Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht
donderdag, 21 maart 2013

HvJ EU -  Het Hof heeft een beschikking gegeven in zaak C-343/12 Euronics Belgium CVBA. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak geantwoord in een vandaag bekend gemaakte beschikking, op een vraag van de Rechtbank van Koophandel te Gent aangaande consumentenbescherming. De vraag is of een onderneming producten mag aanbieden tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, waardoor op die producten verlies wordt geleden, een handelspraktijk die in België bij wet verboden is. Het Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische verbod in strijd is met een Europese richtlijn voor consumentenbescherming.

Verkoop met verlies

Het verkopen van producten met verlies is een handelspraktijk die erop neerkomt dat een onderneming een bepaald product onder de inkoopprijs aanbiedt aan de consument. Het gaat om een zogenaamd lokvogelprocédé, dat tot doel heeft de consument naar de winkel van een handelaar te lokken en deze consument tot kopen aan te zetten. In deze zaak gaat het om een elektronicawinkel die twee fotocamera's te koop aanbood tegen een prijs die volgens een concurrent zo laag was dat er wel sprake moest zijn van verkoop onder de inkoopprijs.

Rechter moet verkoopgedrag kunnen toetsen

De Europese richtlijn voor bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) heeft de wetgeving op dit gebied volledig geharmoniseerd in de EU, wat inhoudt dat een lidstaat zelf geen strengere regels mag vaststellen.

De richtlijn geeft een uitputtende opsomming van handelspraktijken die zonder meer als oneerlijk worden beschouwd. Verkoop met verlies valt hier echter niet onder. Daarnaast geeft de richtlijn enkele criteria om te bepalen of een handelspraktijk oneerlijk is en dus potentieel verboden. Hier is vooral de vraag van belang of het economische gedrag van een gemiddelde consument erdoor wordt verstoord.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien er gebruik wordt gemaakt van misleidende of agressieve verkoopmethoden en het is aan de rechter om hierover van geval tot geval te oordelen. Het Hof constateert dat de Belgische wet verkoop met verlies in alle gevallen en onder alle omstandigheden verbiedt.

Hierdoor heeft de rechter geen mogelijkheid om in een concreet geval te toetsen of het handelsgedrag van een onderneming wel of niet eerlijk is. Om deze reden komt het Hof tot de conclusie dat het Belgische verbod op verkoop met verlies, voor zover het de bescherming van de consument beoogt, in strijd is met Europees recht.

Link uitspraak (later vandaag): http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&jur=C,T,F&num=C-343/12&td=ALL

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden