Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald
 
Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald
woensdag, 14 november 2012

Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om na te laten te reageren op een rechtstreeks verzoek van de wederpartij tot verrekening. Een advocaat behoort dan contact op te nemen met de advocaat van de wederpartij. Een telefoontje met diens secretaresse volstaat niet. Zo blijkt uit een beslissing van 22 oktober 2012. De beoordeling van de Raad luidt als volgt:

 '5.1     Vast staat dat verweerder niet heeft gereageerd op herhaalde verzoeken van klagers tot verrekening van proceskosten. Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om niet te reageren op verzoeken tot verrekening van de wederpartij.

Het had op de weg van verweerder gelegen om zich te wenden tot mr. C en hem te berichten dat het verzoek tot verrekening van klagers werd afgewezen. Een enkel telefoontje naar de secretaresse van mr. C volstond in deze niet.

Voor zover mr. C telefonisch niet bereikbaar was had het op de weg van verweerder gelegen hem op andere wijze te informeren over het standpunt van zijn cliėnten. Door onder voormelde omstandigheden een dag na het verstrijken van de gestelde termijn van veertien dagen een deurwaarder in te schakelen, heeft verweerder niet gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden.

5.2     Vast staat dat klagers op 11 januari 2012 het verschuldigde bedrag hebben voldaan. Desondanks is op 19 januari 2012, derhalve acht dagen later, het vonnis alsnog aan klagers betekend. Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of het verschuldigde bedrag inmiddels is voldaan. Een periode van acht dagen is hiertoe ruim voldoende.

Het had dan ook op de weg van verweerder gelegen de deurwaarder te berichten dat het vonnis niet meer betekend hoefde te worden. Het verweer dat de deurwaarder, ondanks bericht van verweerder dat door klagers betaald was, betekend zou hebben treft geen doel. De inschakeling van de deurwaarder behoort immers tot de verantwoordelijkheid van verweerder.

5.4     Voorts staat vast dat klagers op 11 januari 2012 het verschuldigde bedrag abusievelijk tweemaal hebben betaald. Het had op de weg van verweerder gelegen tot onmiddellijke terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag over te gaan.

Verweerder is daarentegen pas na een daartoe strekkend verzoek van klagers op 26 januari 2012 overgegaan tot -gedeeltelijke - terugbetaling, onder de mededeling dat de deurwaarderskosten met het resterende bedrag zouden worden verrekend.

Vervolgens heeft verweerder op 7 februari 2012 de deurwaarderskosten, waaronder de kosten van de betekening van 19 januari 2012, verrekend en het resterend bedrag aan klagers terugbetaald. Het onder voormelde omstandigheden overgaan tot verrekening van nodeloos gemaakt kosten van betekening valt verweerder tuchtrechtelijk aan te rekenen.

5.5.    De raad zal de klacht op grond van al het bovenstaande in alle onderdelen gegrond verklaren. Gelet op de ernst en de samenhang van de drie gegrond verklaarde klachtonderdelen is de raad van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere dan de hierna op te leggen maatregel.'

Klacht gegrond, de advocaat krijgt een berisping. YA3437 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B139-2012

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 25 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden