Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliėnt: voorwaardelijke schorsing
 
Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliėnt: voorwaardelijke schorsing
woensdag, 27 maart 2013

Advocaat maakte met cliėnte meerdere reisjes naar Luxemburg

De achtergronden uit de beslissing spreken boekdelen. Op 20 maart 2009 is klaagster met verweerder vertrokken naar Luxemburg. Voor die reis heeft verweerder 17 declarabele uren in rekening gebracht ą € 180,00 per uur, exclusief BTW. Er is geld van de rekening opgenomen. Op 7 april 2009 werd wederom een bezoek gebracht aan Luxemburg en werd (wederom) geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht. Ondertussen moest de erfenis nog worden afgewikkeld.

Op 8 mei 2009 is klaagster met verweerder naar een notaris gereden voor een testamentwijziging. Daarbij zijn verweerder en zijn vrouw en kinderen tot erfgenaam benoemd. Op 9 mei 2009 is klaagster met haar echtgenoot vertrokken voor een weekje vakantie in Frankrijk bij verweerder die daar een vakantiehuis heeft. Vanwege de spanningen in haar huwelijk heeft klaagster verweerder ingeschakeld voor bijstand bij de echtscheiding.

Op 4 juni 2009 is klaagster voor de derde maal met verweerder naar de bank in Luxemburg gereisd en heeft nogmaals geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht.

De klacht houdt onder andere in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat klaagster zich gedwongen heeft gevoeld een lening aan verweerder te verstrekken ter grootte van € 65.000,00 onder ongunstige condities.

Oordeel Raad

Een advocaat behoort geen grote geldbedragen aan zijn cliėnt te lenen, omdat daardoor het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Voorts dient een advocaat de nodige zakelijke afstand in acht te nemen ten opzichte van zijn cliėnt omdat daardoor eveneens het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Klacht deels gegrond.

Over een ander klachtonderdeel:

 '5.4    De raad is van oordeel dat verweerder veel te weinig zakelijke afstand heeft gehouden tot klaagster. Dit blijkt onder meer uit het feit dat verweerder driemaal is mee geweest naar Luxemburg waarvoor driemaal 17 uur in rekening is gebracht. Als reden heeft verweerder opgegeven dat klaagster inzage wilde in de rekening van haar vader maar dat is geen relevante reden om mee te gaan, waar nog bij komt dat verweerder daarbij de regelgeving heeft overtreden, doordat hij wist dat klaagster bij de bank in Luxemburg meer dan € 10.000,00 heeft opgenomen terwijl niet meer dan € 10.000,00 per keer over de grens mag worden meegenomen. Ook het feit dat verweerder zichzelf en zijn vrouw en kinderen in het testament van klaagster tot erfgenaam heeft laten benoemen, getuigt van te weinig professionele distantie, evenals het meenemen van klaagster en haar echtgenoot naar Frankrijk. Het risico van belangenverstrengeling is daardoor aanwezig. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond.'

Maatregel

Voorwaardelijke schorsing van 6 maanden en proeftijd van 2 jaar.

YA4001 Raad van Discipline Leeuwarden 89/11 Beslissing van 9 augustus 2012

 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geļnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden