Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Klacht over eigen advocaat ongegrond wanneer cliënt zelf duidelijkheid afspraken al heeft gemaild
 
Klacht over eigen advocaat ongegrond wanneer cliënt zelf duidelijkheid afspraken al heeft gemaild
maandag, 29 oktober 2012

Geschil over verrekening derdengelden. Advocaat weigert de voor klager op de derdenrekening gehouden gelden terug te storten aan klager omdat er afspraken zijn gemaakt over verrekening. Klager beroept zich erop dat deze afspraken niet onverwijld schriftelijk zijn vastgelegd. Uit de e-mailberichten van klager leidt de raad af dat klager expliciet toestemming heeft gegeven voor verrekening.

Dat de advocaat de afspraken niet onverwijld heeft bevestigd, acht de raad onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, zo blijkt:

 '4.2 De raad stelt vast dat klager in verschillende e-mails heeft bevestigd dat hij toestemming heeft gegeven voor een verrekening van een bedrag van € 6.000,- van de derdenrekening, welk bedrag blijkens de bewoordingen waarin zijn e-mails zijn gesteld onmiskenbaar bedoeld was voor de betaling van de declaraties van verweerster. Naar het oordeel van de raad blijkt uit de e-mailcorrespondentie van een ondubbelzinnige instemming van klager en in zoverre werd voldaan aan de in hiervoor in overweging 4.1 vermelde eisen.

Klager heeft ter zitting aangevoerd dat hij zijn instemming onder druk zou hebben gegeven, doch dit acht de raad niet aannemelijk nu klager zijn instemming in verschillende e-mails heeft bevestigd en klager er –ook in de maanden die daarop volgden- op geen enkele wijze blijk van heeft gegeven bezwaren te hebben tegen de gemaakte afspraken.

4.3 Het is op zichzelf juist dat verweerster in de overeenstemming met eisen die artikel 6 lid 6 van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit stelt, de gemaakte afspraken schriftelijk en onverwijld had behoren vast te leggen.

Dit is niet gebeurd. De schriftelijke vastlegging volgde immers pas in de brief van 14 november 2011. De raad acht dit onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Gezien de bevestigingen die klager in zijn e-mails had gegeven lag die afspraak immers al vast en uit deze berichten blijkt ook dat die afspraak voor klager duidelijk was.'

De klacht wordt ongegrond verklaard. YA3390 Raad van Discipline Arnhem 12-102 Beslissing van 15 oktober 2012

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 24 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden