Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden
 
Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden
vrijdag, 25 mei 2012

Rvdr, Den Haag - De gemiddelde duur van veel rechtszaken is substantieel gedaald, maar de strenge streefcijfers op dit gebied worden regelmatig niet gehaald. Dit blijkt uit een analyse van de doorlooptijden in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. Het verslag geeft ook een inkijk in de nieuwste cijfers rond onder meer bijscholing, wraking en klachten.

Ambitieus

Burgers, bedrijven, advocaten, ze zijn doorgaans tevreden met de kwaliteit en de service van de Rechtspraak. Dat blijkt uit het Klantwaarderingsonderzoek 2011. Vooral op één punt zijn de klanten en partners van de gerechten minder content: de duur van de gemiddelde rechtszaak. Reden voor de Rechtspraak om hard aan dit punt te werken, onder meer door het formuleren van ambitieuze streefcijfers. Die strenge normen worden opgesteld per type gerechtelijke procedure. Bij de helft van de in totaal 35 procedures is de landelijke norm in 2011 gehaald. Bijvoorbeeld bij het kort geding.

Beduidend korter

Dat wil niet zeggen dat de doorlooptijden van andere procedures niet verkort zijn. Zo zijn bij de gerechtshoven de belastingprocedures, strafzaken en civiele zaken sterk ingekort, net als de doorlooptijden van strafzaken, handelszaken en bestuurszaken bij de rechtbanken. Binnen de Rechtspraak loopt een brede waaier aan projecten en initiatieven om zaken sneller, maar ook effectiever af te handelen. Een voorbeeld is de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, een succesvol concept dat zorgt voor beduidend kortere doorlooptijden.

Minder rechters

Voor het eerst in jaren is het aantal rechters in dienst van de Rechtspraak gedaald: van 2502 eind 2010 naar 2448 eind 2011. De belangrijkste verklaring hiervoor is de geplande operatie Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). In het kader van deze schaalvergroting, die nog bij de Eerste Kamer in behandeling is, fuseert een aantal rechtbanken. In dat geval zijn, in beperkte mate, minder rechters nodig. Op die ontwikkeling is in 2011 een voorschot genomen, met name via een terughoudend aannamebeleid.  

Meer klachten
Het aantal klachten over de Rechtspraak nam in 2011 toe tot 1412. Sinds 2009 is het aantal klachten met ruim een kwart toegenomen. Dat komt onder meer doordat de klachtenregeling bekender is geworden en de burger mondiger. Het aandeel van de klachten dat gegrond wordt verklaard, is ongeveer hetzelfde gebleven: circa 19 procent. De klachten gaan onder meer over de wijze waarop een klager op de zitting wordt behandeld, het niet tijdig reageren op verzoeken om informatie of de tijdsduur van de procedure.

Bijscholing

De bijscholing van rechters, raadsheren en juridisch medewerkers verliep in 2011 grotendeels volgens plan. De landelijke norm van 30 uur permanente educatie per jaar wordt door zo’n driekwart van de rechters en raadsheren en 70 procent van de juridisch medewerkers gehaald. Het gaat om vakinhoudelijke cursussen, seminars, stages, werkbezoeken en incompany-trainingen. De raadsheren in bijzondere colleges als de Centrale Raad voor Beroep, halen de norm van 30 uur het vaakst: in 94 procent van de gevallen. Raadsheren in de vijf gerechtshoven lukt dit het minst: 69 procent. De rechters bij de 19 rechtbanken nemen een middenpositie in: 76 procent.

Meer wrakingen

Al eerder dit jaar bracht de Rechtspraak cijfers naar buiten over de stijging van het aantal wrakingverzoeken in de afgelopen jaren. Waren er in 2007 nog 248 wrakingverzoeken, in 2011 werden er 587 rechters en raadsheren gewraakt. Bij wraking vraagt een procespartij om vervanging van de rechter(s) vanwege twijfels aan zijn onpartijdigheid. Afgezet tegen het totaal aantal van 1,8 miljoen rechtszaken per jaar, is het aantal wrakingverzoeken nog altijd zeer beperkt: in circa 1 op de 50.000 zaken. Bovendien wordt slechts een klein deel van verzoeken toegewezen: in 2011 6,1 procent van de 587 wrakingsverzoeken, in totaal 36 keer.

Link http://www.jaarverslagrechtspraak.nl/

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden