Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliënt: voorwaardelijke schorsing
 
Hoezo onafhankelijk? Advocaat leende fors geldbedrag van cliënt: voorwaardelijke schorsing
woensdag, 27 maart 2013

Advocaat maakte met cliënte meerdere reisjes naar Luxemburg

De achtergronden uit de beslissing spreken boekdelen. Op 20 maart 2009 is klaagster met verweerder vertrokken naar Luxemburg. Voor die reis heeft verweerder 17 declarabele uren in rekening gebracht à € 180,00 per uur, exclusief BTW. Er is geld van de rekening opgenomen. Op 7 april 2009 werd wederom een bezoek gebracht aan Luxemburg en werd (wederom) geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht. Ondertussen moest de erfenis nog worden afgewikkeld.

Op 8 mei 2009 is klaagster met verweerder naar een notaris gereden voor een testamentwijziging. Daarbij zijn verweerder en zijn vrouw en kinderen tot erfgenaam benoemd. Op 9 mei 2009 is klaagster met haar echtgenoot vertrokken voor een weekje vakantie in Frankrijk bij verweerder die daar een vakantiehuis heeft. Vanwege de spanningen in haar huwelijk heeft klaagster verweerder ingeschakeld voor bijstand bij de echtscheiding.

Op 4 juni 2009 is klaagster voor de derde maal met verweerder naar de bank in Luxemburg gereisd en heeft nogmaals geld opgenomen. Ook voor deze reis werd 17 uur in rekening gebracht.

De klacht houdt onder andere in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat klaagster zich gedwongen heeft gevoeld een lening aan verweerder te verstrekken ter grootte van € 65.000,00 onder ongunstige condities.

Oordeel Raad

Een advocaat behoort geen grote geldbedragen aan zijn cliënt te lenen, omdat daardoor het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Voorts dient een advocaat de nodige zakelijke afstand in acht te nemen ten opzichte van zijn cliënt omdat daardoor eveneens het risico van belangenverstrengeling ontstaat. Klacht deels gegrond.

Over een ander klachtonderdeel:

 '5.4    De raad is van oordeel dat verweerder veel te weinig zakelijke afstand heeft gehouden tot klaagster. Dit blijkt onder meer uit het feit dat verweerder driemaal is mee geweest naar Luxemburg waarvoor driemaal 17 uur in rekening is gebracht. Als reden heeft verweerder opgegeven dat klaagster inzage wilde in de rekening van haar vader maar dat is geen relevante reden om mee te gaan, waar nog bij komt dat verweerder daarbij de regelgeving heeft overtreden, doordat hij wist dat klaagster bij de bank in Luxemburg meer dan € 10.000,00 heeft opgenomen terwijl niet meer dan € 10.000,00 per keer over de grens mag worden meegenomen. Ook het feit dat verweerder zichzelf en zijn vrouw en kinderen in het testament van klaagster tot erfgenaam heeft laten benoemen, getuigt van te weinig professionele distantie, evenals het meenemen van klaagster en haar echtgenoot naar Frankrijk. Het risico van belangenverstrengeling is daardoor aanwezig. Dit klachtonderdeel is dan ook gegrond.'

Maatregel

Voorwaardelijke schorsing van 6 maanden en proeftijd van 2 jaar.

YA4001 Raad van Discipline Leeuwarden 89/11 Beslissing van 9 augustus 2012

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 21 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden