Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
 
Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
maandag, 5 november 2012

Zaak over supportersgeweld bij voetbal met ernstig letsel tot gevolg. De vrijspraak is als volgt gemotiveerd door het hof Arnhem:

Door en namens de verdachte is bepleit dat verdachte niet op 7 oktober 2007 bij de vechtpartij in [plaats] na afloop van de voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles betrokken is geweest. Verdachte dient te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. Hiertoe is door de verdediging – kort gezegd – aangevoerd dat de verklaringen van enkele getuigen in strijd zijn met de door hen eerdere afgelegde verklaringen.

Ook zou het slachtoffer, gelet op zijn verklaringen, niet hebben kunnen zien dat het verdachte is geweest die hem heeft mishandeld.

Het hof zal verdachte vrijspreken van het primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde. Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het politie-onderzoek onvoldoende nauwgezet is geweest om te kunnen vaststellen dat verdachte één van de personen is geweest die het slachtoffer ernstig heeft mishandeld of dat hij betrokken is geweest bij het tegen het slachtoffer gepleegde openlijk geweld.'

De termijnoverschrijding verdient ook geen schoonheidsprijs, het hof:

 'De inverzekeringstelling van verdachte was op 22 oktober 2007 en de rechtbank heeft op 4 juni 2008 vonnis gewezen. Verdachte heeft geappelleerd op 6 juni 2008 en de eerste behandeling bij het hof heeft plaatsgevonden op 16 december 2011, waarna nog drie getuigen zijn gehoord. Het hof wijst arrest op 23 oktober 2012.

Het hof is van oordeel dat de redelijke termijn waarbinnen de zaak berecht moet zijn, in onderhavige zaak is overschreden. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 17 juni 2008 (NJ 2008, 358) oordeelt het hof echter dat overschrijding van de redelijke termijn in deze zaak niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Wel kan een (forse) overschrijding aanleiding geven tot vermindering van de eventueel op te leggen straf. Het hof verwerpt het verweer.'

LJN: BY2288, Gerechtshof Arnhem, 24-001499-08 Datum uitspraak: 23-10-2012

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 15 oktober 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden