Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
 
Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
woensdag, 25 april 2012

De notaris wordt verweten dat hij als bewindvoerder van neef ook het testament van neef heeft opgesteld en gepasseerd en dat hij de wilsbekwaamheid van neef onvoldoende heeft beoordeeld. De Kamer van Toezicht vindt dat er geen wettelijke belemmering is om als notaris die ook als bewindvoerder is aangesteld een testament op te stellen en te passeren. Onderbouwd noch gebleken is dat het passeren van het testament door de notaris in dit geval in strijd is met de openbare orde.

De overwegingen:

'5.5             In artikel 17 eerste lid van de Wna is bepaald dat de notaris zijn ambt uitoefent in

onafhankelijkheid en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt.

5.6             Klager heeft gesteld dat de notaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de vraag of

de heer [D] gelet op zijn geestelijke toestand in staat was om zijn wil te bepalen en te solistisch te werk is gegaan. De Kamer van Toezicht volgt deze stelling van klager niet. De Kamer van Toezicht overweegt dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij gedurende een langere periode meerdere gesprekken met de heer [D] heeft gevoerd over zijn wens met betrekking tot zijn nalatenschap. Het was voor de notaris duidelijk dat klager standvastig was in zijn wens.

Voorts stelt de Kamer van Toezicht vast dat de notaris alvorens over te gaan tot aktepassering een medische verklaring van een onafhankelijke arts heeft gevraagd. Deze arts heeft op 3 februari 2009 verklaard: “Op grond van onderzoek verklaar ik dat de heer [D] handelingsbekwaam kan worden beschouwd met betrekking tot het laten opstellen van zijn testament.” Het beroep van klager op onjuiste juridische terminologie van de arts kan er naar het oordeel van de Kamer van Toezicht niet aan afdoen dat deze medische verklaring niet anders kan worden gelezen dan dat de heer [D] in staat was om zijn wil te bepalen met betrekking tot het maken van een testament. In dit kader overweegt de Kamer van Toezicht voorts dat de arts wist voor welk doel de notaris de verklaring nodig had.

Ten slotte overweegt de Kamer van Toezicht dat niet is gesteld noch gebleken dat er van de zijde van de notaris sprake is geweest van belangenverstrengeling.

5.7       Gelet op het voorgaande is de Kamer van Toezicht van oordeel dat niet is gebleken van enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de zijde van de notaris met betrekking tot het opstellen en passeren van het testament van de heer [D]. De Kamer van Toezicht zal de klacht dan ook ongegrond verklaren.

Klacht aldus ongegrond. YC0770 Kamer van toezicht Assen 3/2011

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden