Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris toont geen initiatief naar cliënt en reageert niet op verzoeken KNB: waarschuwing
 
Notaris toont geen initiatief naar cliënt en reageert niet op verzoeken KNB: waarschuwing
woensdag, 9 mei 2012

Klaagster (oud-cliënt) verwijt de notaris, althans zijn kantoor een onzorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap van haar overleden echtgenoot. Zo verwijt zij dat in het kader van die afwikkeling een onjuiste belastingaangifte is gedaan en dat de notaris ter correctie daarvan niets heeft ondernomen. Ook verwijt zij dat op een voor haar onduidelijke en onevenwichtige wijze de zoons, geboren uit een eerder huwelijk van haar echtgenoot, bij de verdeling van de nalatenschap zijn betrokken. Verder heeft hij zelfs in het geheel niet gereageerd op een door haar in eerste instantie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ingediende klacht/bemiddelingsverzoek, aldus klaagster De Kamer van toezicht in Breda over dit laatste:

Wel moet de notaris worden aangerekend het gebrek aan communicatie over de kwestie. Gebleken is dat de notaris op geen enkele wijze heeft gereageerd op de door klaagster aanvankelijk bij de KNB aan de orde gestelde kwestie.

De notaris heeft de door KNB in het kader van bemiddeling aan hem gerichte verzoeken om zijn standpunt kenbaar te maken geheel onbeantwoord gelaten, hetgeen een notaris onwaardig is. In de in dat kader door de notaris aangevoerde omstandigheid, dat hij niet aan een reactie is toegekomen vanwege de vele ontvangen klachten over kandidaat-notaris mr. [naam] na diens vertrek, kan hiervoor geen rechtvaardiging worden gevonden.

Het had bovendien op de weg van de notaris gelegen, dat hij, toen hij bekend werd met klaagsters verwijten, haar na bestudering van het dossier zelf had uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. Dat de notaris daartoe het initiatief bij klaagster heeft gelaten is onjuist.'

De kamer van toezicht verklaart de klacht, voor zover betrekking hebbend op het verweten gebrek aan communicatie en het nalaten van de notaris een en ander in voege als hiervoor vermeld, gegrond; legt ter zake daarvan aan de notaris de maatregel op van waarschuwing.

YC0786 Kamer van toezicht Breda Kl 7/2011

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden