Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow Werkstraffen geëist tegen oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg om meineed
 
Werkstraffen geëist tegen oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg om meineed
vrijdag, 9 november 2012

"Liegen onder ede raakt aan de waarheidsvinding en het streven naar gerechtigheid"

De officier van justitie van het parket Utrecht heeft vandaag naast voorwaardelijke celstraffen, werkstraffen geëist tegen twee oud-rechters. Het gaat om Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. 

Het tweetal heeft volgens het OM meineed gepleegd tijdens de verhoren in de Chipsholzaak. Tegen Hans Westenberg eist het OM vier maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf. De eis tegen Kalbfleisch luidt twee maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf.

Toelichting van het Arrondissementsparket Utrecht

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat de 67-jarige oud-rechter op 12 mei 2006 onder ede in strijd met de waarheid verklaarde dat de verklaring die hij op 8 oktober 2004 had afgelegd juist was. Deze eerdere verklaring hield in dat hij op 6 december 1994 geen telefonisch contact gehad zou hebben met mr. Smit, advocaat in de Chipsholzaak.

De verklaringen van advocaat Smit en zijn secretaresse zijn echter bewijs dat er wel direct telefonisch contact is geweest tussen de oud-rechter en de advocaat. Daarnaast is er nog schriftelijk steunbewijs voor de verdenking.

Het tweede feit dat het Openbaar Ministerie bewezen acht en beide oud-rechters verwijt, is dat ze in strijd met de waarheid hebben verklaard over hun onderlinge contacten. Beiden verklaren in november 2010 dat zij misschien één of twee keer bij elkaar over de vloer zijn geweest (een housewarming en een verjaardag) en niet meer waren dan goede collega's.

Een getuige heeft echter verklaard dat een van de oud-rechters geregeld bij de ander thuis kwam en daar mee at. Hoewel deze getuige in tweede instantie terugkomt op haar verklaring, is er volop steunbewijs uit tapgesprekken voor de juistheid van de eerdere verklaring.

Uit het onderzoek is onvoldoende bewijs naar voren gekomen voor het derde feit dat ten laste is gelegd, namelijk dat beide oud-rechters in november 2010 onder ede ontkenden met elkaar gesproken te hebben over de Chipsholzaak.

Hierover heeft een voormalig griffier van de rechtbank Den Haag verklaard dat de beide rechters met elkaar over deze zaak hadden gesproken. Hoewel het Openbaar Ministerie deze verklaring betrouwbaar acht, is er gedurende het onderzoek geen nieuw of aanvullend bewijs voor dit feit gevonden. Voor dit feit is dan ook vrijspraak gevraagd.

"Er is niets mis met rechters die met elkaar eten", aldus de officier van justitie. "Waar het om gaat is dat er iets heel erg mis is als er door rechters onder ede wordt gelogen. Liegen onder ede raakt aan de waarheidsvinding en het streven naar gerechtigheid. Meineed is daarom een zeer ernstig feit."

Voor beide verdachten eiste hij de maximale werkstraf van 240 uur met daarbij een voorwaardelijke celstraf van vier maanden voor de 67-jarige oud-rechter (Westenberg, red. NJD) en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor de 65-jarige oud-rechter.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden