Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-cliënt wil vervolging van de strafpleiter
 
Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-cliënt wil vervolging van de strafpleiter
maandag, 12 november 2012

Kent u de advocaat die van Amsterdam helemaal naar Veenhuizen afreisde?

Die ging niet. Bram Moszkowicz werd onlangs door de Raad van Discipline van de Amsterdamse rechtbank levenslang geschorst als advocaat. Maar er speelde meer. De wet van Murphy in optima forma. Eén van de klagers heeft bij de politie aangifte tegen de advocaat gedaan. Dat meldt Meindert Doornbos (advocaat van de klager) in een persbericht, waar actualiteitenprogramma EenVandaag verleden week gewag van maakte. 

Uit het persbericht (zie onderaan) volgt dat - in tegenstelling wat de advocaat bij Pauw en Witteman zei -  niet álle klagers kwamen aanzetten na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad, in de zomer van 2011. De cliënt van Doornbos had zijn klacht reeds vorig voorjaar ingediend bij de Deken.

De klager verwijt Moszkowicz - met volledige voornaam 'Abraham' in het persbericht vermeld - verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

EenVandaag maakte over de schorsing van Moszkowicz een reportage, waarin advocaat Gerard Spong aangeeft dat de kansen voor diens collega bij het Hof van discipline gering zijn. Het Hof, zo stelt de strafpleiter vast, heeft in de afgelopen vijf jaar van de 25 schrappingen van het tableau nooit zo'n verwijdering uit de advocatuur terug gedraaid.

Persbericht van mr. Doornbos

De heer N. B., wonende te Amsterdam, doch thans verblijvende in de PI Esserheem te Veenhuizen heeft bij brief van 7 november bij de Korpschef van de politie te Amsterdam aangifte gedaan tegen mr. Abraham Maarten Moszkowicz.

Hij verwijt mr. Moszkowicz verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. B. is één van de 5 klagers waarvan de klacht is behandeld door de Raad van Discipline te Amsterdam.

B. is in 2008 verdacht van een strafbaar feit. Mr. Moszkowicz heeft B. gedurende de strafzaak in eerste instantie bij de rechtbank Rotterdam bijgestaan. Voor de verdediging is op 17 september, 23 september en 10 oktober 2008 € 30.000, respectievelijk € 20.000 en € 10.000 contant aan mr. Moszkowicz op zijn kantoor te Amsterdam betaald. De betalingen zijn ten behoeve van B. gedaan door een vriend, in bijzijn van diens echtgenote.

Mr. Moskowicz heeft geen kwitanties voor de betalingen afgegeven. De vriend en zijn echtgenote hebben over de betalingen een getuigenverklaring afgelegd. Uit de urenspecificatie van mr. Moszkowicz blijkt dat op de drie data van de betalingen de vriend het kantoor van mr. Moszkowicz heeft bezocht.

Dit blijkt ook uit notities uit de agenda van mr. Moszkowicz, zoals de Belangdienst heeft achterhaald. Bij brief van september 2010 en van 30 januari 2011 heeft B. aan mr. Moszkowicz schriftelijk gevraagd verantwoording over de kosten van rechtsbijstand af te leggen.

Daaraan heeft mr. Moszkowicz niet voldaan. Op 17 maart 2011 heeft B. een klacht ingediend bij de Deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam. Uit eindelijk heeft mr. Moszkowicz op aandringen van de Deken op 12 september 2011 een urenspecificatie opgesteld en een declaratie opgesteld. Deze declaratie kwam uit op het bedrag van € 40.153,30.

Mr. Moszkowicz moet zich toen hebben gerealiseerd dat hij € 19.846,70 teveel heeft ontvangen en dat hij dit bedrag aan B. zou moeten terug betalen. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet na brieven hierover van B. van 21 september 2011 en van de advocaat van B. van 24 augustus en 24 september 2012. B. doet aangifte van verduistering door mr. Moszkowicz van dit bedrag.

Op aandringen van de Deken heeft mr. Moszkowicz op 6 december 2011 twee interne kwitanties overgelegd. Deze zijn in strijd met de waarheid gedateerd op 18 september 2008, terwijl de vriend het geld heeft betaald een dag eerder op 17 september 2008. Bovendien is een bedrag van € 30.000 contant betaald, terwijl in strijd met de waarheid mr. Moszkowicz daarvoor twee kwitanties en voor een lager bedrag, namelijk € 25.500 heeft opgesteld.

B. heeft zich niet tot mr. Moszkowicz in een advies zaak gewend, doch enkel voor de strafzaak.

Mr. Moszkowicz wil met beide kwitanties zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze kwitanties een juist beeld weergeven, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

Uit de urenspecificatie blijkt dat mr. Moszkowicz reistijd en tijd voor een bespreking in rekening brengt op 14 mei 2009 en 8 juni 2009 voor een bespreking met B..

Uit de brief van de directeur van de PI Veenhuizen (nabij Assen, red. NJD), locatie Esserheem van 2 januari 2012 blijkt dat mr. Moszkowicz noch een kantoorgenoot van hem op beide genoemde data B. in de PI Esserheem heeft bezocht.

Mr. Moszkowicz heeft op onjuiste gronden B. hiervoor geld in rekening gebracht en hij wil met deze urenspecificatie zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze urenspecificatie een juist beeld weergeeft, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van oplichting door en van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

B. tekent hierbij aan dat mr. Moszkowicz op het moment dat hem ter kennis wordt gebracht dat zijn urenspecificatie niet klopt, hij niet direct weergeeft dat er sprake is van een vergissing en dat hij terstond tot correctie van de urenspecificatie over gaat.

Mr. Moszkowicz hult zich in stilzwijgen. Mr. Moszkowicz heeft bij Pauw en Witteman verkondigd dat alle klagers pas zijn gekomen na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad in de zomer van 2011. Ten aanzien van B. is dit een onjuiste mededeling, B. had zijn klacht al bij de Deken ingediend op 17 maart 2011.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden