Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De nieuwe kantonrechter: niet echt makkelijker, wel goedkoper

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De nieuwe kantonrechter: niet echt makkelijker, wel goedkoper

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
De nieuwe kantonrechter: niet echt makkelijker, wel goedkoper
donderdag, 2 augustus 2012

Rechtspraak.nl, Den Haag - Per 1 juli 2011 mag de kantonrechter beslissen in zaken met een waarde tot € 25.000. Dat betekent dat burgers en bedrijven nu ook voor zaken met een belang boven € 5000 bij de kantonrechter terecht kunnen.

Met deze verhoging van de competentiegrens moest de rechtsgang voor de burger eenvoudiger worden. Immers, de kantonrechter werkt snel, is duidelijk en er zijn geen dure advocaten nodig. Maar de vrees bestond ook dat de kantonrechter minder snel zou kunnen werken door de toename van het aantal zaken en de complexiteit daarvan. Wat is daarvan uitgekomen? Kantonrechter Kees Wallis, werkzaam bij de rechtbank Breda, laat zijn licht daarover schijnen.

Professional
“We moeten het niet overdrijven maar ik denk dat de drempel voor burgers en bedrijven om te procederen inderdaad lager is geworden”, zegt Wallis. “Ook bij de kantonrechter heb je vaak de hulp van een professional nodig bij het opstellen van de dagvaarding. Maar daarvoor mag je vanaf 1 juli vorig jaar een beroep doen op een deurwaarder of een rechtsbijstandsverzekering en is inschakelen van een kostbare advocaat niet meer verplicht. Het is dus niet zozeer makkelijker geworden om te procederen maar wel goedkoper.”

Economisch slechte tijden
Door de competentiewijziging zijn in de rechtbank Breda in het afgelopen jaar 1674 handelszaken van de civiele rechter overgeheveld naar de kantonrechter, 875 zaken vanaf juli 2011 en 799 in de eerste helft van 2012. “Dat is iets lager dan verwacht. Dat kan te maken hebben met de slechtere economische omstandigheden. Mensen zullen niet zo snel een procedure beginnen als ze denken dat er bij hun wederpartij niet veel te halen valt. Een werkgever zal niet zo snel een arbeidsovereenkomst willen ontbinden als er krapte op de arbeidsmarkt is. Aan de andere kant zijn er in economisch slechte tijden wel meer faillissementen en wettelijke schuldsaneringen.”

Verstekzaken
“Normaal gesproken bestaat ongeveer 70 procent van de dagvaardingszaken bij de kantonrechter uit verstekzaken, waarin geen verweer wordt gevoerd. Hierbij moet je denken aan een ziektekostenverzekeraar die een verzekerde dagvaardt omdat die een paar maanden geen premie heeft betaald. De gedaagde zal in de meeste gevallen verstek laten gaan omdat de feiten kloppen: hij had geen geld om de premie te betalen. Hetzelfde geldt voor procedures over huurachterstanden, telefoonkosten en tandartskosten. Deze zaken worden door de kantonrechter merendeels administratief afgehandeld en kosten relatief weinig tijd.”

“Bij de zaken die de kantonrechter erbij kreeg sinds de competentieverruiming ligt het percentage verstekzaken met zo’n 40 procent een stuk lager. Dat geeft wel aan dat het gaat om zaken waar voor partijen meer op het spel staat en dus meer strijd geleverd wordt. Het gaat bijvoorbeeld om geschillen tussen bedrijven die ervoor kiezen om hun zaak te bepleiten en toe te lichten tijdens een zitting. Dat betekent meer werk voor de kantonrechter.”

Zand-in-machine-zaken
“Om vertraging in het snelle kantonproces te voorkomen hebben wij in Breda afgesproken dat de meer specialistische, minder vaak voorkomende zaken worden doorgeschoven naar de handelsrechter. Bij deze zogenoemde ‘zand-in-machine-zaken’ moet gedacht worden aan boedelscheidingzaken, erfrechtzaken, auteursrechtzaken en ingewikkelde vervoersrechtszaken met internationale aspecten. Daarbij is de waarde die ze vertegenwoordigen van minder belang dan het specialisme dat in die zaken nodig is er voor nodig is om er over te kunnen beslissen. Dat zijn er op jaarbasis hooguit enkele tientallen.”

Oplossing van het geschil
Een andere manier om de snelheid er bij de kantonzaken in te houden, is om waar mogelijk in dagvaardingszaken partijen om de tafel te krijgen om sneller een goed beeld te krijgen van de zaak en partijen te helpen samen tot een oplossing van het geschil te komen. In een derde van de zaken heeft deze zogenaamde comparitie succes en is het een centrale stap in de civiele procedure.

Keukenboer
“Een deel van de ‘nieuwe’ zaken die wij als kantonrechter langs zien komen vertegenwoordigt weliswaar een groter belang dan voor de competentieverhoging, maar is niet per definitie ingewikkelder”, zegt Wallis. “Iemand die een procedure begint over de aanschaf van een keuken uit het topsegment komt nu ook bij ons terecht, net als iemand die zijn keuken kocht bij de minder exclusieve keukenboer.”

Afgezien van de waarde verschillen deze zaken inhoudelijk niet of nauwelijks.
Wel wat ingewikkelder zijn de verstekzaken over consumentenkrediet die wij erbij hebben gekregen. Daar heb je te maken met complexere regelgeving over rente en terugbetaling. Dat levert de kantonrechter wel extra werk op.”

Snel en adequaat
De veel geroemde snelheid van de kantonrechter is daardoor echter niet merkbaar afgenomen, vindt Wallis. “We hebben weliswaar voor sommige zaken wat meer tijd nodig, maar we hebben er ook mensen bij gekregen om dat op te vangen. Als klassieke kantonrechter kan ik zeggen dat we ondanks de uitbreiding van het aantal zaken de doelstelling om snel en adequaat procedures af te handelen nog steeds halen.”

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden