Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
 
De Nacht van de Rechtsstaat 2012 op 23 november in Felix Meritis
vrijdag, 16 november 2012

Aankondiging FORUM - Na succesvolle edities in 2010 en 2011 organiseren FORUM en Felix Meritis op 23 november a.s. voor de derde keer de Nacht van de Rechtsstaat.

In alle zalen van Felix Meritis gaan politici, wetenschappers, journalisten en betrokken burgers in debat over de betekenis en inrichting van de rechtsstaat. Daarnaast verschijnt het essay 'De Rechtsstaat: oase of fata morgana?' van strafadvocaat Gerard Spong. 

Dit jaar zal de gedragenheid van de rechtsstaat centraal staan: om goed te kunnen functioneren als richtinggevend en bindend principe moet de rechtsstaat immers gedragen worden door betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist dergelijke pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder een gebrek aan vertrouwen, een vervreemding van een deel van de bevolking, en toenemende kritiek vanuit de politiek en de samenleving.

Tijdens de Nacht wordt gediscussieerd over thema’s als het gezag van de rechter, de burger als ‘sidekick’ van Vrouwe Justitia, het draagvlak van de Europese rechtsstaat, de ideale burger en de radicaal in de rechtsstaat.

De Nacht wordt geopend in de Concertzaal door Sadik Harchaoui (voorzitter Raad van Bestuur FORUM en jurist) en Harry Borghouts (voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis).

Daarna zullen onder anderen de volgende sprekers een bijdrage leveren aan het debat: Geert Corstens (president van de Hoge Raad der Nederlanden), Fred Teeven (staatsecretaris van Veiligheid en Justitie), Paul Aarts (universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam), Alexander Brenninkmeijer (nationale ombudsman), Ybo Buruma (raadsheer bij de Hoge Raad), Paul Cliteur (hoogleraar rechtswetenschap en schrijver), Lisa Doeland (filosoof en programmamaker), Erik van den Emster (voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), Maxim Februari (schrijver en rechtsfilosoof), Paul Frissen (hoogleraar Bestuurskunde, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Alicja Gescinska (filosoof), Bob de Graaff (hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid), Maurice de Hond (opiniepeiler, auteur en ondernemer), André Krouwel (politicoloog), Halim El Madkouri (Midden-Oosten deskundige), Amade M’charek (socioloog en antropoloog), Bart Nooitgedagt (Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en strafrechtadvocaat), Gerard Spong (advocaat), Bart Jan Spruyt (historicus en journalist), Jonas Staal (beeldend kunstenaar) en vele anderen.

Moderatoren zijn onder anderen Lucella Carasso, Marcia Luyten, Andrew Makkinga en Felix Rottenberg.

De rechtsstaat blijft in de belangstelling staan, en wordt gezien als hét principe dat ons bindt en richting geeft. Tegelijkertijd is er steeds meer het besef dat de rechtsstaat zelf ook een fundament nodig heeft: de rechtsstaat moet gedragen worden door sterke pijlers; betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Maar juist deze pijlers van de rechtsstaat lijken soms te zuchten onder steeds groter wordende problemen: een gebrek aan het vertrouwen van de burger in de democratische rechtsstaat; de vervreemding van een deel van de bevolking van de samenleving; de toenemende kritiek vanuit de politiek en de maatschappij; een weinig transparante rechterlijke macht en een hoog bureaucratisch gehalte van de verschillende instituties.

De democratische rechtsstaat is duidelijk niet slechts een antwoord: het is eerder een vraag waar elke generatie opnieuw over moet nadenken wil zij er zich betrokken bij voelen.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 21 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden