Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Studenten arrow Webcamgirl slaat alarm nadat haar klant met kind (2 jr) in beeld ontucht pleegt
 
Webcamgirl slaat alarm nadat haar klant met kind (2 jr) in beeld ontucht pleegt
vrijdag, 9 november 2012

In goed vertrouwen achtergelaten

Nu zijn zedenzaken altijd wel bijzonder, maar dit betreft mogelijk een nieuwe vorm van misbruik, die aan het licht is gekomen door het gezonde verstand van een webcamgirl op een sekssite. Zij filmde met haar mobieltje zijn wangedrag. Het slachtoffertje: een tweejarig kind. Enfin, wie kunnen ouders nog vertrouwen in Nederland? Niet deze oppas dus, zo volgt uit het vonnis van 7 november jl. gewezen door rechtbank Haarlem. Daaruit de volgende achtergrondschets:

 'Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen bij [slachtoffer], een meisje van (destijds) twee jaar oud. De ontuchtige handelingen vonden plaats in het huis van verdachte, te weten in zijn slaapkamer, terwijl aan verdachte als oppas op dat moment tijdelijk de zorg en/of waakzaamheid over [slachtoffer] waren toevertrouwd. [slachtoffer]’s ouders waren goed bevriend met verdachte en diens vrouw. [slachtoffer]'s broer zit samen met een zoon van verdachte op school. [slachtoffer] was dan ook in goed vertrouwen voor korte duur bij verdachte achtergelaten.'

Bewijs 

De rechtbank acht een doelbewust voornemen bij de webcam-klant niet aanwezig:

 'Verdachte heeft blijkens het strafdossier en zijn verklaring ter terechtzitting op een tweetal momenten met een prepaid telefoon contact opgenomen met een webcamgirl via een sekssite. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is onvoldoende komen vast te staan dat verdachte bij die contacten zijn seksuele fantasie met [slachtoffer] heeft aangekondigd.

Een vooraf beraamd en daarmee strafverzwarend handelen van verdachte, zoals door de officier van justitie is betoogd, is aldus niet voldoende aannemelijk geworden. Vaststaat wel dat verdachte op enig moment, bij het ten tweeden male inbellen met de webcamgirl, de in de slaapkamer binnengelopen [slachtoffer] in zijn seksuele opwinding heeft betrokken. Verdachte heeft daarbij zijn stijve penis uit zijn broek gehaald, de rechterhand van [slachtoffer] op zijn penis geplaatst en [slachtoffer] met haar handje, terwijl hij haar pols vasthield, aftrekbewegingen laten maken.

Hij heeft het hele gebeuren in beeld gebracht via zijn webcam, waarbij verdachte op enig moment het beeld zodanig heeft gedraaid dat zijn penis en [slachtoffer]'s hand groot in beeld zijn gekomen. Al die tijd stond verdachte in directe verbinding met voornoemde webcamgirl. De webcamgirl heeft - gealarmeerd door deze situatie - het hele gebeuren met haar mobiele telefoon gefilmd. Zij heeft vervolgens de politie ingelicht. Uit de door de politie uitgekeken en in een proces-verbaal beschreven beelden blijkt dat [slachtoffer] op haar zeer jonge leeftijd naar vorenbeschreven ontuchtige handelingen heeft gekeken.'

Gevolgen 

Over de consequenties van het misbruik stelt de rechtbank vervolgens vast:

 'Dit zijn ernstige handelingen. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn rol als (tijdelijke) oppas. Hij heeft zich ten koste van een zeer jong meisje laten leiden door zijn eigen lustgevoelens. Verdachte is volstrekt voorbij gegaan aan de kwetsbaarheid, weerloosheid en onmacht van het zeer jonge slachtoffer. Verdachte heeft aldus op ernstige wijze het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer] geschonden.'

Oppas doet geringschattend over zijn misdaad

 'In het nadeel van verdachte weegt de rechtbank voorts mee dat verdachte de duur van het contact tussen hem en het slachtoffertje lijkt te bagatelliseren. Verdachte heeft immers ter terechtzitting verklaard dat het ging om "zo'n twintig tot dertig seconden" waarbij hij opmerkte dat "sommige dingen soms langer lijken te duren dan het is". Bij de politie heeft verdachte eerder verklaard dat de ontuchtige handelingen dertig tot vijftig seconden hebben geduurd.

Echter, uit de door de webcamgirl opgenomen webcambeelden is komen vast te staan dat de totale duur van de ontuchtige handelingen bijna vijf minuten beslaat en dat verdachte de webcam op enig moment nog op zo'n manier heeft ingesteld dat zijn penis en [slachtoffer]'s rechter handje vergroot in beeld kwamen. Dit alles maakt op de rechtbank een berekenende indruk van verdachte.'

Slotsom

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden en beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, 4 maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd (voorwaardelijk dus) en stelt daarbij een proeftijd vast van 3 jaren.

ICT-gerelateerd nieuwsbericht

Lees ook die ándere primeur van het NJD inzake de 'Whatsapp-ziekmelding', twee vinkjes als bewijs in een arbeidszaak hier: Intercedente Flexjob neemt ontslag maar meldt zich daarna via Whatsapp-bericht ziek, wat telt nu?

Verzoek aan andere media: graag overname bovenstaand nieuws - mede gezien belang van strijd tegen kindermisruik - gelieve dit keer wel even mét bronvermelding of link naar het NJD svp. Dank voor de moeite.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden