Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Arameeėrs die woorden in dagblad verwijzend naar Assyriėrs vervangen niet journalistiek beschermd
 
Arameeėrs die woorden in dagblad verwijzend naar Assyriėrs vervangen niet journalistiek beschermd
maandag, 5 november 2012

Auteursrecht gaat boven 'juiste' vermelding naam volk

Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriėrs behelst geen journalistieke verwerking van nieuwsartikelen van een dagblad en geniet daarom geen juridische bescherming. Zo heeft de kantonrechter te Enschede mr. M.H. van Rhijn bepaald in het vonnis van 30 oktober 2012 over de auteursrechten van Cozzmoss. Dat is een onderneming die de auteursrechten van bij haar aangesloten (rechts-)personen zoals Nederlands Dagblad BV (gelijknamig aan de christelijke krant) handhaaft en uitbaat.

Website Arameeėrs

De achtergronden van het geschil luiden als volgt. Op 18 juli 2008 is in het Nederlands Dagblad een artikel verschenen met de titel: Alleen wie zwak is vreest de islam.

Op 5 december 2011 volgde een artikel met de titel Koerdificering van christenen in Noord Irak en op 11 februari 2009 het artikel Spanning rond Mor Gabriėl groeit. Steeds wordt gerefereerd aan 'Assyriėrs'.

De artikelen in het Nederlands Dagblad, die respectievelijk achtergrondinformatie bevatten over de positie van christenen in Iran, Irak en Turkije, zijn geschreven door B. Bouwman, A. Geluk en A. Heller.

Stichting Arameeėrs heeft een eigen website, te bekijken op: www.aramnahrin.org, de site van de Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie. Hun standpunt: overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. De Arameeėrs behoren tot de eerste Semitisch volken, tegenwoordig een volk zonder land. Zij komen oorspronkelijk uit Mesopotamiė dat in de vorige eeuw is verdeeld in de staten Irak, Syriė en Turkije. 

Op hun website zijn zonder toestemming van Nederlands Dagblad de vermelde artikelen gepubliceerd, waarbij het bijvoeglijk naamwoord Assyrische is doorgestreept en daarachter tussen haakjes Aramese is vermeld. Het woord Assyriėrs is op die wijze vervangen door Arameeėrs.

Bij de publicaties op internet zijn door Stichting Arameeėrs de namen van de auteurs vermeld en voorts is steeds aangegeven - zo stelt de kantonrechter vast - dat het artikel te vinden is op www.nd.nl, de website van het Nederlands Dagblad. Na sommatie van Cozzmoss zijn de artikelen van de website www.aramnahrin.org verwijderd.

De beoordeling:

 '5.1  De kantonrechter stelt voorop dat Stichting Arameeėrs niet heeft bestreden dat de artikelen in het Nederlands Dagblad auteursrechtelijke bescherming genieten en hij stelt vast dat, gelet op de doelstellingen van de Stichting Arameeėrs, zich niet de uitzondering voordoet als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet. Daaraan doet niet af dat volgens de parlementaire geschiedenis een individuele website binnen de reikwijdte van artikel 15 van de Auteurswet kan vallen (Nota n.a.v. het verslag bij w.v. 28.482 blz. 27). Er is dan naar het oordeel van de kantonrechter een journalistieke verwerking vereist. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriėrs is geen journalistieke verwerking van de artikelen.

5.2  Hetgeen hiervoor is overwogen leidt ertoe dat de gevorderde verklaringen voor recht zullen worden toegewezen. Er is geen aanleiding deze verklaringen uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. De omvang van de door Nederlands Dagblad B.V. geleden schade als gevolg van de publicaties op de website van de Stichting Arameeėrs zal worden vastgesteld op € 0,31 per woord, hetgeen overeenkomt met het tarief dat het Nederlands Dagblad B.V. hanteert als publicatie op internet is toegestaan.

Het gaat hier om een redelijke gebruiksvergoeding, waarbij in aanmerking is genomen dat de publicaties inmiddels door de Stichting Arameeėrs van de website is verwijderd. Stichting Arameeėrs zal derhalve worden veroordeeld aan Cozzmoss een schadevergoeding te betalen van € 869,55. De gevorderde administratiekosten zullen worden afgewezen. Dergelijke kosten worden geacht te zijn begrepen in de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

5.3  De Stichting Arameeėrs zal worden veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten aan de zijde van Cozzmoss.  (...)'

De kantonrechter verklaart voor recht dat de Stichting Arameeėrs inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten die rusten op de in het geding zijnde artikelen in het Nederlands Dagblad en dat Stichting Arameeėrs door deze artikelen te plaatsen op haar website onrechtmatig jegens het Nederlands Dagblad heeft gehandeld waardoor zij gehouden is na te melden schadevergoeding aan Cozzmoss te betalen.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden