Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
 
De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
vrijdag, 16 november 2012

Aankondiging FORUM - Na succesvolle edities in 2010 en 2011 organiseren FORUM en Felix Meritis op 23 november a.s. voor de derde keer de Nacht van de Rechtsstaat.

In alle zalen van Felix Meritis gaan politici, wetenschappers, journalisten en betrokken burgers in debat over de betekenis en inrichting van de rechtsstaat. Daarnaast verschijnt het essay 'De Rechtsstaat: oase of fata morgana?' van strafadvocaat Gerard Spong. 

Dit jaar zal de gedragenheid van de rechtsstaat centraal staan: om goed te kunnen functioneren als richtinggevend en bindend principe moet de rechtsstaat immers gedragen worden door betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist dergelijke pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder een gebrek aan vertrouwen, een vervreemding van een deel van de bevolking, en toenemende kritiek vanuit de politiek en de samenleving.

Tijdens de Nacht wordt gediscussieerd over thema’s als het gezag van de rechter, de burger als ‘sidekick’ van Vrouwe Justitia, het draagvlak van de Europese rechtsstaat, de ideale burger en de radicaal in de rechtsstaat.

De Nacht wordt geopend in de Concertzaal door Sadik Harchaoui (voorzitter Raad van Bestuur FORUM en jurist) en Harry Borghouts (voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis).

Daarna zullen onder anderen de volgende sprekers een bijdrage leveren aan het debat: Geert Corstens (president van de Hoge Raad der Nederlanden), Fred Teeven (staatsecretaris van Veiligheid en Justitie), Paul Aarts (universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam), Alexander Brenninkmeijer (nationale ombudsman), Ybo Buruma (raadsheer bij de Hoge Raad), Paul Cliteur (hoogleraar rechtswetenschap en schrijver), Lisa Doeland (filosoof en programmamaker), Erik van den Emster (voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), Maxim Februari (schrijver en rechtsfilosoof), Paul Frissen (hoogleraar Bestuurskunde, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Alicja Gescinska (filosoof), Bob de Graaff (hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid), Maurice de Hond (opiniepeiler, auteur en ondernemer), André Krouwel (politicoloog), Halim El Madkouri (Midden-Oosten deskundige), Amade M’charek (socioloog en antropoloog), Bart Nooitgedagt (Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en strafrechtadvocaat), Gerard Spong (advocaat), Bart Jan Spruyt (historicus en journalist), Jonas Staal (beeldend kunstenaar) en vele anderen.

Moderatoren zijn onder anderen Lucella Carasso, Marcia Luyten, Andrew Makkinga en Felix Rottenberg.

De rechtsstaat blijft in de belangstelling staan, en wordt gezien als hét principe dat ons bindt en richting geeft. Tegelijkertijd is er steeds meer het besef dat de rechtsstaat zelf ook een fundament nodig heeft: de rechtsstaat moet gedragen worden door sterke pijlers; betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist deze pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder steeds groter wordende problemen: een gebrek aan het vertrouwen van de burger in de democratische rechtsstaat; de vervreemding van een deel van de bevolking van de samenleving; de toenemende kritiek vanuit de politiek en de maatschappij; een weinig transparante rechterlijke macht en een hoog bureaucratisch gehalte van de verschillende instituties.

De democratische rechtsstaat is duidelijk niet slechts een antwoord: het is eerder een vraag waar elke generatie opnieuw over moet nadenken wil zij er zich betrokken bij voelen.

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden