Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-cliënt wil vervolging van de strafpleiter
 
Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-cliënt wil vervolging van de strafpleiter
maandag, 12 november 2012

Kent u de advocaat die van Amsterdam helemaal naar Veenhuizen afreisde?

Die ging niet. Bram Moszkowicz werd onlangs door de Raad van Discipline van de Amsterdamse rechtbank levenslang geschorst als advocaat. Maar er speelde meer. De wet van Murphy in optima forma. Eén van de klagers heeft bij de politie aangifte tegen de advocaat gedaan. Dat meldt Meindert Doornbos (advocaat van de klager) in een persbericht, waar actualiteitenprogramma EenVandaag verleden week gewag van maakte. 

Uit het persbericht (zie onderaan) volgt dat - in tegenstelling wat de advocaat bij Pauw en Witteman zei -  niet álle klagers kwamen aanzetten na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad, in de zomer van 2011. De cliënt van Doornbos had zijn klacht reeds vorig voorjaar ingediend bij de Deken.

De klager verwijt Moszkowicz - met volledige voornaam 'Abraham' in het persbericht vermeld - verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

EenVandaag maakte over de schorsing van Moszkowicz een reportage, waarin advocaat Gerard Spong aangeeft dat de kansen voor diens collega bij het Hof van discipline gering zijn. Het Hof, zo stelt de strafpleiter vast, heeft in de afgelopen vijf jaar van de 25 schrappingen van het tableau nooit zo'n verwijdering uit de advocatuur terug gedraaid.

Persbericht van mr. Doornbos

De heer N. B., wonende te Amsterdam, doch thans verblijvende in de PI Esserheem te Veenhuizen heeft bij brief van 7 november bij de Korpschef van de politie te Amsterdam aangifte gedaan tegen mr. Abraham Maarten Moszkowicz.

Hij verwijt mr. Moszkowicz verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. B. is één van de 5 klagers waarvan de klacht is behandeld door de Raad van Discipline te Amsterdam.

B. is in 2008 verdacht van een strafbaar feit. Mr. Moszkowicz heeft B. gedurende de strafzaak in eerste instantie bij de rechtbank Rotterdam bijgestaan. Voor de verdediging is op 17 september, 23 september en 10 oktober 2008 € 30.000, respectievelijk € 20.000 en € 10.000 contant aan mr. Moszkowicz op zijn kantoor te Amsterdam betaald. De betalingen zijn ten behoeve van B. gedaan door een vriend, in bijzijn van diens echtgenote.

Mr. Moskowicz heeft geen kwitanties voor de betalingen afgegeven. De vriend en zijn echtgenote hebben over de betalingen een getuigenverklaring afgelegd. Uit de urenspecificatie van mr. Moszkowicz blijkt dat op de drie data van de betalingen de vriend het kantoor van mr. Moszkowicz heeft bezocht.

Dit blijkt ook uit notities uit de agenda van mr. Moszkowicz, zoals de Belangdienst heeft achterhaald. Bij brief van september 2010 en van 30 januari 2011 heeft B. aan mr. Moszkowicz schriftelijk gevraagd verantwoording over de kosten van rechtsbijstand af te leggen.

Daaraan heeft mr. Moszkowicz niet voldaan. Op 17 maart 2011 heeft B. een klacht ingediend bij de Deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam. Uit eindelijk heeft mr. Moszkowicz op aandringen van de Deken op 12 september 2011 een urenspecificatie opgesteld en een declaratie opgesteld. Deze declaratie kwam uit op het bedrag van € 40.153,30.

Mr. Moszkowicz moet zich toen hebben gerealiseerd dat hij € 19.846,70 teveel heeft ontvangen en dat hij dit bedrag aan B. zou moeten terug betalen. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet na brieven hierover van B. van 21 september 2011 en van de advocaat van B. van 24 augustus en 24 september 2012. B. doet aangifte van verduistering door mr. Moszkowicz van dit bedrag.

Op aandringen van de Deken heeft mr. Moszkowicz op 6 december 2011 twee interne kwitanties overgelegd. Deze zijn in strijd met de waarheid gedateerd op 18 september 2008, terwijl de vriend het geld heeft betaald een dag eerder op 17 september 2008. Bovendien is een bedrag van € 30.000 contant betaald, terwijl in strijd met de waarheid mr. Moszkowicz daarvoor twee kwitanties en voor een lager bedrag, namelijk € 25.500 heeft opgesteld.

B. heeft zich niet tot mr. Moszkowicz in een advies zaak gewend, doch enkel voor de strafzaak.

Mr. Moszkowicz wil met beide kwitanties zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze kwitanties een juist beeld weergeven, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

Uit de urenspecificatie blijkt dat mr. Moszkowicz reistijd en tijd voor een bespreking in rekening brengt op 14 mei 2009 en 8 juni 2009 voor een bespreking met B..

Uit de brief van de directeur van de PI Veenhuizen (nabij Assen, red. NJD), locatie Esserheem van 2 januari 2012 blijkt dat mr. Moszkowicz noch een kantoorgenoot van hem op beide genoemde data B. in de PI Esserheem heeft bezocht.

Mr. Moszkowicz heeft op onjuiste gronden B. hiervoor geld in rekening gebracht en hij wil met deze urenspecificatie zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze urenspecificatie een juist beeld weergeeft, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van oplichting door en van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

B. tekent hierbij aan dat mr. Moszkowicz op het moment dat hem ter kennis wordt gebracht dat zijn urenspecificatie niet klopt, hij niet direct weergeeft dat er sprake is van een vergissing en dat hij terstond tot correctie van de urenspecificatie over gaat.

Mr. Moszkowicz hult zich in stilzwijgen. Mr. Moszkowicz heeft bij Pauw en Witteman verkondigd dat alle klagers pas zijn gekomen na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad in de zomer van 2011. Ten aanzien van B. is dit een onjuiste mededeling, B. had zijn klacht al bij de Deken ingediend op 17 maart 2011.

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden