Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ongerijmheden in testament niet geschikt voor tuchtzaak. Notaris vergeleek testamenten niet

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Ongerijmheden in testament niet geschikt voor tuchtzaak. Notaris vergeleek testamenten niet

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Ongerijmheden in testament niet geschikt voor tuchtzaak. Notaris vergeleek testamenten niet
 
Ongerijmheden in testament niet geschikt voor tuchtzaak. Notaris vergeleek testamenten niet
maandag, 23 juli 2012

Klaagsters stellen dat het testament van hun overleden moeder niet haar wil weergeeft, doch dat de daarin opgenomen bepalingen bedacht zijn door één van hun broers. De Kamer van Toezicht is van oordeel dat de klacht ongegrond is omdat de notaris volhoudt dat de moeder van klaagsters in een gesprek tussen haar en de notaris heeft verklaard dat het testament haar wil weergaf. De Kamer is het wel met klaagsters eens dat het op 2 maart 2009 opgemaakte testament in opvallende mate afwijkt van dat van 20 mei 2005, en in alle opzichten ten gunste van hun broer.

Ter zitting heeft de notaris verklaard niet naar het oude testament te hebben gekeken omdat het werd herroepen. De Kamer acht dat 'gelet op het vorenstaande niet begrijpelijk'. 

Het oordeel van het tuchtcollege:

'4.7. Nu de notaris echter volhoudt dat [H] bij het tekenen van het testament tegenover hem heeft verklaard dat het testament haar wil weergaf en voorts dat daarbij niemand anders aanwezig was, terwijl deze procedure zich niet leent voor een uitgebreider onderzoek naar (onder meer) de geestesgesteldheid/wilsbekwaamheid van [H] op het moment van het tekenen van het testament van 2 maart 2009, komt de Kamer tot het oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat de notaris klachtwaardig heeft gehandeld door het testament aldus te passeren. De klacht wordt daarom ongegrond verklaard, hoewel vorengenoemde ongerijmdheden ook bij de Kamer vragen oproepen over de vraag in hoeverre het testament de wil van [H] is geweest.'

YC0810 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2012/7

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden