Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht politie inschakelen bij executie verkoop woning

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Notaris mocht politie inschakelen bij executie verkoop woning

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Notaris mocht politie inschakelen bij executie verkoop woning
 
Notaris mocht politie inschakelen bij executie verkoop woning
maandag, 11 maart 2013

Klager verwijt de notaris dat deze niet voldaan heeft aan de inspanningsverplichting en er tevens geen sprake is van onpartijdigheid van de notaris.

Stanpunt klager (degene die zijn huis kwijtraakte)

Klager heeft alle gesprekken opgenomen die hij gevoerd heeft op het notariskantoor en van bedreiging van de zijde van klager, zoals de notaris stelt, is geen sprake. Daarbij komt dat een medewerker van het notariskantoor in het bijzijn van beveiligers foto’s heeft gemaakt van het huis van klager en hierbij intimiderend door het raam heeft gefotografeerd. Dit terwijl de echtgenote van klager ziek was.

 Met betrekking tot de onpartijdigheid stelt klager dat tijdens de veiling van 11 maart 2009 door de notaris de politie is gebeld.

Klager was al geruime tijd in de zaal voordat hij door de notaris werd opgemerkt. Klager is overigens niet verwijderd, ondanks aandringen van de notaris. Gevolg van de aanwezigheid van de politie was dat mogelijke kopers niet op het huis durfden te bieden. Het huis heeft hierdoor aanzienlijk minder opgebracht waardoor klager schade heeft ondervonden.

Beoordeling

Kamer v­an Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-notaris­sen te Rotterdam oordeelt over het inzetten van de sterke arm in overweging 5.3:

'Verder overweegt de Kamer dat duidelijk is dat klager het absoluut niets eens was met de executoriale verkoop en dat hij zich daartegen tot het uiterste heeft verzet. Het chronologische verslag dat door de notaris in het geding is gebracht is illustratief. Klager betwist weliswaar dat hij zich intimiderend heeft uitgelaten maar dat is voor de beoordeling niet doorslaggevend. De notaris, belast met een executoriale verkoop, is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de aanloop naar de veiling, de veiling zelf en de afwikkeling ervan alsmede voor de veiligheid van direct betrokkenen, waaronder eigen personeel en hijzelf. Indien hij aanwijzingen heeft dat veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen, is hij daartoe gehouden. Het inschakelen van politie en beveiligers doet niet af aan zijn onafhankelijke en neutrale positie. Dergelijke aanwijzingen, zo blijkt uit het verslag, waren voorhanden. Bovendien, zo overweegt de Kamer verder, is geenszins door klager aannemelijk gemaakt dat de genomen maatregelen te ingrijpend waren.'

De klacht is ongegrond.

YC0917 Kamer van toezicht Rotterdam 05/12
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden