Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei
 
Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei
vrijdag, 16 november 2012

De Rechtspraak, Den Haag - De selectie en opleiding van rechters gaat op de schop. Toekomstige rechters moeten minstens twee jaar juridische werkervaring elders hebben opgedaan voordat ze aan de beroepsopleiding beginnen.

In plaats van allemaal dezelfde opleiding krijgen ze maximaal vier jaar een flexibel scholingsprogramma aangeboden, dat ook veel ruimte biedt aan talentontwikkeling, zelfwerkzaamheid en maatschappelijke oriëntatie. “We zoeken excellente rechters die met hun voeten in de klei staan”, zegt rector Rosa Jansen van Studiecentrum Rechtspleging, SSR.

Aan vervanging toe
De Raad voor de rechtspraak heeft SSR opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe initiële opleiding voor de zittende magistratuur. De huidige opleiding voor rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio’s) is na 55 jaar aan vervanging toe. Zowel toekomstige rechters als officieren van justitie volgen die zesjarige opleiding, met als gevolg dat ze tijd kwijt zijn aan onderdelen die voor hen minder van belang zijn.

Ervaren juristen volgen de eenjarige rio-opleiding (rechter in opleiding), die juist te kort wordt gevonden. Beide opleidingen maken nu plaats voor één ‘opleidingshuis’, dat rechters naar gelang hun kennis en ervaring in één tot vier jaar klaarstoomt voor het vak. Het Openbaar Ministerie ontwikkelt een eigen opleiding voor officieren van justitie. “Natuurlijk wordt via SSR nog wel veel samengewerkt en uitgewisseld”, zegt Jansen.

Door de pijplijn
De nieuwe opzet is efficiënter en doet tegelijk meer recht aan de verschillende talenten van mensen, zegt de rector. “De raio-opleiding heeft ook nu nog zeer sterke kanten die we zeker willen behouden, zoals de nadruk op werkend leren: 70 procent van de opleiding speelt zich op de werkvloer af. Maar een zwak punt is dat de kandidaten als eenheidsworst worden behandeld. Welk talent je ook hebt, je wordt allemaal door dezelfde gestructureerde pijplijn heen geduwd. Dan moet je wel sterk zijn om je eigenheid te bewaren.”

De nieuwe opleiding wil verschillende talenten juist stimuleren, zodat de rechterlijke organisatie daar optimaal profijt van heeft.

“Diversiteit staat hoog in het vaandel, vandaar dat alleen een universitaire opleiding of ervaring binnen de rechterlijke macht geen toegang meer biedt tot de opleiding. De nieuwe rechter staat met beide benen in de maatschappij. We hebben bijvoorbeeld een raio gehad die als buschauffeur had gewerkt voordat ze aan haar rechtenstudie begon, dat vinden we heel waardevol.” Maatschappelijk gerichtheid wordt tijdens de opleiding gestimuleerd door middel van onderzoeksopdrachten en stages bij maatschappelijke organisaties. “Je kunt daarbij denken aan de Raad voor de Kinderbescherming of een verzekeringsmaatschappij, maar ook aan een krant.”

Verbinding
Daarnaast is samenwerking binnen en verbondenheid met de eigen organisatie een belangrijk thema. “Toen ik mijn loopbaan begon, waren rechters echte solisten, individuen die naast elkaar werkzaam waren in een gerecht”, zegt Jansen. “Nu is de Rechtspraak uitgegroeid tot een organisatie, een instituut, en dat instituut ligt onder een vergrootglas. Rechters moeten beseffen dat ze daar deel van uitmaken en dat alles wat ze doen afstraalt op het grotere geheel. De huidige opleiding besteedt nog te weinig aandacht aan die verbondenheid, die leidt juristen op tot onafhankelijke magistraten. Dat is ook goed, rechters moeten onafhankelijk zijn in hun denken en hun besluitvorming. Maar niet van hun organisatie.”

Zelf de regie voeren
Na een introductieperiode gaan de rechters-in-opleiding aan de slag bij een gerecht, ze volgen cursussen en lopen stage, onder meer bij een gerechtshof, het OM en in Europa. “Vroegtijdig kennis uitwisselen is dé manier om een Europese rechtscultuur tot stand te brengen”, zegt Jansen. De studiestof is opgedeeld in losse modules. “Omdat we de eigenheid van rechters willen stimuleren, geven we hen zelf de regie over hun opleiding. Ze stellen hun eigen pakket samen en presenteren na verloop van tijd een portfolio met resultaten aan een beoordelingscommissie. Opleiden en beoordelen willen we in de nieuwe opleiding opsplitsen."

Vakmanschap
De raio-opleiding en rio-opleiding schrijven voor dat kandidaten een vastgesteld aantal maanden bij straf, civiel en bestuursrecht werken. Jansen:

 “De nieuwe opleiding is veel meer rond het vakmanschap van de rechter georganiseerd: kennis en vaardigheden, een goede attitude en ethiek, maar tegenwoordig ook eigen verantwoordelijkheid nemen, kennis delen, delegeren, feedback geven, mediabewustzijn, performance en duidelijk communiceren. Wij zien de opleiding op de werkvloer vooral als een bodem voor het ontwikkelen daarvan. Waar dat precies gebeurt, is aan de gerechten. Vanzelfsprekend komen wij wel met aanbevelingen daarvoor. We hebben liever dat rechters in spe ook een aantal  maatschappelijke stages doen dan dat ze alleen maar vonnissen schrijven bij de strafsector. Gooi die ramen open! Rechters redeneren nog te veel van binnen naar buiten, maar wat wil de burger eigenlijk?”

Praktijkopleiders
Een projectgroep van rechters en SSR-medewerkers, bijgestaan door een netwerk van zo’n 140 deskundigen, werkt hard aan de opzet van de nieuwe opleiding, een handboek voor de gerechten, de diverse curricula en een kostenplaatje. 

 “De projectgroep heeft ook bekeken hoe andere beroepsgroepen dat aanpakken en hoe in het buitenland rechters worden opgeleid”, zegt Jansen. Vooral voor de rechters die het opleiden van nieuwe collega’s er nu zo’n beetje bij doen, betekent de nieuwe opzet een hele ommezwaai:

 “Het einddoel van de opleiding is voor iedereen hetzelfde, maar de weg ernaartoe niet. Dat betekent dat praktijkopleiders coaches worden, die de collega’s in opleiding eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen meegeven. Ook zij zullen daarvoor bijgeschoold moeten worden en ze moeten tijd krijgen om die taak uit te oefenen. Alles staat of valt met hun inzet.”

Een uitgebreid achtergrondartikel over de werving, selectie en opleiding van rechters is te lezen in het novembernummer van TREMA, tijdschrijft voor de rechterlijke macht: link

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden