Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Webcamgirl slaat alarm nadat haar klant met kind (2 jr) in beeld ontucht pleegt
vrijdag, 9 november 2012

In goed vertrouwen achtergelaten

Nu zijn zedenzaken altijd wel bijzonder, maar dit betreft mogelijk een nieuwe vorm van misbruik, die aan het licht is gekomen door het gezonde verstand van een webcamgirl op een sekssite. Zij filmde met haar mobieltje zijn wangedrag. Het slachtoffertje: een tweejarig kind. Enfin, wie kunnen ouders nog vertrouwen in Nederland? Niet deze oppas dus, zo volgt uit het vonnis van 7 november jl. gewezen door rechtbank Haarlem. Daaruit de volgende achtergrondschets:

 'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen bij [slachtoffer], een meisje van (destijds) twee jaar oud. De ontuchtige handelingen vonden plaats in het huis van verdachte, te weten in zijn slaapkamer, terwijl aan verdachte als oppas op dat moment tijdelijk de zorg en/of waakzaamheid over [slachtoffer] waren toevertrouwd. [slachtoffer]’s ouders waren goed bevriend met verdachte en diens vrouw. [slachtoffer]'s broer zit samen met een zoon van verdachte op school. [slachtoffer] was dan ook in goed vertrouwen voor korte duur bij verdachte achtergelaten.'

Bewijs 

De rechtbank acht een doelbewust voornemen bij de webcam-klant niet aanwezig:

 'Verdachte heeft blijkens het strafdossier en zijn verklaring ter terechtzitting op een tweetal momenten met een prepaid telefoon contact opgenomen met een webcamgirl via een sekssite. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is onvoldoende komen vast te staan dat verdachte bij die contacten zijn seksuele fantasie met [slachtoffer] heeft aangekondigd.

Een vooraf beraamd en daarmee strafverzwarend handelen van verdachte, zoals door de officier van justitie is betoogd, is aldus niet voldoende aannemelijk geworden. Vaststaat wel dat verdachte op enig moment, bij het ten tweeden male inbellen met de webcamgirl, de in de slaapkamer binnengelopen [slachtoffer] in zijn seksuele opwinding heeft betrokken. Verdachte heeft daarbij zijn stijve penis uit zijn broek gehaald, de rechterhand van [slachtoffer] op zijn penis geplaatst en [slachtoffer] met haar handje, terwijl hij haar pols vasthield, aftrekbewegingen laten maken.

Hij heeft het hele gebeuren in beeld gebracht via zijn webcam, waarbij verdachte op enig moment het beeld zodanig heeft gedraaid dat zijn penis en [slachtoffer]'s hand groot in beeld zijn gekomen. Al die tijd stond verdachte in directe verbinding met voornoemde webcamgirl. De webcamgirl heeft - gealarmeerd door deze situatie - het hele gebeuren met haar mobiele telefoon gefilmd. Zij heeft vervolgens de politie ingelicht. Uit de door de politie uitgekeken en in een proces-verbaal beschreven beelden blijkt dat [slachtoffer] op haar zeer jonge leeftijd naar vorenbeschreven ontuchtige handelingen heeft gekeken.'

Gevolgen 

Over de consequenties van het misbruik stelt de rechtbank vervolgens vast:

 'Dit zijn ernstige handelingen. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn rol als (tijdelijke) oppas. Hij heeft zich ten koste van een zeer jong meisje laten leiden door zijn eigen lustgevoelens. Verdachte is volstrekt voorbij gegaan aan de kwetsbaarheid, weerloosheid en onmacht van het zeer jonge slachtoffer. Verdachte heeft aldus op ernstige wijze het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer] geschonden.'

Oppas doet geringschattend over zijn misdaad

 'In het nadeel van verdachte weegt de rechtbank voorts mee dat verdachte de duur van het contact tussen hem en het slachtoffertje lijkt te bagatelliseren. Verdachte heeft immers ter terechtzitting verklaard dat het ging om "zo'n twintig tot dertig seconden" waarbij hij opmerkte dat "sommige dingen soms langer lijken te duren dan het is". Bij de politie heeft verdachte eerder verklaard dat de ontuchtige handelingen dertig tot vijftig seconden hebben geduurd.

Echter, uit de door de webcamgirl opgenomen webcambeelden is komen vast te staan dat de totale duur van de ontuchtige handelingen bijna vijf minuten beslaat en dat verdachte de webcam op enig moment nog op zo'n manier heeft ingesteld dat zijn penis en [slachtoffer]'s rechter handje vergroot in beeld kwamen. Dit alles maakt op de rechtbank een berekenende indruk van verdachte.'

Slotsom

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden en beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, 4 maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd (voorwaardelijk dus) en stelt daarbij een proeftijd vast van 3 jaren.

ICT-gerelateerd nieuwsbericht

Lees ook die ándere primeur van het NJD inzake de 'Whatsapp-ziekmelding', twee vinkjes als bewijs in een arbeidszaak hier: Intercedente Flexjob neemt ontslag maar meldt zich daarna via Whatsapp-bericht ziek, wat telt nu?

Verzoek aan andere media: graag overname bovenstaand nieuws - mede gezien belang van strijd tegen kindermisruik - gelieve dit keer wel even mét bronvermelding of link naar het NJD svp. Dank voor de moeite.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden