Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
 
De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
vrijdag, 16 november 2012

Aankondiging FORUM - Na succesvolle edities in 2010 en 2011 organiseren FORUM en Felix Meritis op 23 november a.s. voor de derde keer de Nacht van de Rechtsstaat.

In alle zalen van Felix Meritis gaan politici, wetenschappers, journalisten en betrokken burgers in debat over de betekenis en inrichting van de rechtsstaat. Daarnaast verschijnt het essay 'De Rechtsstaat: oase of fata morgana?' van strafadvocaat Gerard Spong. 

Dit jaar zal de gedragenheid van de rechtsstaat centraal staan: om goed te kunnen functioneren als richtinggevend en bindend principe moet de rechtsstaat immers gedragen worden door betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist dergelijke pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder een gebrek aan vertrouwen, een vervreemding van een deel van de bevolking, en toenemende kritiek vanuit de politiek en de samenleving.

Tijdens de Nacht wordt gediscussieerd over thema’s als het gezag van de rechter, de burger als ‘sidekick’ van Vrouwe Justitia, het draagvlak van de Europese rechtsstaat, de ideale burger en de radicaal in de rechtsstaat.

De Nacht wordt geopend in de Concertzaal door Sadik Harchaoui (voorzitter Raad van Bestuur FORUM en jurist) en Harry Borghouts (voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis).

Daarna zullen onder anderen de volgende sprekers een bijdrage leveren aan het debat: Geert Corstens (president van de Hoge Raad der Nederlanden), Fred Teeven (staatsecretaris van Veiligheid en Justitie), Paul Aarts (universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam), Alexander Brenninkmeijer (nationale ombudsman), Ybo Buruma (raadsheer bij de Hoge Raad), Paul Cliteur (hoogleraar rechtswetenschap en schrijver), Lisa Doeland (filosoof en programmamaker), Erik van den Emster (voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), Maxim Februari (schrijver en rechtsfilosoof), Paul Frissen (hoogleraar Bestuurskunde, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Alicja Gescinska (filosoof), Bob de Graaff (hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid), Maurice de Hond (opiniepeiler, auteur en ondernemer), André Krouwel (politicoloog), Halim El Madkouri (Midden-Oosten deskundige), Amade M’charek (socioloog en antropoloog), Bart Nooitgedagt (Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en strafrechtadvocaat), Gerard Spong (advocaat), Bart Jan Spruyt (historicus en journalist), Jonas Staal (beeldend kunstenaar) en vele anderen.

Moderatoren zijn onder anderen Lucella Carasso, Marcia Luyten, Andrew Makkinga en Felix Rottenberg.

De rechtsstaat blijft in de belangstelling staan, en wordt gezien als hét principe dat ons bindt en richting geeft. Tegelijkertijd is er steeds meer het besef dat de rechtsstaat zelf ook een fundament nodig heeft: de rechtsstaat moet gedragen worden door sterke pijlers; betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist deze pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder steeds groter wordende problemen: een gebrek aan het vertrouwen van de burger in de democratische rechtsstaat; de vervreemding van een deel van de bevolking van de samenleving; de toenemende kritiek vanuit de politiek en de maatschappij; een weinig transparante rechterlijke macht en een hoog bureaucratisch gehalte van de verschillende instituties.

De democratische rechtsstaat is duidelijk niet slechts een antwoord: het is eerder een vraag waar elke generatie opnieuw over moet nadenken wil zij er zich betrokken bij voelen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018






O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden