Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
 
Notaris mocht als bewindvoerder van neef ook het testament maken
woensdag, 25 april 2012

De notaris wordt verweten dat hij als bewindvoerder van neef ook het testament van neef heeft opgesteld en gepasseerd en dat hij de wilsbekwaamheid van neef onvoldoende heeft beoordeeld. De Kamer van Toezicht vindt dat er geen wettelijke belemmering is om als notaris die ook als bewindvoerder is aangesteld een testament op te stellen en te passeren. Onderbouwd noch gebleken is dat het passeren van het testament door de notaris in dit geval in strijd is met de openbare orde.

De overwegingen:

'5.5             In artikel 17 eerste lid van de Wna is bepaald dat de notaris zijn ambt uitoefent in

onafhankelijkheid en de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behartigt.

5.6             Klager heeft gesteld dat de notaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de vraag of

de heer [D] gelet op zijn geestelijke toestand in staat was om zijn wil te bepalen en te solistisch te werk is gegaan. De Kamer van Toezicht volgt deze stelling van klager niet. De Kamer van Toezicht overweegt dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij gedurende een langere periode meerdere gesprekken met de heer [D] heeft gevoerd over zijn wens met betrekking tot zijn nalatenschap. Het was voor de notaris duidelijk dat klager standvastig was in zijn wens.

Voorts stelt de Kamer van Toezicht vast dat de notaris alvorens over te gaan tot aktepassering een medische verklaring van een onafhankelijke arts heeft gevraagd. Deze arts heeft op 3 februari 2009 verklaard: “Op grond van onderzoek verklaar ik dat de heer [D] handelingsbekwaam kan worden beschouwd met betrekking tot het laten opstellen van zijn testament.” Het beroep van klager op onjuiste juridische terminologie van de arts kan er naar het oordeel van de Kamer van Toezicht niet aan afdoen dat deze medische verklaring niet anders kan worden gelezen dan dat de heer [D] in staat was om zijn wil te bepalen met betrekking tot het maken van een testament. In dit kader overweegt de Kamer van Toezicht voorts dat de arts wist voor welk doel de notaris de verklaring nodig had.

Ten slotte overweegt de Kamer van Toezicht dat niet is gesteld noch gebleken dat er van de zijde van de notaris sprake is geweest van belangenverstrengeling.

5.7       Gelet op het voorgaande is de Kamer van Toezicht van oordeel dat niet is gebleken van enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de zijde van de notaris met betrekking tot het opstellen en passeren van het testament van de heer [D]. De Kamer van Toezicht zal de klacht dan ook ongegrond verklaren.

Klacht aldus ongegrond. YC0770 Kamer van toezicht Assen 3/2011

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden