Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu MMII-MMXIII Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
Gebruiksvoorwaarden 
Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Orintatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-clint wil vervolging van de strafpleiter
 
Bram Moszkowicz statistisch gezien kansloos bij Hof en oud-clint wil vervolging van de strafpleiter
maandag, 12 november 2012

Kent u de advocaat die van Amsterdam helemaal naar Veenhuizen afreisde?

Die ging niet. Bram Moszkowicz werd onlangs door de Raad van Discipline van de Amsterdamse rechtbank levenslang geschorst als advocaat. Maar er speelde meer. De wet van Murphy in optima forma. En van de klagers heeft bij de politie aangifte tegen de advocaat gedaan. Dat meldt Meindert Doornbos (advocaat van de klager) in een persbericht, waar actualiteitenprogramma EenVandaag verleden week gewag van maakte. 

Uit het persbericht (zie onderaan) volgt dat - in tegenstelling wat de advocaat bij Pauw en Witteman zei -  niet lle klagers kwamen aanzetten na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad, in de zomer van 2011. De clint van Doornbos had zijn klacht reeds vorig voorjaar ingediend bij de Deken.

De klager verwijt Moszkowicz - met volledige voornaam 'Abraham' in het persbericht vermeld - verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

EenVandaag maakte over de schorsing van Moszkowicz een reportage, waarin advocaat Gerard Spong aangeeft dat de kansen voor diens collega bij het Hof van discipline gering zijn. Het Hof, zo stelt de strafpleiter vast, heeft in de afgelopen vijf jaar van de 25 schrappingen van het tableau nooit zo'n verwijdering uit de advocatuur terug gedraaid.

Persbericht van mr. Doornbos

De heer N. B., wonende te Amsterdam, doch thans verblijvende in de PI Esserheem te Veenhuizen heeft bij brief van 7 november bij de Korpschef van de politie te Amsterdam aangifte gedaan tegen mr. Abraham Maarten Moszkowicz.

Hij verwijt mr. Moszkowicz verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. B. is n van de 5 klagers waarvan de klacht is behandeld door de Raad van Discipline te Amsterdam.

B. is in 2008 verdacht van een strafbaar feit. Mr. Moszkowicz heeft B. gedurende de strafzaak in eerste instantie bij de rechtbank Rotterdam bijgestaan. Voor de verdediging is op 17 september, 23 september en 10 oktober 2008 30.000, respectievelijk 20.000 en 10.000 contant aan mr. Moszkowicz op zijn kantoor te Amsterdam betaald. De betalingen zijn ten behoeve van B. gedaan door een vriend, in bijzijn van diens echtgenote.

Mr. Moskowicz heeft geen kwitanties voor de betalingen afgegeven. De vriend en zijn echtgenote hebben over de betalingen een getuigenverklaring afgelegd. Uit de urenspecificatie van mr. Moszkowicz blijkt dat op de drie data van de betalingen de vriend het kantoor van mr. Moszkowicz heeft bezocht.

Dit blijkt ook uit notities uit de agenda van mr. Moszkowicz, zoals de Belangdienst heeft achterhaald. Bij brief van september 2010 en van 30 januari 2011 heeft B. aan mr. Moszkowicz schriftelijk gevraagd verantwoording over de kosten van rechtsbijstand af te leggen.

Daaraan heeft mr. Moszkowicz niet voldaan. Op 17 maart 2011 heeft B. een klacht ingediend bij de Deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam. Uit eindelijk heeft mr. Moszkowicz op aandringen van de Deken op 12 september 2011 een urenspecificatie opgesteld en een declaratie opgesteld. Deze declaratie kwam uit op het bedrag van 40.153,30.

Mr. Moszkowicz moet zich toen hebben gerealiseerd dat hij 19.846,70 teveel heeft ontvangen en dat hij dit bedrag aan B. zou moeten terug betalen. Dat heeft hij niet gedaan, ook niet na brieven hierover van B. van 21 september 2011 en van de advocaat van B. van 24 augustus en 24 september 2012. B. doet aangifte van verduistering door mr. Moszkowicz van dit bedrag.

Op aandringen van de Deken heeft mr. Moszkowicz op 6 december 2011 twee interne kwitanties overgelegd. Deze zijn in strijd met de waarheid gedateerd op 18 september 2008, terwijl de vriend het geld heeft betaald een dag eerder op 17 september 2008. Bovendien is een bedrag van 30.000 contant betaald, terwijl in strijd met de waarheid mr. Moszkowicz daarvoor twee kwitanties en voor een lager bedrag, namelijk 25.500 heeft opgesteld.

B. heeft zich niet tot mr. Moszkowicz in een advies zaak gewend, doch enkel voor de strafzaak.

Mr. Moszkowicz wil met beide kwitanties zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze kwitanties een juist beeld weergeven, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

Uit de urenspecificatie blijkt dat mr. Moszkowicz reistijd en tijd voor een bespreking in rekening brengt op 14 mei 2009 en 8 juni 2009 voor een bespreking met B..

Uit de brief van de directeur van de PI Veenhuizen (nabij Assen, red. NJD), locatie Esserheem van 2 januari 2012 blijkt dat mr. Moszkowicz noch een kantoorgenoot van hem op beide genoemde data B. in de PI Esserheem heeft bezocht.

Mr. Moszkowicz heeft op onjuiste gronden B. hiervoor geld in rekening gebracht en hij wil met deze urenspecificatie zijn kantoor, de belastingdienst, de Deken en B. doen geloven dat deze urenspecificatie een juist beeld weergeeft, terwijl zulks niet het geval is. B. doet aangifte van oplichting door en van valsheid in geschrifte door mr. Moszkowicz.

B. tekent hierbij aan dat mr. Moszkowicz op het moment dat hem ter kennis wordt gebracht dat zijn urenspecificatie niet klopt, hij niet direct weergeeft dat er sprake is van een vergissing en dat hij terstond tot correctie van de urenspecificatie over gaat.

Mr. Moszkowicz hult zich in stilzwijgen. Mr. Moszkowicz heeft bij Pauw en Witteman verkondigd dat alle klagers pas zijn gekomen na het onderzoek door de Deken naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad in de zomer van 2011. Ten aanzien van B. is dit een onjuiste mededeling, B. had zijn klacht al bij de Deken ingediend op 17 maart 2011.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 20 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) n van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden