Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris laat eigen declaraties uit de ervenrekening betalen zonder informeren erven: een doodzonde

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris laat eigen declaraties uit de ervenrekening betalen zonder informeren erven: een doodzonde

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris laat eigen declaraties uit de ervenrekening betalen zonder informeren erven: een doodzonde
 
Notaris laat eigen declaraties uit de ervenrekening betalen zonder informeren erven: een doodzonde
dinsdag, 19 juni 2012

Notaris geen partij, dus ook geen rechten

De klager was ontevreden over een notaris die verschillende rekeningen zou hebben voldaan uit de ervenrekening zonder dat hij – klager – zich met betaling akkoord had verklaard. Deze klacht is onvoldoende onderbouwd, maar de Kamer van toezicht Maastricht neemt verwante kwalijke zaken in ogenschouw:

 'Wel is de kamer van oordeel dat de klacht van klager dat de notaris zijn eigen declaraties heeft voldaan uit de ervenrekening zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van alle erven en zonder de erven hiervan op de hoogte te stellen gegrond is.

De notaris erkent genoemde declaraties te hebben geïnd via de ervenrekening. De notaris is van mening dat hij dit ook mocht op grond van het proces-verbaal van de gehouden comparitie van partijen waarin aan klager onder andere de verplichting is opgelegd om hem – de notaris – opdracht te geven om de verkoop te bewerkstelligen van twee woningen.

Het proces-verbaal vermeldt daarin immers dat alle kosten verband houdende met de verdeling ten laste worden gebracht van de te verdelen boedel. De notaris meent, nu klager opdracht had gegeven tot verkoop, er - conform genoemd proces-verbaal - voldoende rechtsgrond bestond om de kosten rechtstreeks van de ervenrekening te betalen zonder dat daarvoor eerst toestemming gevraagd zou moeten worden aan alle erven.

Allereerst stelt de kamer vast dat de notaris geen partij was in het geding dat de erven hebben gevoerd, welk geding geëindigd is met een minnelijke regeling vastgelegd in een proces-verbaal zoals hiervoren is bedoeld.

Nu de notaris geen partij was in dat geding kan hij ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van dat proces-verbaal. Voorts weet, althans dient hij te weten dat hij altijd toestemming nodig heeft alvorens over te gaan tot verrekening van zijn declaraties. Zulk gedrag wordt zelfs beschouwd als een “doodzonde” binnen het notariaat.

De kamer acht deze klacht derhalve gegrond en zal de notaris gelet op de ernst van het feit maar ook rekening houdend met alle omstandigheden van het geval waaronder het feit dat geen andere opgelegde (tucht)maatregelen van de notaris de kamer bekend zijn, hiervoor de maatregel van waarschuwing opleggen.'

YC0800 Kamer van toezicht Maastricht N 010151
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden