Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
 
Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
maandag, 5 november 2012

Zaak over supportersgeweld bij voetbal met ernstig letsel tot gevolg. De vrijspraak is als volgt gemotiveerd door het hof Arnhem:

Door en namens de verdachte is bepleit dat verdachte niet op 7 oktober 2007 bij de vechtpartij in [plaats] na afloop van de voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles betrokken is geweest. Verdachte dient te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. Hiertoe is door de verdediging – kort gezegd – aangevoerd dat de verklaringen van enkele getuigen in strijd zijn met de door hen eerdere afgelegde verklaringen.

Ook zou het slachtoffer, gelet op zijn verklaringen, niet hebben kunnen zien dat het verdachte is geweest die hem heeft mishandeld.

Het hof zal verdachte vrijspreken van het primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde. Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het politie-onderzoek onvoldoende nauwgezet is geweest om te kunnen vaststellen dat verdachte één van de personen is geweest die het slachtoffer ernstig heeft mishandeld of dat hij betrokken is geweest bij het tegen het slachtoffer gepleegde openlijk geweld.'

De termijnoverschrijding verdient ook geen schoonheidsprijs, het hof:

 'De inverzekeringstelling van verdachte was op 22 oktober 2007 en de rechtbank heeft op 4 juni 2008 vonnis gewezen. Verdachte heeft geappelleerd op 6 juni 2008 en de eerste behandeling bij het hof heeft plaatsgevonden op 16 december 2011, waarna nog drie getuigen zijn gehoord. Het hof wijst arrest op 23 oktober 2012.

Het hof is van oordeel dat de redelijke termijn waarbinnen de zaak berecht moet zijn, in onderhavige zaak is overschreden. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 17 juni 2008 (NJ 2008, 358) oordeelt het hof echter dat overschrijding van de redelijke termijn in deze zaak niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Wel kan een (forse) overschrijding aanleiding geven tot vermindering van de eventueel op te leggen straf. Het hof verwerpt het verweer.'

LJN: BY2288, Gerechtshof Arnhem, 24-001499-08 Datum uitspraak: 23-10-2012

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden