Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz
 
Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz
vrijdag, 22 februari 2013

De Rechtspraak, Den Haag - Donderdag 21 februari diende het hoger beroep van advocaat Bram Moszkowicz tegen de maatregel van de Amsterdamse Raad van Discipline om hem van het advocatentableau te schrappen.

Dit hoger beroep diende in  ‘s-Hertogenbosch bij het Hof van Discipline, het hoogste tuchtcollege binnen de advocatuur. De advocatuur spreekt net als de medische sector onafhankelijk recht over de eigen beroepsgroep.

Hoe werkt het Hof van Discipline? Hoeveel zaken dienen er jaarlijks, welke sancties worden opgelegd en spelen financiële klachten vaker een rol?

Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline, geeft antwoord.

Wat is het meest voorkomende misverstand over het Hof van Discipline?
“Dat het Hof niet onafhankelijk zou zijn. Dat hier vakbroeders elkaar beoordelen, dat het Hof onderdeel is van de Orde van Advocaten. Vooral klagers die hun klacht niet gegrond zien, ervaren het Hof eerder als een onderonsje dan als onafhankelijke tuchtrechtspraak.”

Hoe onafhankelijk is het Hof van Discipline precies?
“Volledig. Op basis van de Advocatenwet zijn zowel de vijf regionale Raden van Discipline als het landelijke Hof van Discipline volledig onafhankelijk. Zij staan náást de normale structuur van de Orde, ze vallen er nadrukkelijk niet onder. De vijf leden van het Hof kunnen in alle vrijheid hun oordeel vellen. Drie daarvan zijn rechters, twee advocaat. Zij staan op voldoende afstand tot de advocatuur om zorgvuldig en objectief te werken. Het Hof spreekt tuchtrecht en valt daarmee buiten de reguliere Rechtspraak.”

Is het Hof van Discipline vergelijkbaar met het Centraal Medisch Tuchtcollege?
“Zeker. Zowel de advocatuur als de medische sector kan tuchtrecht spreken over de eigen professionals. In beide wettelijk verankerde systemen is er een regionaal niveau van lagere tuchtrechtspraak en één landelijke hoger beroepsinstantie.

In beide systemen is het aantal niet gegronde en niet-ontvankelijke klachten in hoger beroep relatief groot: zo rond de helft van het totaal. Dat komt doordat het Hof in principe alle klachten in behandeling neemt. De dekens - regionale toezichthouders van de advocatuur - kunnen door bemiddelingswerk veel zaken oplossen, maar de klager beslist. Als hij wenst dat een zaak naar de tuchtrechter gaat, ook al is de kans van slagen beperkt, dan gebeurt dat ook. In strafzaken bepalen het Openbaar Ministerie en de politie welke zaken worden doorgezet."

Hoeveel zaken behandelt het Hof, wat zijn de sancties en hoe vaak is - net als bij de zaak Moszkowicz – de financiële handel en wandel van de advocaat een onderwerp?

"In 2011 behandelde het Hof 285 hoger beroepzaken. In 238 zaken sprak het Hof een oordeel uit. 32 advocaten kregen een waarschuwing, 22 een berisping, 22 een onvoorwaardelijke schorsing en 4 advocaten werden geschrapt van het tableau. Financiële kwesties zijn regelmatig de aanleiding voor een klacht. Advocaten hebben op dat gebied ook een zware zorgplicht Als een cliënt bijvoorbeeld afziet van gefinancierde rechtshulp via een toevoeging, moet de advocaat dat expliciet vastleggen. Aan dat soort verplichtingen kan het Hof een advocaat houden.” 

Kan een partij in beroep gaan tegen een besluit van het Hof?
“In principe niet. Het Hof van Discipline is een laatste instantie waartegen geen beroep mogelijk is. Het enige wat mogelijk is, is bij het Europese Hof in Straatsburg een zaak aanspannen tegen de Nederlandse Staat. Het is geen regulier rechtsmiddel waardoor een uitspraak kan worden vernietigd.”

In het jaarverslag 2011 tonen Hof en Raden zich bezorgd over hun financiering: het aantal zaken neemt toe, terwijl het budget wordt bevroren. Hoe staat het nu met de financiën?

“Nog slechter. De regering wil haar eigen financiering van het advocatentuchtrecht afbouwen en alles aan de beroepsgroep zelf doorberekenen. Dat maakt een goed en onafhankelijk tuchtrecht onzeker. En dat terwijl een goed intern toezicht van groot belang wordt geacht. Zonder goed tuchtrecht functioneert toezicht nooit effectief.”


 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 22 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Edward Kleemans in commissie National Academy of Sciences voor onderzoek naar illegale tabaksmarkt
Edward Kleemans, hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving, is benoemd in de onderzoekscommissie 'Committee on the Illicit Tobacco Market' van de NAS. Dat laat de Vrije Universiteit weten. Met de staf van de National Academy of Sciences gaat deze commissie onderzoek doen naar de 'stand van de internationale wetenschappelijke kennis op het gebied van roken, tabaksbeleid en de illegale tabaksmarkt'.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden