Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Rechtspraak werkt sneller, maar is nog niet tevreden
vrijdag, 25 mei 2012

Rvdr, Den Haag - De gemiddelde duur van veel rechtszaken is substantieel gedaald, maar de strenge streefcijfers op dit gebied worden regelmatig niet gehaald. Dit blijkt uit een analyse van de doorlooptijden in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. Het verslag geeft ook een inkijk in de nieuwste cijfers rond onder meer bijscholing, wraking en klachten.

Ambitieus

Burgers, bedrijven, advocaten, ze zijn doorgaans tevreden met de kwaliteit en de service van de Rechtspraak. Dat blijkt uit het Klantwaarderingsonderzoek 2011. Vooral op één punt zijn de klanten en partners van de gerechten minder content: de duur van de gemiddelde rechtszaak. Reden voor de Rechtspraak om hard aan dit punt te werken, onder meer door het formuleren van ambitieuze streefcijfers. Die strenge normen worden opgesteld per type gerechtelijke procedure. Bij de helft van de in totaal 35 procedures is de landelijke norm in 2011 gehaald. Bijvoorbeeld bij het kort geding.

Beduidend korter

Dat wil niet zeggen dat de doorlooptijden van andere procedures niet verkort zijn. Zo zijn bij de gerechtshoven de belastingprocedures, strafzaken en civiele zaken sterk ingekort, net als de doorlooptijden van strafzaken, handelszaken en bestuurszaken bij de rechtbanken. Binnen de Rechtspraak loopt een brede waaier aan projecten en initiatieven om zaken sneller, maar ook effectiever af te handelen. Een voorbeeld is de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, een succesvol concept dat zorgt voor beduidend kortere doorlooptijden.

Minder rechters

Voor het eerst in jaren is het aantal rechters in dienst van de Rechtspraak gedaald: van 2502 eind 2010 naar 2448 eind 2011. De belangrijkste verklaring hiervoor is de geplande operatie Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). In het kader van deze schaalvergroting, die nog bij de Eerste Kamer in behandeling is, fuseert een aantal rechtbanken. In dat geval zijn, in beperkte mate, minder rechters nodig. Op die ontwikkeling is in 2011 een voorschot genomen, met name via een terughoudend aannamebeleid.  

Meer klachten
Het aantal klachten over de Rechtspraak nam in 2011 toe tot 1412. Sinds 2009 is het aantal klachten met ruim een kwart toegenomen. Dat komt onder meer doordat de klachtenregeling bekender is geworden en de burger mondiger. Het aandeel van de klachten dat gegrond wordt verklaard, is ongeveer hetzelfde gebleven: circa 19 procent. De klachten gaan onder meer over de wijze waarop een klager op de zitting wordt behandeld, het niet tijdig reageren op verzoeken om informatie of de tijdsduur van de procedure.

Bijscholing

De bijscholing van rechters, raadsheren en juridisch medewerkers verliep in 2011 grotendeels volgens plan. De landelijke norm van 30 uur permanente educatie per jaar wordt door zo’n driekwart van de rechters en raadsheren en 70 procent van de juridisch medewerkers gehaald. Het gaat om vakinhoudelijke cursussen, seminars, stages, werkbezoeken en incompany-trainingen. De raadsheren in bijzondere colleges als de Centrale Raad voor Beroep, halen de norm van 30 uur het vaakst: in 94 procent van de gevallen. Raadsheren in de vijf gerechtshoven lukt dit het minst: 69 procent. De rechters bij de 19 rechtbanken nemen een middenpositie in: 76 procent.

Meer wrakingen

Al eerder dit jaar bracht de Rechtspraak cijfers naar buiten over de stijging van het aantal wrakingverzoeken in de afgelopen jaren. Waren er in 2007 nog 248 wrakingverzoeken, in 2011 werden er 587 rechters en raadsheren gewraakt. Bij wraking vraagt een procespartij om vervanging van de rechter(s) vanwege twijfels aan zijn onpartijdigheid. Afgezet tegen het totaal aantal van 1,8 miljoen rechtszaken per jaar, is het aantal wrakingverzoeken nog altijd zeer beperkt: in circa 1 op de 50.000 zaken. Bovendien wordt slechts een klein deel van verzoeken toegewezen: in 2011 6,1 procent van de 587 wrakingsverzoeken, in totaal 36 keer.

Link http://www.jaarverslagrechtspraak.nl/

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden