Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
 
Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
woensdag, 25 april 2012

De notaris wordt verweten dat hij als bewindvoerder van neef ook het testament van neef heeft opgesteld en gepasseerd en dat hij de wilsbekwaamheid van neef onvoldoende heeft beoordeeld. De Kamer van Toezicht vindt dat er geen wettelijke belemmering is om als notaris die ook als bewindvoerder is aangesteld een testament op te stellen en te passeren. Onderbouwd noch gebleken is dat het passeren van het testament door de notaris in dit geval in strijd is met de openbare orde.

De overwegingen:

'5.5             In artikel 17 eerste lid van de Wna is bepaald dat de notaris zijn ambt uitoefent in

onafhankelijkheid en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt.

5.6             Klager heeft gesteld dat de notaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de vraag of

de heer [D] gelet op zijn geestelijke toestand in staat was om zijn wil te bepalen en te solistisch te werk is gegaan. De Kamer van Toezicht volgt deze stelling van klager niet. De Kamer van Toezicht overweegt dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij gedurende een langere periode meerdere gesprekken met de heer [D] heeft gevoerd over zijn wens met betrekking tot zijn nalatenschap. Het was voor de notaris duidelijk dat klager standvastig was in zijn wens.

Voorts stelt de Kamer van Toezicht vast dat de notaris alvorens over te gaan tot aktepassering een medische verklaring van een onafhankelijke arts heeft gevraagd. Deze arts heeft op 3 februari 2009 verklaard: “Op grond van onderzoek verklaar ik dat de heer [D] handelingsbekwaam kan worden beschouwd met betrekking tot het laten opstellen van zijn testament.” Het beroep van klager op onjuiste juridische terminologie van de arts kan er naar het oordeel van de Kamer van Toezicht niet aan afdoen dat deze medische verklaring niet anders kan worden gelezen dan dat de heer [D] in staat was om zijn wil te bepalen met betrekking tot het maken van een testament. In dit kader overweegt de Kamer van Toezicht voorts dat de arts wist voor welk doel de notaris de verklaring nodig had.

Ten slotte overweegt de Kamer van Toezicht dat niet is gesteld noch gebleken dat er van de zijde van de notaris sprake is geweest van belangenverstrengeling.

5.7       Gelet op het voorgaande is de Kamer van Toezicht van oordeel dat niet is gebleken van enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de zijde van de notaris met betrekking tot het opstellen en passeren van het testament van de heer [D]. De Kamer van Toezicht zal de klacht dan ook ongegrond verklaren.

Klacht aldus ongegrond. YC0770 Kamer van toezicht Assen 3/2011

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden