Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden
 
Zorgplicht notaris niet geschonden omdat hij buiten onderhandelingen en uitstel partijen is gehouden
maandag, 22 oktober 2012

Achtergrond van de zaak: [appellanten] verwijten [geļntimeerde (de notaris, red. NJD)] dat de opstallen vanaf 1 maart 2007 onverzekerd zijn gebleven nu [geļntimeerde] heeft nagelaten om zowel [appellanten] als [de kopers] te wijzen op de rechtsgevolgen die de koopovereenkomst, c.q. de daarin opgenomen risicoregeling verbond aan de verdaging van de notariėle overdracht.

Bij een waarschuwing aan [de kopers] dat zij de opstalverzekering in naam en voor rekening van [appellanten] moesten oversluiten dan wel een waarschuwing aan [appellanten] dat hij de opstallen tot aan feitelijke ondertekening van de leveringsakte verzekerd moesten houden, zou zulks opgevolgd zijn en zou de brandschade gedekt zijn geweest.

Die waarschuwing had op de weg van [geļntimeerde] gelegen, omdat hij de koopakte had opgemaakt op basis van het door hem gekozen model van de Koninklijke Notariėle Beroepsorganisatie (KNB-model), met welk model hij bekend en vertrouwd moet worden geacht.

Oordeel hof

Op de notaris rust in zijn hoedanigheid, uit hoofde van zijn taak bij het verlijden van akte een zwaarwegende zorgplicht. Maar die is in casu niet geschonden, zo blijkt onder andere uit deze overweging:

 '18.  Die zorgplicht is vanzelfsprekend niet onbegrensd en de omvang van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld van de vraag of partijen al dan niet van deskundige bijstand (bijvoorbeeld door een makelaar) zijn voorzien, alsmede van de rol die partijen zelf aan de notaris hebben toebedeeld.

Als partijen, zoals in casu, de aan het sluiten van de koopovereenkomst voorafgaande onderhandelingen volledig buiten medeweten van de notaris hebben gevoerd en zelfs, zonder voorafgaand inhoudelijk overleg besluiten tot uitstel van de levering, kan niet van de notaris worden verwacht dat hij eigener beweging controleert of partijen alle implicaties van hetgeen zij zijn overeengekomen, of van het schuiven met de datum van levering doorgronden en of zij voldoende hebben ondernomen om zich voor de risico's van die implicaties in te dekken. In het licht van de vaststaande feiten onderschrijft het hof hetgeen de rechtbank in de door de grieven aangevallen overwegingen heeft geoordeeld en maakt die overwegingen tot de zijne.

Een en ander klemt temeer nu het risico met betrekking tot de opstallen reeds op 16 februari 2007 feitelijk op [de kopers] was overgegaan, zonder dat [geļntimeerde] daarvan weet had, of redelijkerwijze kon hebben. Het schuiven met de datum van levering veranderde daar niets aan, zodat niet zonder meer valt in te zien dat een opmerking of waarschuwing van [geļntimeerde] voor wat betreft de gevolgen van het uitstel van de levering voor de verzekering van de opstallen, tot een andere afloop zou hebben geleid.' (...) 

Aldus gewezen door mrs. K.E. Mollema, voorzitter J.H. Kuiper en L. Groefsema op dinsdag 2 oktober 2012. LJN: BY0684, Gerechtshof Leeuwarden, 200.082.819/01
 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden