Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Rechters arrow Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei
 
Nieuwe opleiding voor rechters met voeten in de klei
vrijdag, 16 november 2012

De Rechtspraak, Den Haag - De selectie en opleiding van rechters gaat op de schop. Toekomstige rechters moeten minstens twee jaar juridische werkervaring elders hebben opgedaan voordat ze aan de beroepsopleiding beginnen.

In plaats van allemaal dezelfde opleiding krijgen ze maximaal vier jaar een flexibel scholingsprogramma aangeboden, dat ook veel ruimte biedt aan talentontwikkeling, zelfwerkzaamheid en maatschappelijke oriëntatie. “We zoeken excellente rechters die met hun voeten in de klei staan”, zegt rector Rosa Jansen van Studiecentrum Rechtspleging, SSR.

Aan vervanging toe
De Raad voor de rechtspraak heeft SSR opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe initiële opleiding voor de zittende magistratuur. De huidige opleiding voor rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio’s) is na 55 jaar aan vervanging toe. Zowel toekomstige rechters als officieren van justitie volgen die zesjarige opleiding, met als gevolg dat ze tijd kwijt zijn aan onderdelen die voor hen minder van belang zijn.

Ervaren juristen volgen de eenjarige rio-opleiding (rechter in opleiding), die juist te kort wordt gevonden. Beide opleidingen maken nu plaats voor één ‘opleidingshuis’, dat rechters naar gelang hun kennis en ervaring in één tot vier jaar klaarstoomt voor het vak. Het Openbaar Ministerie ontwikkelt een eigen opleiding voor officieren van justitie. “Natuurlijk wordt via SSR nog wel veel samengewerkt en uitgewisseld”, zegt Jansen.

Door de pijplijn
De nieuwe opzet is efficiënter en doet tegelijk meer recht aan de verschillende talenten van mensen, zegt de rector. “De raio-opleiding heeft ook nu nog zeer sterke kanten die we zeker willen behouden, zoals de nadruk op werkend leren: 70 procent van de opleiding speelt zich op de werkvloer af. Maar een zwak punt is dat de kandidaten als eenheidsworst worden behandeld. Welk talent je ook hebt, je wordt allemaal door dezelfde gestructureerde pijplijn heen geduwd. Dan moet je wel sterk zijn om je eigenheid te bewaren.”

De nieuwe opleiding wil verschillende talenten juist stimuleren, zodat de rechterlijke organisatie daar optimaal profijt van heeft.

“Diversiteit staat hoog in het vaandel, vandaar dat alleen een universitaire opleiding of ervaring binnen de rechterlijke macht geen toegang meer biedt tot de opleiding. De nieuwe rechter staat met beide benen in de maatschappij. We hebben bijvoorbeeld een raio gehad die als buschauffeur had gewerkt voordat ze aan haar rechtenstudie begon, dat vinden we heel waardevol.” Maatschappelijk gerichtheid wordt tijdens de opleiding gestimuleerd door middel van onderzoeksopdrachten en stages bij maatschappelijke organisaties. “Je kunt daarbij denken aan de Raad voor de Kinderbescherming of een verzekeringsmaatschappij, maar ook aan een krant.”

Verbinding
Daarnaast is samenwerking binnen en verbondenheid met de eigen organisatie een belangrijk thema. “Toen ik mijn loopbaan begon, waren rechters echte solisten, individuen die naast elkaar werkzaam waren in een gerecht”, zegt Jansen. “Nu is de Rechtspraak uitgegroeid tot een organisatie, een instituut, en dat instituut ligt onder een vergrootglas. Rechters moeten beseffen dat ze daar deel van uitmaken en dat alles wat ze doen afstraalt op het grotere geheel. De huidige opleiding besteedt nog te weinig aandacht aan die verbondenheid, die leidt juristen op tot onafhankelijke magistraten. Dat is ook goed, rechters moeten onafhankelijk zijn in hun denken en hun besluitvorming. Maar niet van hun organisatie.”

Zelf de regie voeren
Na een introductieperiode gaan de rechters-in-opleiding aan de slag bij een gerecht, ze volgen cursussen en lopen stage, onder meer bij een gerechtshof, het OM en in Europa. “Vroegtijdig kennis uitwisselen is dé manier om een Europese rechtscultuur tot stand te brengen”, zegt Jansen. De studiestof is opgedeeld in losse modules. “Omdat we de eigenheid van rechters willen stimuleren, geven we hen zelf de regie over hun opleiding. Ze stellen hun eigen pakket samen en presenteren na verloop van tijd een portfolio met resultaten aan een beoordelingscommissie. Opleiden en beoordelen willen we in de nieuwe opleiding opsplitsen."

Vakmanschap
De raio-opleiding en rio-opleiding schrijven voor dat kandidaten een vastgesteld aantal maanden bij straf, civiel en bestuursrecht werken. Jansen:

 “De nieuwe opleiding is veel meer rond het vakmanschap van de rechter georganiseerd: kennis en vaardigheden, een goede attitude en ethiek, maar tegenwoordig ook eigen verantwoordelijkheid nemen, kennis delen, delegeren, feedback geven, mediabewustzijn, performance en duidelijk communiceren. Wij zien de opleiding op de werkvloer vooral als een bodem voor het ontwikkelen daarvan. Waar dat precies gebeurt, is aan de gerechten. Vanzelfsprekend komen wij wel met aanbevelingen daarvoor. We hebben liever dat rechters in spe ook een aantal  maatschappelijke stages doen dan dat ze alleen maar vonnissen schrijven bij de strafsector. Gooi die ramen open! Rechters redeneren nog te veel van binnen naar buiten, maar wat wil de burger eigenlijk?”

Praktijkopleiders
Een projectgroep van rechters en SSR-medewerkers, bijgestaan door een netwerk van zo’n 140 deskundigen, werkt hard aan de opzet van de nieuwe opleiding, een handboek voor de gerechten, de diverse curricula en een kostenplaatje. 

 “De projectgroep heeft ook bekeken hoe andere beroepsgroepen dat aanpakken en hoe in het buitenland rechters worden opgeleid”, zegt Jansen. Vooral voor de rechters die het opleiden van nieuwe collega’s er nu zo’n beetje bij doen, betekent de nieuwe opzet een hele ommezwaai:

 “Het einddoel van de opleiding is voor iedereen hetzelfde, maar de weg ernaartoe niet. Dat betekent dat praktijkopleiders coaches worden, die de collega’s in opleiding eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen meegeven. Ook zij zullen daarvoor bijgeschoold moeten worden en ze moeten tijd krijgen om die taak uit te oefenen. Alles staat of valt met hun inzet.”

Een uitgebreid achtergrondartikel over de werving, selectie en opleiding van rechters is te lezen in het novembernummer van TREMA, tijdschrijft voor de rechterlijke macht: link

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 21 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden