2012

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 23 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden