Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak Spaans sprekende man die als vrouw door het leven gaat (dood door schuld partner)

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak Spaans sprekende man die als vrouw door het leven gaat (dood door schuld partner)

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Opmerkelijk arrow Vrijspraak Spaans sprekende man die als vrouw door het leven gaat (dood door schuld partner)
 
Vrijspraak Spaans sprekende man die als vrouw door het leven gaat (dood door schuld partner)
woensdag, 29 augustus 2012

Deskundige onderzoekt Spaans werkwoord met Google

Een 34-jarige man die als vrouw door het leven gaat, is gisteren vrijgesproken van dood door schuld op haar partner, zo laat rechtbank Den Haag weten. Verdachte en haar partner hadden op 25 januari 2012 ruzie met elkaar. Daarbij werd over en weer geschreeuwd waarbij de verdachte dreigde de politie te bellen en het slachtoffer dreigde vervolgens zichzelf en verdachte neer te steken.

Hamvraag: fysiek geduwd of ergens toe aangezet, overdrachtelijk bedoeld?

De officier van justitie kwam in zijn requisitoir tot de conclusie dat verdachte verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer omdat zij hem, terwijl hij een mes in zijn handen had, heeft geduwd waardoor het mes in het lichaam van het slachtoffer terecht is gekomen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om vast te stellen dat de partner is gedood door de schuld van de verdachte. Uit de uitspraak volgt een interpretatieprobleem: 

 'De officier van justitie heeft zich in zijn betoog met name gebaseerd op de verklaringen van getuige [A], met wie verdachte voorafgaand en na het ten laste gelegde meerdere malen telefonisch contact heeft gehad.

De verklaring van [A] vindt steun in de verklaring van een andere vriendin van verdachte, [B]([B]), met wie verdachte eveneens kort na het ten laste gelegde telefonisch contact heeft gehad en die verklaart over het vechten tussen verdachte en [slachtoffer], aldus de officier van justitie.
 
[A] is meerdere keren door de politie gehoord en zij is daarnaast op 1 juni 2012 op verzoek van de verdediging nader door de rechter-commissaris gehoord.

 

 [A] verklaart dat zij verdachte heeft horen zeggen dat zij ([A]) geen politie moest bellen, omdat verdachte [slachtoffer] had geduwd en zij dan de schuld zou krijgen. [A] bevestigt in haar verhoor tegenover de verbalisant dat zij verdachte heeft horen zeggen dat zij, verdachte, [slachtoffer] geduwd heeft en zij voegt hier desgevraagd aan toe dat verdachte heeft verklaard dat [slachtoffer] door dit duwen is gestoken.

In haar verhoor op 28 februari 2012 verklaart [A] dat zij verdachte heeft horen zeggen "ik heb hem geduwd en het mes ging naar binnen". In haar verhoor bij de rechter-commissaris nuanceert [A] haar verklaring, in die zin dat zij verklaart dat zij verdachte heeft horen zeggen dat zij [slachtoffer] had geduwd en dat hij zichzelf had gestoken.
 
Uit de verhoren van [A] komt voorts naar voren dat verdachte in de telefoongesprekken de Spaanse woorden "yo lo empuje" heeft gebruikt. [A] heeft deze woorden aldus begrepen dat verdachte [slachtoffer] fysiek heeft 'geduwd'.

Verdachte heeft hierover verklaard dat zij met de woorden "yo lo empuje" heeft bedoeld te zeggen dat zij [slachtoffer] in psychologische zin heeft geduwd, namelijk dat zij hem "ertoe heeft aangezet" zichzelf te steken. Zij had immers tegen [slachtoffer] iets gezegd in de trant van "je doet maar".
 
Zowel van de zijde van de officier van justitie als van de zijde van de verdediging zijn rapporten overgelegd van respectievelijk een taaldeskundige van het NFI en een beėdigd vertaler Spaans, drs. H. van Brandwijk. Zij hebben zich beiden uitgelaten over de interpretatie van het Spaanse woord "empujar".

De onderzoeker van het NFI heeft - onder andere via Google - slechts weinig voorbeelden gevonden waar het woord "empujar" als "er toe aanzetten" wordt gebruikt, en in die voorbeelden wordt dan bijna steeds het voorvoegsel "a" gebruikt. In de door [A] gegeven zinsnede was geen sprake van het voorvoegsel "a". Daarom wordt door het NFI hoogst onwaarschijnlijk geacht dat verdachte het woord "empujar" in de zin van "er toe aanzetten" heeft gebruikt.

In de rapportage van H. van Brandwijk wordt - eveneens aan de hand van een frequentie onderzoek op Google - gesteld dat het wél gebruikelijk is dat het woord "empujar" in de zin van "er toe aanzetten" wordt gebruikt. Deze deskundige laat zich niet expliciet uit over het gebruik van een voorvoegsel, maar in de gegeven voorbeelden gaat het woord "empujar" wel steeds vergezeld van het voorvoegsel "a".'

En zo komt de rechtbank tot het oordeel dat aan de hand hiervan niet kan worden uitgesloten dat verdachte het woord "empujar" in de door haar bedoelde overdrachtelijke zin heeft gebruikt.

De rechtbank kan aldus niet vaststellen wat er exact is gebeurd rond de dood van de 25-jarige man. Daarbij wordt ook overwogen: als de verdachte het slachtoffer heeft geduwd, is daarmee nog niet vastgesteld of dit heeft geleid tot het overlijden van het slachtoffer. Het scenario waarbij het slachtoffer zichzelf in de buik heeft gestoken en daardoor is overleden kan de rechtbank niet uitsluiten. De rechtbank heeft de verdachte daarom vrijgesproken.

LJN BX5862 vonnis d.d. 28 augustus 2012 van mr. P. Poustochkine, voorzitter, mrs. E.E. Schotte en T.L. Fernig-Rocour, rechters.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden