Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina
 
Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht
donderdag, 21 maart 2013

HvJ EU -  Het Hof heeft een beschikking gegeven in zaak C-343/12 Euronics Belgium CVBA. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak geantwoord in een vandaag bekend gemaakte beschikking, op een vraag van de Rechtbank van Koophandel te Gent aangaande consumentenbescherming. De vraag is of een onderneming producten mag aanbieden tegen een prijs die lager is dan de inkoopprijs, waardoor op die producten verlies wordt geleden, een handelspraktijk die in België bij wet verboden is. Het Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische verbod in strijd is met een Europese richtlijn voor consumentenbescherming.

Verkoop met verlies

Het verkopen van producten met verlies is een handelspraktijk die erop neerkomt dat een onderneming een bepaald product onder de inkoopprijs aanbiedt aan de consument. Het gaat om een zogenaamd lokvogelprocédé, dat tot doel heeft de consument naar de winkel van een handelaar te lokken en deze consument tot kopen aan te zetten. In deze zaak gaat het om een elektronicawinkel die twee fotocamera's te koop aanbood tegen een prijs die volgens een concurrent zo laag was dat er wel sprake moest zijn van verkoop onder de inkoopprijs.

Rechter moet verkoopgedrag kunnen toetsen

De Europese richtlijn voor bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) heeft de wetgeving op dit gebied volledig geharmoniseerd in de EU, wat inhoudt dat een lidstaat zelf geen strengere regels mag vaststellen.

De richtlijn geeft een uitputtende opsomming van handelspraktijken die zonder meer als oneerlijk worden beschouwd. Verkoop met verlies valt hier echter niet onder. Daarnaast geeft de richtlijn enkele criteria om te bepalen of een handelspraktijk oneerlijk is en dus potentieel verboden. Hier is vooral de vraag van belang of het economische gedrag van een gemiddelde consument erdoor wordt verstoord.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien er gebruik wordt gemaakt van misleidende of agressieve verkoopmethoden en het is aan de rechter om hierover van geval tot geval te oordelen. Het Hof constateert dat de Belgische wet verkoop met verlies in alle gevallen en onder alle omstandigheden verbiedt.

Hierdoor heeft de rechter geen mogelijkheid om in een concreet geval te toetsen of het handelsgedrag van een onderneming wel of niet eerlijk is. Om deze reden komt het Hof tot de conclusie dat het Belgische verbod op verkoop met verlies, voor zover het de bescherming van de consument beoogt, in strijd is met Europees recht.

Link uitspraak (later vandaag): http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&jur=C,T,F&num=C-343/12&td=ALL

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden