Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
 
Vrijspraak ernstig supportersgeweld bij voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles ivm politie-onderzoek
maandag, 5 november 2012

Zaak over supportersgeweld bij voetbal met ernstig letsel tot gevolg. De vrijspraak is als volgt gemotiveerd door het hof Arnhem:

Door en namens de verdachte is bepleit dat verdachte niet op 7 oktober 2007 bij de vechtpartij in [plaats] na afloop van de voetbalwedstrijd Heerenveen-Heracles betrokken is geweest. Verdachte dient te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. Hiertoe is door de verdediging – kort gezegd – aangevoerd dat de verklaringen van enkele getuigen in strijd zijn met de door hen eerdere afgelegde verklaringen.

Ook zou het slachtoffer, gelet op zijn verklaringen, niet hebben kunnen zien dat het verdachte is geweest die hem heeft mishandeld.

Het hof zal verdachte vrijspreken van het primair, subsidiair en meer subsidiair tenlastegelegde. Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het politie-onderzoek onvoldoende nauwgezet is geweest om te kunnen vaststellen dat verdachte één van de personen is geweest die het slachtoffer ernstig heeft mishandeld of dat hij betrokken is geweest bij het tegen het slachtoffer gepleegde openlijk geweld.'

De termijnoverschrijding verdient ook geen schoonheidsprijs, het hof:

 'De inverzekeringstelling van verdachte was op 22 oktober 2007 en de rechtbank heeft op 4 juni 2008 vonnis gewezen. Verdachte heeft geappelleerd op 6 juni 2008 en de eerste behandeling bij het hof heeft plaatsgevonden op 16 december 2011, waarna nog drie getuigen zijn gehoord. Het hof wijst arrest op 23 oktober 2012.

Het hof is van oordeel dat de redelijke termijn waarbinnen de zaak berecht moet zijn, in onderhavige zaak is overschreden. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 17 juni 2008 (NJ 2008, 358) oordeelt het hof echter dat overschrijding van de redelijke termijn in deze zaak niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Wel kan een (forse) overschrijding aanleiding geven tot vermindering van de eventueel op te leggen straf. Het hof verwerpt het verweer.'

LJN: BY2288, Gerechtshof Arnhem, 24-001499-08 Datum uitspraak: 23-10-2012

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden