Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Asielrechtadvocate kan medicijngebruik in tuchtzaak niet aanwenden als excuus fouten: berisping

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Asielrechtadvocate kan medicijngebruik in tuchtzaak niet aanwenden als excuus fouten: berisping

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Asielrechtadvocate kan medicijngebruik in tuchtzaak niet aanwenden als excuus fouten: berisping
 
Asielrechtadvocate kan medicijngebruik in tuchtzaak niet aanwenden als excuus fouten: berisping
woensdag, 5 december 2012

Advocate was letterlijk en figuurlijk even de weg kwijt

Een asielrechtadvocate is berispt vanwege een aantal nalatigheden. Een beroep op medicijngebruik heeft dit tuchtrechtelijke oordeel niet kunnen voorkomen. De advocate (verweerster) had klagers in een asielprocedure bijgestaan in de beroepsprocedure bij de rechtbank. Ze had onder meer bij het beroepschrift behorende producties te laat aangeleverd, misleidende informatie verschaft aan cliënten, wederpartij en klagers. De Raad oordeelt bij beslissing van 26 november 2012 in de zaak H 104-2012 als volgt.

BEOORDELING

5.1        Als door verweerster erkend staat vast dat zij het aanhoudingsverzoek, de begeleidende brief bij de documenten en het verweerschrift van de X ná de zitting van de rechtbank van 15 november 2011 aan klagers heeft toegestuurd. Het eerste onderdeel van de klacht is derhalve gegrond.

5.2        Uit de aan de raad overgelegde stukken en uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is gebleken dat de eerste zitting op verzoek van verweerster, wegens een ziekenhuisopname van haar dochter, is aangehouden. Klagers hebben ter zitting verklaard dat hierover overleg met hen had plaatsgevonden. Vast is komen te staan dat verweerster ter zitting van 15 november 2011 te laat is verschenen, omdat zij zich bij de verkeerde locatie had gemeld.

Een advocaat dient zich van te voren te vergewissen bij welke locatie zij wordt verwacht en dient vervolgens tijdig voor de zitting te verschijnen. Verweerster heeft derhalve niet zorgvuldig gehandeld door zich bij de verkeerde locatie te melden. Dit geldt temeer waar in de oproepingsbrief duidelijk stond vermeld bij welke locatie verweerster werd verwacht. Niet is komen vast te staan dat verweerster onvoorbereid ter zitting is verschenen. De raad zal het tweede klachtonderdeel gegrond verklaren, voor zover dit betrekking heeft op het te laat ter zitting verschijnen door verweerster.

5.3        Als door verweerster erkend staat vast dat verweerster de bij het beroep behorende productieste laat naar de wederpartij (X) heeft gestuurd. Ten gevolge hiervan heeft de X pas kort voor de zitting inhoudelijk gereageerd, welke reactie door verweerster niet meer aan klagers is toegezonden. Verweerster heeft aldus niet gehandeld zoals van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht. Het derde klachtonderdeel zal eveneens gegrond worden verklaard.

5.4        Verweerster heeft voorts erkend dat zij als verklaring voor de te late toezending van de producties onjuiste informatie aan klagers, de rechtbank en de wederpartij heeft gegeven. Verweerster stelt dat haar gedrag een direct gevolg was van medicijngebruik op dat moment.

Klagers hebben de door verweerster aangevoerde medische gesteldheid ter zitting betwist. Verweerster heeft vervolgens ter zitting aangeboden hierover een verklaring van haar behandelend arts aan de raad te doen toekomen. Verweerster is bij brief van 13 augustus 2012 opgeroepen voor de zitting van 1 oktober 2012 en bij voormelde brief in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 14 dagen voor de zitting nadere stukken over te leggen.

Door verweerster zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die de raad tot het oordeel brengen dat verweerster zou moeten worden toegestaan om nog na de zitting stukken aan de raad over te leggen.

5.5        Verweerster heeft noch ter zitting noch voorafgaand aan de zitting aannemelijk gemaakt dat haar gedragingen een direct gevolg waren van medicijngebruik. Wat hiervan ook zij, ook indien het gedrag van verweerster een direct gevolg zou zijn geweest van medicijngebruik, zou dat niet hebben afgedaan aan het tuchtrechtelijk verwijtbare karakter daarvan. De raad zal het vierde onderdeel van de klacht eveneens gegrond verklaren.

MAATREGEL

6.1        Vast staat dat verweerster aan zowel klagers als de X en de rechtbank te laat stukken heeft gezonden en daarvoor een onjuiste verklaring heeft gegeven. Met name door dit verschaffen van misleidende informatie aan cliënten en aan derden wordt het vertrouwen in de advocatuur geschaad. Dit valt verweerster dan ook tuchtrechtelijk ernstig aan te rekenen.

6.2        Uit de aan de raad overgelegde stukken en uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, is de raad gebleken dat verweerster zich hiervan achteraf terdege bewust is. Verweerster heeft ook excuses voor haar gedrag aangeboden. Op grond hiervan is de raad van oordeel dat kan worden volstaan met het opleggen van de maatregel berisping.

YA3523 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 104 - 2012
 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 20 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Van slachtoffer tot dader? 8 jaar celstraf man die zijn mogelijke ontuchtpleger dood heeft geslagen

Man wilde koste wat het kost het beeldmateriaal in handen krijgen

Rb Almelo/NJD - De rechtbank Overijssel in Almelo heeft een 29-jarige man uit Hof van Twente veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens doodslag op een 59-jarige man uit Goor. De straf komt overeen met de eis van het OM. De rechtbank oordeelt dat de man het slachtoffer vorig zomer met opzet van het leven beroofde, maar ziet geen bewijs dat hij met voorbedachten rade handelde.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden