Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald
 
Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of al is betaald
woensdag, 14 november 2012

Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om na te laten te reageren op een rechtstreeks verzoek van de wederpartij tot verrekening. Een advocaat behoort dan contact op te nemen met de advocaat van de wederpartij. Een telefoontje met diens secretaresse volstaat niet. Zo blijkt uit een beslissing van 22 oktober 2012. De beoordeling van de Raad luidt als volgt:

 '5.1     Vast staat dat verweerder niet heeft gereageerd op herhaalde verzoeken van klagers tot verrekening van proceskosten. Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om niet te reageren op verzoeken tot verrekening van de wederpartij.

Het had op de weg van verweerder gelegen om zich te wenden tot mr. C en hem te berichten dat het verzoek tot verrekening van klagers werd afgewezen. Een enkel telefoontje naar de secretaresse van mr. C volstond in deze niet.

Voor zover mr. C telefonisch niet bereikbaar was had het op de weg van verweerder gelegen hem op andere wijze te informeren over het standpunt van zijn cliënten. Door onder voormelde omstandigheden een dag na het verstrijken van de gestelde termijn van veertien dagen een deurwaarder in te schakelen, heeft verweerder niet gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden.

5.2     Vast staat dat klagers op 11 januari 2012 het verschuldigde bedrag hebben voldaan. Desondanks is op 19 januari 2012, derhalve acht dagen later, het vonnis alsnog aan klagers betekend. Een advocaat dient alvorens executiemaatregelen te treffen, steeds na te gaan of het verschuldigde bedrag inmiddels is voldaan. Een periode van acht dagen is hiertoe ruim voldoende.

Het had dan ook op de weg van verweerder gelegen de deurwaarder te berichten dat het vonnis niet meer betekend hoefde te worden. Het verweer dat de deurwaarder, ondanks bericht van verweerder dat door klagers betaald was, betekend zou hebben treft geen doel. De inschakeling van de deurwaarder behoort immers tot de verantwoordelijkheid van verweerder.

5.4     Voorts staat vast dat klagers op 11 januari 2012 het verschuldigde bedrag abusievelijk tweemaal hebben betaald. Het had op de weg van verweerder gelegen tot onmiddellijke terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag over te gaan.

Verweerder is daarentegen pas na een daartoe strekkend verzoek van klagers op 26 januari 2012 overgegaan tot -gedeeltelijke - terugbetaling, onder de mededeling dat de deurwaarderskosten met het resterende bedrag zouden worden verrekend.

Vervolgens heeft verweerder op 7 februari 2012 de deurwaarderskosten, waaronder de kosten van de betekening van 19 januari 2012, verrekend en het resterend bedrag aan klagers terugbetaald. Het onder voormelde omstandigheden overgaan tot verrekening van nodeloos gemaakt kosten van betekening valt verweerder tuchtrechtelijk aan te rekenen.

5.5.    De raad zal de klacht op grond van al het bovenstaande in alle onderdelen gegrond verklaren. Gelet op de ernst en de samenhang van de drie gegrond verklaarde klachtonderdelen is de raad van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere dan de hierna op te leggen maatregel.'

Klacht gegrond, de advocaat krijgt een berisping. YA3437 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B139-2012

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Supermarkt aansprakelijk voor glijpartij ingang winkel
Letselschadezaak. Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank acht de supermarkt aansprakelijk voor de schade.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden