Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
 
Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
woensdag, 25 april 2012

De notaris wordt verweten dat hij als bewindvoerder van neef ook het testament van neef heeft opgesteld en gepasseerd en dat hij de wilsbekwaamheid van neef onvoldoende heeft beoordeeld. De Kamer van Toezicht vindt dat er geen wettelijke belemmering is om als notaris die ook als bewindvoerder is aangesteld een testament op te stellen en te passeren. Onderbouwd noch gebleken is dat het passeren van het testament door de notaris in dit geval in strijd is met de openbare orde.

De overwegingen:

'5.5             In artikel 17 eerste lid van de Wna is bepaald dat de notaris zijn ambt uitoefent in

onafhankelijkheid en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt.

5.6             Klager heeft gesteld dat de notaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de vraag of

de heer [D] gelet op zijn geestelijke toestand in staat was om zijn wil te bepalen en te solistisch te werk is gegaan. De Kamer van Toezicht volgt deze stelling van klager niet. De Kamer van Toezicht overweegt dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij gedurende een langere periode meerdere gesprekken met de heer [D] heeft gevoerd over zijn wens met betrekking tot zijn nalatenschap. Het was voor de notaris duidelijk dat klager standvastig was in zijn wens.

Voorts stelt de Kamer van Toezicht vast dat de notaris alvorens over te gaan tot aktepassering een medische verklaring van een onafhankelijke arts heeft gevraagd. Deze arts heeft op 3 februari 2009 verklaard: “Op grond van onderzoek verklaar ik dat de heer [D] handelingsbekwaam kan worden beschouwd met betrekking tot het laten opstellen van zijn testament.” Het beroep van klager op onjuiste juridische terminologie van de arts kan er naar het oordeel van de Kamer van Toezicht niet aan afdoen dat deze medische verklaring niet anders kan worden gelezen dan dat de heer [D] in staat was om zijn wil te bepalen met betrekking tot het maken van een testament. In dit kader overweegt de Kamer van Toezicht voorts dat de arts wist voor welk doel de notaris de verklaring nodig had.

Ten slotte overweegt de Kamer van Toezicht dat niet is gesteld noch gebleken dat er van de zijde van de notaris sprake is geweest van belangenverstrengeling.

5.7       Gelet op het voorgaande is de Kamer van Toezicht van oordeel dat niet is gebleken van enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de zijde van de notaris met betrekking tot het opstellen en passeren van het testament van de heer [D]. De Kamer van Toezicht zal de klacht dan ook ongegrond verklaren.

Klacht aldus ongegrond. YC0770 Kamer van toezicht Assen 3/2011

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 25 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden