Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping
 
Advocaten/bestuurders Stichting Beheer Derdengelden met lak aan regels derdengelden: berisping
dinsdag, 31 juli 2012

Twee handtekeningen

Beslissing van de Raad van Discipline Amsterdam, van 18 juli 2012. Het betreft een gegronde klacht tegen advocaten in hun hoedanigheid van bestuurders van de Stichting Beheer Derdengelden. De stichting wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er tenminste één Advocaat is, volgt uit de statuten van de stichting.

Binnen de stichting was dit zogenaamde twee-handtekeningen-vereiste feitelijk aldus vormgegeven dat een aantal koppels van twee advocaten was gevormd. Deze advocaten dienden elkaars (voorgenomen) betalingen vanaf elkaars derdengelden-rekeningen mede te ondertekenen. Mr. X vormde een koppel met verweerster 1. Verweerster 1 heeft mr. X herhaaldelijk betalingsopdrachten laten meetekenen, mr. X heeft echter nooit de medewerking van verweerster 1 aan enige betaalopdracht gevraagd.

Verweerders zijn ernstig tekortgeschoten in hun zorgplicht jegens klaagster door onvoldoende controle te houden op de naleving van de verplichtingen ingevolge de Verordening op de administratie en de financiële integriteit, zo blijkt uit de beoordeling:

 '4.5 De raad is van oordeel dat verweerders als bestuurders van een stichting met de wettelijke taak en het statutaire doel als vermeld in 4.1 in ieder geval – als uitvloeisel van de hun opgedragen bestuurstaak – al voor 2011 controles hadden dienen uit te oefenen op de door de stichting beheerde derdengelden en dus controles hadden moeten verrichten op elkaars bankrekeningen.

Als zij dat hadden gedaan, was veel eerder aan het licht gekomen dat mr. X de geldende regels voor derdengelden (met name het twee-handtekeningen-vereiste en artikel 6 lid 6 Vafi) niet naleefde. Overigens had ook het feit dat mr. X nooit een betaalopdracht ter ondertekening aan verweerster 1 (of enig ander bestuurslid) heeft voorgelegd, voor het bestuur reden moeten zijn in het geweer te komen en op zijn minst navraag te doen bij mr. X.

4.6 Verweerders hebben aldus hun taak als bestuurder van de stichting niet naar behoren verricht en eraan meegewerkt dat het beheer van de aan klaagster toekomende derdengelden in strijd met de uit de Vafi voortvloeiende regels heeft plaatsgevonden, doordat mr. X zonder de ondubbelzinnige en schriftelijk vastgelegde toestemming van klaagster en zonder een tweede handtekening gelden van zijn derdengeldenrekening heeft overgeboekt naar zijn kantoorrekening ter voldoening van nog niet betaalde declaraties.

4.7 Dit kan alle verweerders worden aangerekend. De raad acht dit klachtonderdeel derhalve gegrond.'

De raad van discipline verklaart de klacht voor het overige ongegrond.

De klacht hangt samen met de zaak 12-003Alk. Berisping.
YA3039 Raad van Discipline Amsterdam 12-004Alk + 12-005Alk + 12-006Alk + 12-007Alk

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 21 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Minister Timmermans prijst inzet vrouwen vredesproces Syrië

Syrische vrouwen gaan zich mengen in het vredesproces in Syrië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van 50 Syrische vrouwen, genaamd 'het Syrische Vrouwen Initiatief voor Vrede en Democratie', roept op 'tot wereldwijde steun aan het vredesproces in Syrië en roept de strijdende partijen op hun verschillen te overbruggen'. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor een pluralistisch en democratisch Syrië, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben.

Vandaag gaat de groep in gesprek met de VN-bemiddelaar Brahimi.

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden