Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz
 
Zes 6 vragen over het Hof van Discipline, de tuchtrechter van Bram Moszkowicz
vrijdag, 22 februari 2013

De Rechtspraak, Den Haag - Donderdag 21 februari diende het hoger beroep van advocaat Bram Moszkowicz tegen de maatregel van de Amsterdamse Raad van Discipline om hem van het advocatentableau te schrappen.

Dit hoger beroep diende in  ‘s-Hertogenbosch bij het Hof van Discipline, het hoogste tuchtcollege binnen de advocatuur. De advocatuur spreekt net als de medische sector onafhankelijk recht over de eigen beroepsgroep.

Hoe werkt het Hof van Discipline? Hoeveel zaken dienen er jaarlijks, welke sancties worden opgelegd en spelen financiële klachten vaker een rol?

Inge Schouwink, griffier van het Hof van Discipline, geeft antwoord.

Wat is het meest voorkomende misverstand over het Hof van Discipline?
“Dat het Hof niet onafhankelijk zou zijn. Dat hier vakbroeders elkaar beoordelen, dat het Hof onderdeel is van de Orde van Advocaten. Vooral klagers die hun klacht niet gegrond zien, ervaren het Hof eerder als een onderonsje dan als onafhankelijke tuchtrechtspraak.”

Hoe onafhankelijk is het Hof van Discipline precies?
“Volledig. Op basis van de Advocatenwet zijn zowel de vijf regionale Raden van Discipline als het landelijke Hof van Discipline volledig onafhankelijk. Zij staan náást de normale structuur van de Orde, ze vallen er nadrukkelijk niet onder. De vijf leden van het Hof kunnen in alle vrijheid hun oordeel vellen. Drie daarvan zijn rechters, twee advocaat. Zij staan op voldoende afstand tot de advocatuur om zorgvuldig en objectief te werken. Het Hof spreekt tuchtrecht en valt daarmee buiten de reguliere Rechtspraak.”

Is het Hof van Discipline vergelijkbaar met het Centraal Medisch Tuchtcollege?
“Zeker. Zowel de advocatuur als de medische sector kan tuchtrecht spreken over de eigen professionals. In beide wettelijk verankerde systemen is er een regionaal niveau van lagere tuchtrechtspraak en één landelijke hoger beroepsinstantie.

In beide systemen is het aantal niet gegronde en niet-ontvankelijke klachten in hoger beroep relatief groot: zo rond de helft van het totaal. Dat komt doordat het Hof in principe alle klachten in behandeling neemt. De dekens - regionale toezichthouders van de advocatuur - kunnen door bemiddelingswerk veel zaken oplossen, maar de klager beslist. Als hij wenst dat een zaak naar de tuchtrechter gaat, ook al is de kans van slagen beperkt, dan gebeurt dat ook. In strafzaken bepalen het Openbaar Ministerie en de politie welke zaken worden doorgezet."

Hoeveel zaken behandelt het Hof, wat zijn de sancties en hoe vaak is - net als bij de zaak Moszkowicz – de financiële handel en wandel van de advocaat een onderwerp?

"In 2011 behandelde het Hof 285 hoger beroepzaken. In 238 zaken sprak het Hof een oordeel uit. 32 advocaten kregen een waarschuwing, 22 een berisping, 22 een onvoorwaardelijke schorsing en 4 advocaten werden geschrapt van het tableau. Financiële kwesties zijn regelmatig de aanleiding voor een klacht. Advocaten hebben op dat gebied ook een zware zorgplicht Als een cliënt bijvoorbeeld afziet van gefinancierde rechtshulp via een toevoeging, moet de advocaat dat expliciet vastleggen. Aan dat soort verplichtingen kan het Hof een advocaat houden.” 

Kan een partij in beroep gaan tegen een besluit van het Hof?
“In principe niet. Het Hof van Discipline is een laatste instantie waartegen geen beroep mogelijk is. Het enige wat mogelijk is, is bij het Europese Hof in Straatsburg een zaak aanspannen tegen de Nederlandse Staat. Het is geen regulier rechtsmiddel waardoor een uitspraak kan worden vernietigd.”

In het jaarverslag 2011 tonen Hof en Raden zich bezorgd over hun financiering: het aantal zaken neemt toe, terwijl het budget wordt bevroren. Hoe staat het nu met de financiën?

“Nog slechter. De regering wil haar eigen financiering van het advocatentuchtrecht afbouwen en alles aan de beroepsgroep zelf doorberekenen. Dat maakt een goed en onafhankelijk tuchtrecht onzeker. En dat terwijl een goed intern toezicht van groot belang wordt geacht. Zonder goed tuchtrecht functioneert toezicht nooit effectief.”


 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 19 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden