Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris
 
Notaris niet verantwoordelijk voor destijds op kantoor notaris werkzame kandidaat-notaris
woensdag, 9 mei 2012

Kandidaat-notarissen dienen zelfstandig te worden aangesproken daar zij onder het tuchtrechtelijke regime van de Wet op het notarisambt (Wna) een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid hebben. Dit en meer volgt uit een beslissing d.d. 30 maart 2012 van de Kamer van toezicht te Breda over een notaris die een kandidaat-notaris (niet langer) in dienst had.

'Ter beoordeling staat in de eerste plaats of en zo ja, in hoeverre, de notaris in tuchtrechtelijke zin aansprakelijk moet worden gehouden voor de door klager gestelde tekortkomingen van de destijds op het kantoor van de notaris werkzame kandidaat-notaris [naam].

Ter beoordeling staat in de eerste plaats of en zo ja, in hoeverre, de notaris in tuchtrechtelijke zin aansprakelijk moet worden gehouden voor de door klager gestelde tekortkomingen van de destijds op het kantoor van de notaris werkzame kandidaat-notaris [naam].

Ofschoon de notaris verantwoordelijkheid draagt voor door zijn medewerkers, waar onder kandidaat-notarissen, verrichte werkzaamheden of voor hun gedragingen en nalaten in het kader van hun functie-uitoefening, gaat die verantwoordelijkheid niet zo ver dat de notaris ook in tuchtrechtelijke zin voor tekortkomingen daarin van met name kandidaat-notarissen aansprakelijk is, te minder nu ook kandidaat-notarissen onder het tuchtrechtelijke regime van de Wet op het notarisambt (Wna) vallen. Zij hebben dan ook een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid.

Voor de door klager gestelde tekortkomingen betrekking hebbend op kandidaat-notaris mr. [naam], voor zijn werkzaamheden en/of nalaten in dienstbetrekking met de notaris, kan de notaris in het licht van vorenstaande daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.'

Over het weigeren van de ministerieplicht van de notaris - nu de betreffende opdracht door kandidaat-notaris mr. X is aanvaard, zegt de Kamer:

 'Dit heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de notaris en dit stond er niet aan in de weg die opdracht alsnog te weigeren en klager voor de uitvoering van de opdracht te verwijzen naar een advocaat. De notaris kan in ieder geval hiervan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.'

Wie overigens na de negatieve ervaring 'naar een ander stapt' kan niet aankloppen bij de vorige notaris:

 'Dit laatste geldt evenzeer voor de door [naam] verzorgde foutieve aangifte erfbelasting. De notaris heeft bovendien voor die foutieve aangifte verontschuldigingen aangeboden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten aan klager gerestitueerd. Dat klager zelf ervoor heeft gekozen de gemaakte fout door een ander dan door het kantoor van de notaris te doen herstellen, moet voor zijn rekening worden gelaten.'

YC0785 Kamer van toezicht Breda Kl 9/2011
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genčve. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden