Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris
 
Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris
woensdag, 9 mei 2012

Kandidaat-notarissen dienen zelfstandig te worden aangesproken daar zij onder het tuchtrechtelijke regime van de Wet op het notarisambt (Wna) een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid hebben. Dit en meer volgt uit een beslissing d.d. 30 maart 2012 van de Kamer van toezicht te Breda over een notaris die een kandidaat-notaris (niet langer) in dienst had.

'Ter beoordeling staat in de eerste plaats of en zo ja, in hoeverre, de notaris in tuchtrechtelijke zin aansprakelijk moet worden gehouden voor de door klager gestelde tekortkomingen van de destijds op het kantoor van de notaris werkzame kandidaat-notaris [naam].

Ter beoordeling staat in de eerste plaats of en zo ja, in hoeverre, de notaris in tuchtrechtelijke zin aansprakelijk moet worden gehouden voor de door klager gestelde tekortkomingen van de destijds op het kantoor van de notaris werkzame kandidaat-notaris [naam].

Ofschoon de notaris verantwoordelijkheid draagt voor door zijn medewerkers, waar onder kandidaat-notarissen, verrichte werkzaamheden of voor hun gedragingen en nalaten in het kader van hun functie-uitoefening, gaat die verantwoordelijkheid niet zo ver dat de notaris ook in tuchtrechtelijke zin voor tekortkomingen daarin van met name kandidaat-notarissen aansprakelijk is, te minder nu ook kandidaat-notarissen onder het tuchtrechtelijke regime van de Wet op het notarisambt (Wna) vallen. Zij hebben dan ook een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid.

Voor de door klager gestelde tekortkomingen betrekking hebbend op kandidaat-notaris mr. [naam], voor zijn werkzaamheden en/of nalaten in dienstbetrekking met de notaris, kan de notaris in het licht van vorenstaande daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.'

Over het weigeren van de ministerieplicht van de notaris - nu de betreffende opdracht door kandidaat-notaris mr. X is aanvaard, zegt de Kamer:

 'Dit heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de notaris en dit stond er niet aan in de weg die opdracht alsnog te weigeren en klager voor de uitvoering van de opdracht te verwijzen naar een advocaat. De notaris kan in ieder geval hiervan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.'

Wie overigens na de negatieve ervaring 'naar een ander stapt' kan niet aankloppen bij de vorige notaris:

 'Dit laatste geldt evenzeer voor de door [naam] verzorgde foutieve aangifte erfbelasting. De notaris heeft bovendien voor die foutieve aangifte verontschuldigingen aangeboden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten aan klager gerestitueerd. Dat klager zelf ervoor heeft gekozen de gemaakte fout door een ander dan door het kantoor van de notaris te doen herstellen, moet voor zijn rekening worden gelaten.'

YC0785 Kamer van toezicht Breda Kl 9/2011
 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 25 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden