Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Regieziting vervolging oud-rechters: vraag en antwoord (Chipshol)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Regieziting vervolging oud-rechters: vraag en antwoord (Chipshol)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Regieziting vervolging oud-rechters: vraag en antwoord (Chipshol)
dinsdag, 15 mei 2012

Rb Utrecht - De rechtbank Utrecht houdt morgen (16 mei 2012) een regiezitting in de zaak van de vervolging van twee oud-rechters, die worden verdacht van meineed.  Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden en achtergronden rond deze zaak.

Waar gaat het in deze strafzaak om

Twee oud-rechters worden van meineed verdacht. Ze zouden onder ede valse verklaringen hebben afgelegd, op de vraag of ze bevriend met elkaar waren en of ze met elkaar over de zogenoemde Chipsholzaak gesproken hebben.

Deze verklaringen zijn afgelegd tijdens een voorlopig getuigenverhoor in 2010. Eén van de verdachten zou ook nog in 2006 in een ander verhoor onder ede in strijd met de waarheid hebben verklaard dat hij niet heeft gebeld met een advocaat in de Chipsholzaak.

Eén verdachte wordt verdacht van drie gevallen van meineed, de andere verdachte van twee gevallen.

Wat is de achtergrond van deze zaak

De voorgeschiedenis begint al in de jaren 80, toen vader en zoon Poot gronden rondom Schiphol verwierven. Zij wilden met hun bedrijf Chipshol de gronden ontwikkelen, samen met een hun toenmalige zakenpartner. Ze kregen een conflict over de zeggenschap over de gronden. Dit mondde uit in een procedure voor de rechtbank Den Haag die - in eerste instantie - door de familie Poot is verloren.

Tegen hun zin is een deel van de grond doorverkocht. Volgens de familie Poot was de behandelend rechter partijdig en heeft hij hen bewust benadeeld. Een bevriende collega van dezelfde rechtbank zou hem gevraagd hebben om de Chipsholzaak te behandelen ten gunste van de wederpartij van de familie Poot. De rechter die dit verzocht, zou bevriend zijn met de wederpartij van de familie Poot.

De vermoedens van de familie Poot vonden bevestiging in een anonieme brief die zij in februari 2007 ontvingen en die ook aan de Nieuwe Revu was gestuurd. Deze brief bleek later te zijn geschreven door een griffier van de rechtbank ’s-Gravenhage, met wie de rechter die zijn collega benaderd had om de Chipsholzaak te doen, in het verleden een relatie zou hebben gehad.

De rechtbank in Utrecht stond in 2010 een verzoek tot het horen van een voorlopig getuigenverhoor door de familie Poot toe (LJN BM1744). De hiervoor genoemde rechters zijn toen als getuigen onder ede ondervraagd. Volgens de familie Poot hebben zij in strijd met de waarheid verklaard en daarom is er aangifte gedaan van meineed. Daarna is er een onderzoek door de rijksrecherche gedaan en heeft het OM besloten tot vervolging wegens meineed.

Daarnaast speelt er nog een andere kwestie. In een interview met een journalist heeft de advocaat in de Chipsholzaak, gezegd dat de behandelend rechter inhoudelijk met hem over de zaak heeft gesproken door de telefoon. De desbetreffende rechter is hierop een procedure tegen de journalist en de advocaat begonnen wegens smaad. In die procedure heeft die rechter onder ede verklaard dat hij niet gebeld heeft met de advocaat. Volgens het OM is ook deze verklaring meinedig. Al eerder heeft de familie Poot aangifte van meineed gedaan met betrekking tot dit feit.

Zie: LJN BC2571 rechtbank Rotterdam (procedure wegens smaad) en in hoger beroep LJN BI9309 en BI9304 gerechtshof ’s-Gravenhage.

Ook: LJN BP7073 rechtbank ’s-Gravenhage (in deze procedure heeft de advocaat een vordering tot schadevergoeding tegen de rechter ingesteld)

Wie behandelen de zaak

Mr. J.R. Krol (voorzitter)
Mr. E.A. Messer
Mr. Z.J. Oosting

Drie ervaren senior-rechters zullen deze zaak behandelen. De behandelend kamer is op voorstel van de teamleiders in de sector en in afstemming met het gerechtsbestuur samengesteld. Er is uitdrukkelijk op gelet dat de rechters die de zaak behandelen niet hebben samengewerkt of op een andere manier een persoonlijke band hebben met de verdachte(n) of de benadeelde partij. Geen van de behandelend rechters is werkzaam geweest in de rechtbanken Den Haag of Haarlem, waar de verdachten hebben gewerkt.

Waarom in Utrecht

De Hoge Raad heeft de rechtbank Utrecht aangewezen voor de behandeling van de zaak. Zie LJN BK2964 (beslissing Hoge Raad)


Regiezitting

Verwacht wordt dat er nog verzoeken van de verdediging en het OM komen voor nader onderzoek, zoals het horen van getuigen. Een regiezitting dient ervoor om te inventariseren wat er nog moet gebeuren voordat de zaak klaar is voor de inhoudelijke behandeling. Bijvoorbeeld of er nog getuigen moeten worden gehoord en wanneer dat zal gebeuren. Daarna zal een datum worden bepaald voor de inhoudelijke behandeling.

Is de regiezitting openbaar?

Ja, evenals de inhoudelijke behandeling die later in de tijd zal volgen.


Radio- en televisieopnames van de regiezitting

De rechtbank hanteert de persrichtlijn. Hierin is vastgelegd wat er in beginsel wel en niet mag worden opgenomen. Dat betekent dat van de verdachten alleen opnamen gemaakt mogen worden als zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat is op dit moment niet het geval. De opkomst van de rechtbank en de voordracht van de officier van justitie mogen wel worden opgenomen.

De zitting mag in het geheel worden bijgewoond door de schrijvende (en twitterende) pers en andere belangstellenden.

Hoe gaat het nu verder
 

Het hangt af van de verzoeken van de verdediging en het OM en de beslissing(en) daarop door de rechtbank wanneer de zaak verder zal gaan. Als er nog getuigen gehoord moeten worden, zal dat eerst gebeuren. Doorgaans worden getuigen dan gehoord door de rechter-commissaris.

Pas als het onderzoek helemaal is afgerond, kan de inhoudelijke behandeling plaatsvinden.

Meineed

Meineed houdt in het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede (zie artikel 207 van het Wetboek van strafrecht). Het oriëntatiepunt straftoemeting voor meineed is 12 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Nog meer feiten?

De familie Poot heeft bekend gemaakt dat zij wenst dat de verdachten ook voor andere feiten worden vervolgd dan die nu op de dagvaarding staan. Zij heeft het voornemen om een procedure te beginnen bij het gerechtshof om het OM op te dragen de verdachten ook voor andere feiten uit de aangifte te vervolgen. Het is nog niet bekend wanneer deze procedure zal beginnen en wanneer het gerechtshof daarop zal beslissen.

Andere rechtszaken Chipshol

Deze zaak is niet de enige waarin de Chipsholzaak een rol speelt of die verband houdt met één van de “spelers” in die zaak. Sinds de jaren 90 zijn er meer dan 50 rechtszaken gevoerd die in verband staan met de verwerving van gronden rondom Schiphol. Verschillende zaken daarvan hebben in de publieke belangstelling gestaan.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden