Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Internethandel: replica’s dolken van het nazi-regime in strijd met de wet
maandag, 12 november 2012

Vanwege doel verkoop aan willekeurige derden op internet strafbaar

Deze zaak gaat over een partij inbeslaggenomen replica’s van dolken van het nazi-regime. Het oordeel het Gerechtshof te Arnhem van 20 oktober 2009 dat een aantal van de inbeslaggenomen dolken “door de daarop aangebrachte symbolen en/of teksten onder omstandigheden voorwerpen kunnen zijn waarin een uitlating a.b.i. art. 137e.1 Sr is vervat”, maar zij op zichzelf beschouwd - ondanks die symbolen en teksten - niet zijn, is gelet op de door het OM geschetste associaties die de dolken volgens hem kunnen oproepen, niet toereikend gemotiveerd, meende de Hoge Raad op 29 mei dit jaar. Ook was de vraag of het ongecontroleerde bezit van genoemde dolken in strijd is met het algemeen belang, in aanmerking genomen dat de beslagene heeft verklaard dat hij voornemens was de dolken via zijn internetsite te verkopen niet behandeld.

Mededeling tegen fascimse baat verkoper niet

Belanghebbende c.q. de handelaar huldigde namelijk het standpunt dat de internetsite duidelijk afstand neemt van het nationaal-socialisme en het fascisme. De bezoeker moet bewust de sectie ‘wo2 Duitse militaria’ binnengaan. Op de website wordt vermeld dat ‘Duitse Derde Rijk’-voorwerpen uitsluitend worden verkocht voor geschiedkundige-, studie- en/of verzameldoeleinden, welke mededeling vergezeld gaat van een ‘stop fascisme’-teken. Belanghebbende is van mening dat niet is voldaan de criteria van artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht voor het ter verspreiding in voorraad hebben van een voorwerp waarin een discriminerende uitlating is vervat.

Om welke wapens ging het ook alweer?

Op 7 juni 2006 is bij een douanecontrole op Schiphol een partij wapens aangetroffen die door belanghebbende vanuit de Verenigde Staten van Amerika werd ingevoerd. Van deze partij zijn vier soorten dolken in beslag genomen, namelijk (1):

a.  35 dolken met twee snijkanten, waarvan het heft is voorzien van de Duitse Rijksadelaar met hakenkruis en van een SS-teken en het lemmet van de tekst: Meine Ehre heist Treue, typeaanduiding MC-2085BK;
b.  5 dolken met twee snijkanten, voorzien van de Duitse Rijksadelaar, typeaanduiding HK-2023;
c.  30 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis en het lemmet van de tekst: Arbeid adelt, typeaanduiding HK-26018;
d.  12 dolken met één snijkant waarvan het heft is voorzien van een hakenkruis, typeaanduiding MC-2021.
Het gaat om in de Verenigde Staten vervaardigde replica’s. De twee eerstgenoemde soorten zijn blanke wapens in de zin van artikel 2, eerste lid categorie IV sub 1, van de Wet wapens en munitie. De andere twee soorten zijn wapens in de zin van artikel 2, eerste lid categorie IV sub 6, van de Wet wapens en munitie.

De Hoge Raad heeft bij beschikking van 29 mei 2012 de beschikking van het hof vernietigd maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van de onder 1a, 1c en 1d aangeduide voorwerpen.

Overweging 12 van het gerechtshof nu, op 8 november 2012:

 'Het hof is van oordeel dat de onder 1a, 1c en 1d genoemde voorwerpen (zie hierboven, red. NJD) op zichzelf niet per definitie voorwerpen zijn waarin een uitlating als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is vervat. Gelet echter op de overwegingen van de Hoge Raad in zijn beschikking van 29 mei 2012, alsmede de specifieke omstandigheden in deze zaak, komt het hof toch tot het oordeel. dat in casu sprake is van voorwerpen waarin uitlatingen als bedoeld in artikel 137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht zijn vervat. Het hof kent daarbij gewicht toe aan de omstandigheid dat de symbolen en uitlatingen zoals beschreven onder 1. zijn aangebracht op geweldsvoorwerpen die bovendien replica’s zijn van dolken van het nazi-regime en daardoor een associatie oproepen met een racistisch en/of discriminatoir gedachtengoed.

Nu de dolken door belanghebbende zijn ingevoerd met het oog op de verkoop aan willekeurige derden via het internet wordt voldaan aan de criteria van artikel 137e eerste lid WvSr. Daarmee is ongecontroleerde verkrijgbaarheid c.q. ongecontroleerd bezit van deze dolken in strijd met de wet. Dat zou anders kunnen zijn wanneer die verkrijgbaarheid wordt beperkt zoals in verband met het vormen van een collectie van historische wapens of een collectie van daarop gelijkende nabootsingen.'

Behalve de 5 dolken met de Duitse Rijksadelaar is de verspreiding van de dolken strafbaar.

LJN: BY2774, Gerechtshof Arnhem, AVNR 805-12 uitspraak 8 november 2012

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden