Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat over de grens met online publicatie tuchtrechtelijke veroordelingen

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaat over de grens met online publicatie tuchtrechtelijke veroordelingen

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat over de grens met online publicatie tuchtrechtelijke veroordelingen
 
Advocaat over de grens met online publicatie tuchtrechtelijke veroordelingen
vrijdag, 11 mei 2012

Ondanks doel (waarschuwen) onnodig grievend

Een advocaat (verweerder) heeft op 18 september 2009 een publicatie geplaatst op zijn website www.slotletselschade.nl waarin wordt vermeld dat klager van het Centraal Tuchtcollege een waarschuwing en een berisping heeft gekregen in twee klachtzaken die door de weduwnaar van de patiėnte en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen klager waren aangespannen.

De publicatie eindigt met een tweetal links naar de uitspraken in beide klachtzaken en met de opmerking: “Het is niet de eerste keer dat [naam klager] tuchtrechtelijk wordt veroordeeld. De vraag die bij de nabestaanden van [patiėnte] is opgekomen, is of hij wel wil leren van zijn fouten, of gedoemd is ze te herhalen. De herhaalde tuchtrechtelijke veroordelingen lijken helaas op het laatste te wijzen.”

Klager beklaagt zich over de publicatie die op 18 september 2009 op de website van het kantoor van verweerder is geplaatst. Hij vraagt zich af of de handelwijze van verweerder en het feit dat verweerder in de publicatie zijn naam heeft genoemd terwijl uitspraken van het (regionale en centrale) Tuchtcollege altijd geanonimiseerd worden gepubliceerd, geoorloofd is.

De advocaat had voor openbaarmaking van tuchtrechtelijke uitspraken in de gezondheidszorg, de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) er op na moeten slaan. Het tuchtcollege kan in het algemeen belang zijn eindbeslissing geheel of gedeeltelijk publiceren in diverse media, maar dan met weglating van de namen, voornamen en woonplaatsen van de in de beslissing genoemde personen. Oordeel van de Raad haakt aan bij de actualiteit:

 'Met ingang van 1 januari 2012 is een nieuwe regeling van kracht. Door deze wetswijziging heeft de tuchtrechter de mogelijkheid gekregen te besluiten dat uitspraken van de tuchtrechter en ook uitspraken die op zich geen beroepsbeperkende gevolgen hebben, zoals de maatregel het opleggen van een berisping, toch openbaar worden gemaakt indien het algemeen belang dat vergt door inschrijving in het BIG register. In dat geval geschiedt openbaarmaking voor een door de tuchtrechter te bepalen periode van maximaal twee jaar, nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden.

Op grond van Gedragsregel 10 had verweerder een afweging moeten maken tussen de belangen van zijn cliėnten en de belangen van klager. Dit heeft verweerder nagelaten. De raad is van oordeel dat de belangen van klager met zich meebrengen dat verweerder zich van de onderhavige publicatie had moeten onthouden.

Het verweer dat klager zelf ook veelvuldig de publiciteit heeft opgezocht kan niet tot gevolg hebben dat de belangenafweging tussen de belangen van zijn eigen cliėnten en de belangen van verweerder, anders zou hebben kunnen uitvallen. Dit verweer gaat derhalve niet op.

Ook het beroep van verweerder op de vrijheid van meningsuiting faalt. De vrijheid van meningsuiting van een advocaat is niet absoluut maar kent begrenzingen. Deze begrenzingen zijn onder meer neergelegd in de Gedragsregels voor advocaten en zijn door verweerder in casu overschreden.

Het verweer dat de klacht tardief is wordt door de raad verworpen. Klager heeft daartegen aangevoerd dat hij de klacht heeft ingediend kort nadat hij van de publicatie kennis heeft genomen. Niet vast is komen te staan dat klager daarvan al sinds 18 september 2009 op de hoogte was.

Met betrekking tot de laatste alinea van de publicatie: “Het is niet de eerste keer dat [klager] tuchtrechtelijk wordt veroordeeld. De vraag die bij de nabestaanden van [patiėnte] is opgekomen, is of hij wel wil leren van zijn fouten, of gedoemd is ze te herhalen. De herhaalde tuchtrechtelijke veroordelingen lijken helaas op het laatste te wijzen.” oordeelt de raad als volgt.

Deze opmerking is naar objectieve maatstaven als onnodig grievend te kwalificeren nu deze negatief suggestief is en gericht is op de persoon van klager. Dat verweerder deze publicatie op verzoek van zijn cliėnten heeft geplaatst, en aldus klager voor erger heeft behoed, doet aan het onnodig grievende karakter daarvan niet af. 

Gelet op het voorgaande is de klacht van klager tegen verweerder gegrond.'

YA2654 Raad van Discipline Arnhem 11-161 d.d. 26 maart 2012
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 25 april 2018





DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJD



O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden