Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Publicaties arrow Verkiezingen: conclusies Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s
 
Verkiezingen: conclusies Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s
donderdag, 30 augustus 2012

Rechtsstatelijkheid partijprogramma’s: ‘Kloof tussen woord en daad’

Rechtspraak.nl - Politieke partijen zeggen rechtsstatelijke waarden belangrijk te vinden, maar dat klinkt niet altijd door in hun verkiezingsprogramma’s. Er is nogal eens een ‘kloof tussen woord en daad’. Bovendien roepen enkele algemene trends in de verkiezingsprogramma’s zelfs vragen in rechtsstatelijk opzicht op.

Tot deze conclusie komt de Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s in haar vandaag gepresenteerde rapport ‘De partijprogramma's voor de verkiezingen 2012 rechtsstatelijk?’ (PDF, 2MB). De commissie van vooraanstaande juristen en deskundigen onderzocht de programma’s van tien partijen die in de Kamer zitten en aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september meedoen.

Helder beeld

Het was vooral niet de bedoeling van de commissie om politieke oordelen te vellen, "hoewel je dat soms niet kunt vermijden", zei de voorzitter van de commissie Bert van Delden, voormalig rechtbankpresident in Den Haag en oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

De ‘Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s’ is een initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Naast Van Delden hadden Harm Brouwer (vicepresident rechtbank Amsterdam), Wouter Veraart (hoogleraar rechtsfilosofie VU), Inge van der Vlies (hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht UvA) en Inez Weski (strafrechtadvocaat in Rotterdam) zitting in de commissie.

De commissie werd in het leven geroepen om de juridische beroepsgroepen, politieke partijen en kiezers een helder beeld te verschaffen van de effecten van de verkiezingsprogramma’s op de rechtsstaat. Een beeld dat er tot op heden wel was van de financiële effecten van de verkiezingsprogramma's, maar niet van de effecten op de rechtsstaat.

Het toetsingskader van de commissie gaat uit van de gedachte dat een rechtsstaat burgers tegen overheidswillekeur beschermt en waarborgt dat een voorspelbare overheid zich aan de regels houdt en recht doet aan allen die door haar geraakt worden, dat alle ingezetenen elementaire rechtsbescherming op het terrein van grond- en mensenrechten hebben en dat iedereen effectieve toegang tot een onpartijdige en onafhankelijke rechter heeft. Volgens Bert van Delden "een kader dat iedere scholier op de middelbare school bijgebracht zou moeten worden."
 
Bureaucratie
 
Een trend die de Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingscampagnes opvalt, is de aanval op de bureaucratie, waarin rigoureus gesneden moet worden. Volgens de commissie is bureaucratie niet zonder meer slecht. “Zij vervult een essentiële functie door het voorspelbaar en controleerbaar maken van de uitoefening van overheidsmacht”, aldus commissielid Wouter Veraart. "Het schrappen van bureaucratie is heel fijn, iedereen die in een grote organisatie werkt herkent dat, maar er is een grens en die wordt niet genoemd door de partijen."
 
Een andere opvallende trend is dat veel partijen naar het strafrecht grijpen als antwoord op maatschappelijke problemen en daarbij voorstellen doen die hun begrenzing vinden in het recht van de verdachte op een behoorlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter. "Als partijen flink willen overkomen, dan doet de rechtsstaat er even niet toe", zegt Veraart.

 "Partijen wekken soms de indruk dat zij aan de rechtsstaat vooral lippendienst bewijzen." De grenzen van de rechtsstaat dienen de partijen ook in het oog te houden als zij pleiten voor de versterking van de rechten van slachtoffers van misdrijven, aldus Veraart. "Voorop moet blijven staan dat een verdachte een eerlijk proces krijgt van een onpartijdige rechter."

Grondrechten

Veel partijen doen volgens de commissie waardevolle suggesties met betrekking tot de inrichting van de rechtsstaat. ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD stellen bijvoorbeeld voor om het verbod op te heffen om wetten te toetsen aan de Grondwet met als doel een betere bescherming te realiseren van de grondrechten. De commissie heeft daar geen inhoudelijk oordeel over, maar zegt verheugd te zijn dat partijen voorstellen doen ten aanzien van de werking van de rechtsstaat.

Sommige voorstellen in de verkiezingsprogramma’s gaan lijnrecht in tegen rechtsstatelijke waarden op het gebied van rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. De PVV en in mindere mate SGP bepleiten verregaande beperkingen op de fundamentele vrijheden van moslims die niet voor andere geloofsgroepen en burgers worden gesteld. "Je kunt met grondrechten alle kanten op, maar er zijn grenzen", aldus Veraart. "Als mensen worden uitgesloten en hun grondrechten worden ontnomen, is de ondergrens bereikt."

Link: conclusies rapport Commissie Rechtsstatelijkheid in Partijprogramma’s

 

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden