Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping
 
Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping
dinsdag, 31 juli 2012

Twee handtekeningen

Beslissing van de Raad van Discipline Amsterdam, van 18 juli 2012. Het betreft een gegronde klacht tegen advocaten in hun hoedanigheid van bestuurders van de Stichting Beheer Derdengelden. De stichting wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er tenminste één Advocaat is, volgt uit de statuten van de stichting.

Binnen de stichting was dit zogenaamde twee-handtekeningen-vereiste feitelijk aldus vormgegeven dat een aantal koppels van twee advocaten was gevormd. Deze advocaten dienden elkaars (voorgenomen) betalingen vanaf elkaars derdengelden-rekeningen mede te ondertekenen. Mr. X vormde een koppel met verweerster 1. Verweerster 1 heeft mr. X herhaaldelijk betalingsopdrachten laten meetekenen, mr. X heeft echter nooit de medewerking van verweerster 1 aan enige betaalopdracht gevraagd.

Verweerders zijn ernstig tekortgeschoten in hun zorgplicht jegens klaagster door onvoldoende controle te houden op de naleving van de verplichtingen ingevolge de Verordening op de administratie en de financiële integriteit, zo blijkt uit de beoordeling:

 '4.5 De raad is van oordeel dat verweerders als bestuurders van een stichting met de wettelijke taak en het statutaire doel als vermeld in 4.1 in ieder geval – als uitvloeisel van de hun opgedragen bestuurstaak – al voor 2011 controles hadden dienen uit te oefenen op de door de stichting beheerde derdengelden en dus controles hadden moeten verrichten op elkaars bankrekeningen.

Als zij dat hadden gedaan, was veel eerder aan het licht gekomen dat mr. X de geldende regels voor derdengelden (met name het twee-handtekeningen-vereiste en artikel 6 lid 6 Vafi) niet naleefde. Overigens had ook het feit dat mr. X nooit een betaalopdracht ter ondertekening aan verweerster 1 (of enig ander bestuurslid) heeft voorgelegd, voor het bestuur reden moeten zijn in het geweer te komen en op zijn minst navraag te doen bij mr. X.

4.6 Verweerders hebben aldus hun taak als bestuurder van de stichting niet naar behoren verricht en eraan meegewerkt dat het beheer van de aan klaagster toekomende derdengelden in strijd met de uit de Vafi voortvloeiende regels heeft plaatsgevonden, doordat mr. X zonder de ondubbelzinnige en schriftelijk vastgelegde toestemming van klaagster en zonder een tweede handtekening gelden van zijn derdengeldenrekening heeft overgeboekt naar zijn kantoorrekening ter voldoening van nog niet betaalde declaraties.

4.7 Dit kan alle verweerders worden aangerekend. De raad acht dit klachtonderdeel derhalve gegrond.'

De raad van discipline verklaart de klacht voor het overige ongegrond.

De klacht hangt samen met de zaak 12-003Alk. Berisping.
YA3039 Raad van Discipline Amsterdam 12-004Alk + 12-005Alk + 12-006Alk + 12-007Alk

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 25 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden