Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliënt: voorwaardelijke schorsing
 
Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliënt: voorwaardelijke schorsing
woensdag, 27 maart 2013

Advocaat maakte met cliënte meerdere reisjes naar Luxemburg

De achtergronden uit de beslissing spreken boekdelen. Op 20 maart 2009 is klaagster met verweerder vertrokken naar Luxemburg. Voor die reis heeft verweerder 17 declarabele uren in rekening gebracht à € 180,00 per uur, exclusief BTW. Er is geld van de rekening opgenomen. Op 7 april 2009 werd wederom een bezoek gebracht aan Luxemburg en werd (wederom) geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht. Ondertussen moest de erfenis nog worden afgewikkeld.

Op 8 mei 2009 is klaagster met verweerder naar een notaris gereden voor een testamentwijziging. Daarbij zijn verweerder en zijn vrouw en kinderen tot erfgenaam benoemd. Op 9 mei 2009 is klaagster met haar echtgenoot vertrokken voor een weekje vakantie in Frankrijk bij verweerder die daar een vakantiehuis heeft. Vanwege de spanningen in haar huwelijk heeft klaagster verweerder ingeschakeld voor bijstand bij de echtscheiding.

Op 4 juni 2009 is klaagster voor de derde maal met verweerder naar de bank in Luxemburg gereisd en heeft nogmaals geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht.

De klacht houdt onder andere in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat klaagster zich gedwongen heeft gevoeld een lening aan verweerder te verstrekken ter grootte van € 65.000,00 onder ongunstige condities.

Oordeel Raad

Een advocaat behoort geen grote geldbedragen aan zijn cliënt te lenen, omdat daardoor het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Voorts dient een advocaat de nodige zakelijke afstand in acht te nemen ten opzichte van zijn cliënt omdat daardoor eveneens het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Klacht deels gegrond.

Over een ander klachtonderdeel:

 '5.4    De raad is van oordeel dat verweerder veel te weinig zakelijke afstand heeft gehouden tot klaagster. Dit blijkt onder meer uit het feit dat verweerder driemaal is mee geweest naar Luxemburg waarvoor driemaal 17 uur in rekening is gebracht. Als reden heeft verweerder opgegeven dat klaagster inzage wilde in de rekening van haar vader maar dat is geen relevante reden om mee te gaan, waar nog bij komt dat verweerder daarbij de regelgeving heeft overtreden, doordat hij wist dat klaagster bij de bank in Luxemburg meer dan € 10.000,00 heeft opgenomen terwijl niet meer dan € 10.000,00 per keer over de grens mag worden meegenomen. Ook het feit dat verweerder zichzelf en zijn vrouw en kinderen in het testament van klaagster tot erfgenaam heeft laten benoemen, getuigt van te weinig professionele distantie, evenals het meenemen van klaagster en haar echtgenoot naar Frankrijk. Het risico van belangenverstrengeling is daardoor aanwezig. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond.'

Maatregel

Voorwaardelijke schorsing van 6 maanden en proeftijd van 2 jaar.

YA4001 Raad van Discipline Leeuwarden 89/11 Beslissing van 9 augustus 2012

 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 25 mei 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiën en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden