Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow ‘Nationale rechter niet onderworpen aan Europa’
 
‘Nationale rechter niet onderworpen aan Europa’
dinsdag, 13 november 2012

Rechtspraak.nl - Rechters moeten vertrouwen op hun oordeel en hun autonome rol in het stelsel van Europese rechtspleging. “Europees recht is echt niet complexer of exotisch. Unierecht is 'law of the land', en hoort bij het normale takenpakket van de rechter die werkzaam is op ons grondgebied. Rechters moeten er wel voor zorgen dat ze voor hun informatie niet afhankelijk zijn van de procespartijen, maar vooral kennis delen via de kenniscentra.”

Dit zei universitair docent aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht Herman van Harten afgelopen vrijdag (9 november 2012) tijdens de themadag ‘Wat doet de Nederlandse rechter met het Europese recht?’Deze dag was georganiseerd door de gezamenlijke kenniscentra van de Rechtspraak en het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Monopolie
Herman van Harten, die vorig jaar promoveerde op het proefschrift ‘Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht’, betoogde dat Nederlandse rechters eigen kenmerken van autonomie bezitten in het stelsel van Europese rechtspleging. Daardoor is het monopolie van het Hof van Justitie van de Europese Uniein Luxemburg volgens hem veranderd in een machtspositie, waarin op punten de uitspraken van nationale rechters over Europeesrechtelijke normen concurreren met die van het Hof.

Context
De Nederlandse rechter is volgens Van Harten een uitlegger die de rechtspraak van het Hof van Justitie verfijnt. “De rechtspraak van het Hof van Justitie is richtinggevend, maar de variaties in feiten en omstandigheden doen zich het eerst voor in de nationale context. De rechter beslist als eerste en geeft nadere uitleg aan het recht. De nationale rechter heeft de vrijheid en de verantwoordelijkheid om de Europeesrechtelijke verplichtingen en verwachtingen te operationaliseren”, aldus Herman van Harten.

Nationale rechter
René Barents, rechter bij het Gerecht voor ambtenarenzaken in Luxemburg, zag de autonomie van de nationale rechter anders. “Wat bedoel je met autonomie”, vroeg hij zich af. Is die bij Van Harten deels autonoom ten opzichte van het nationale recht en van het Europese recht, bij Barents is die uitsluitend autonoom ten opzichte van zijn eigen nationale recht. Barents daarover: “Op grond van het Europees recht, en het Europees recht alleen, is de nationale rechter ten opzichte van het nationale recht en zijn rechterlijke organisatie volstrekt autonoom als het gaat om de uitoefening van zijn Europeesrechtelijke taken. Hij bepaalt dus zelfstandig of hij bevoegd is om te verwijzen naar het Europese Hof, of daartoe verplicht is. In dat opzicht is hij niet gebonden aan welke regel van nationaal recht ook, maar wel aan die van het Europees recht.”

Deelnemers aan het debat tijdens de themadag. V.l.n.r. Frits Bakker (Raad voor de rechtspraak), André Klip (Universiteit van Maastricht), Marc Fierstra (Hoge Raad), Barbara Schenk  (RIO), Ruud Winter (CBb) en Jos Tromp (Rechtbank Arnhem).

Debat
De Nederlandse rechter polijst de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens Van Harten, zonder daarbij altijd prejudicieel te verwijzen. Prejudiciële verwijzing, waarbij een nationale rechter aan het Hof van Justitie uitleg en duidelijkheid vraagt over een onderdeel van het gemeenschapsrecht, is niet het eerste waar de vicepresident van de Rechtbank Arnhem Jos Tromp inhoudelijk aan denkt, vertelde hij in een debat dat werd voorgezeten door voormalig rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en raadsheer in de Hoge Raad Wilhelmina Thomassen.Tromp:

 “In de eerste lijn zit in die zin de autonome positie dat je niet hoeft te verwijzen, ingebakken.” In de eerste lijn is de rechter erg oplossingsgericht, mede gezien het feit dat een prejudiciële vraag leidt tot forse verlenging van de doorlooptijd, aldus Tromp. “En dat betekent dat je ervoor kunt kiezen om in een zaak geen prejudiciële vraag te stellen, maar om Europeesrechterlijke bepalingen zelf uit te leggen aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad.

Als een nationale rechter zelf het Europese recht kan uitleggen, is er inderdaad geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen, benadrukte hoogleraar strafrecht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht in Maastricht André Klip.

Geschillen
Om ervoor te zorgen dat geschillen voor de rechter worden beslecht en niet door een strikte Cilfit-toetsing samen met vergelijkbare andere zaken met tientallen tegelijk ‘op de plank terechtkomen’, hanteert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de woorden van senior-raadsheer en voormalig president Ruud Winter een ‘iets lichtere toets’.

Winter: “Die komt erop neer dat het tussen de partijen gerezen geschil en het daarop betreffende toetsingskader geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen nopende twijfel. En dan worden geen vragen gesteld. Dat gaat eigenlijk vrij goed. Je loopt op zichzelf wel het risico aansprakelijk te worden gesteld omdat je geen prejudiciële vragen hebt gesteld, maar die soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend. Je kunt het niet stellen van vragen namelijk zo inkleden, dat, ook als het Hof tot een andere conclusie komt, het heel begrijpelijk was dat je op dat moment die vragen niet hebt gesteld. Er is aardig wat marge om verstandig je werk te doen.”

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden