Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden
 
Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden
maandag, 22 oktober 2012

Achtergrond van de zaak: [appellanten] verwijten [geļntimeerde (de notaris, red. NJD)] dat de opstallen vanaf 1 maart 2007 onverzekerd zijn gebleven nu [geļntimeerde] heeft nagelaten om zowel [appellanten] als [de kopers] te wijzen op de rechtsgevolgen die de koopovereenkomst, c.q. de daarin opgenomen risicoregeling verbond aan de verdaging van de notariėle overdracht.

Bij een waarschuwing aan [de kopers] dat zij de opstalverzekering in naam en voor rekening van [appellanten] moesten oversluiten dan wel een waarschuwing aan [appellanten] dat hij de opstallen tot aan feitelijke ondertekening van de leveringsakte verzekerd moesten houden, zou zulks opgevolgd zijn en zou de brandschade gedekt zijn geweest.

Die waarschuwing had op de weg van [geļntimeerde] gelegen, omdat hij de koopakte had opgemaakt op basis van het door hem gekozen model van de Koninklijke Notariėle Beroepsorganisatie (KNB-model), met welk model hij bekend en vertrouwd moet worden geacht.

Oordeel hof

Op de notaris rust in zijn hoedanigheid, uit hoofde van zijn taak bij het verlijden van akte een zwaarwegende zorgplicht. Maar die is in casu niet geschonden, zo blijkt onder andere uit deze overweging:

 '18.  Die zorgplicht is vanzelfsprekend niet onbegrensd en de omvang van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld van de vraag of partijen al dan niet van deskundige bijstand (bijvoorbeeld door een makelaar) zijn voorzien, alsmede van de rol die partijen zelf aan de notaris hebben toebedeeld.

Als partijen, zoals in casu, de aan het sluiten van de koopovereenkomst voorafgaande onderhandelingen volledig buiten medeweten van de notaris hebben gevoerd en zelfs, zonder voorafgaand inhoudelijk overleg besluiten tot uitstel van de levering, kan niet van de notaris worden verwacht dat hij eigener beweging controleert of partijen alle implicaties van hetgeen zij zijn overeengekomen, of van het schuiven met de datum van levering doorgronden en of zij voldoende hebben ondernomen om zich voor de risico's van die implicaties in te dekken. In het licht van de vaststaande feiten onderschrijft het hof hetgeen de rechtbank in de door de grieven aangevallen overwegingen heeft geoordeeld en maakt die overwegingen tot de zijne.

Een en ander klemt temeer nu het risico met betrekking tot de opstallen reeds op 16 februari 2007 feitelijk op [de kopers] was overgegaan, zonder dat [geļntimeerde] daarvan weet had, of redelijkerwijze kon hebben. Het schuiven met de datum van levering veranderde daar niets aan, zodat niet zonder meer valt in te zien dat een opmerking of waarschuwing van [geļntimeerde] voor wat betreft de gevolgen van het uitstel van de levering voor de verzekering van de opstallen, tot een andere afloop zou hebben geleid.' (...) 

Aldus gewezen door mrs. K.E. Mollema, voorzitter J.H. Kuiper en L. Groefsema op dinsdag 2 oktober 2012. LJN: BY0684, Gerechtshof Leeuwarden, 200.082.819/01
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 26 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden