Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
 
Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
woensdag, 15 mei 2013

Als je een advocaat in de schoot krijgt geworpen via een rechtsbijstandverzekeraar dien je bij ontevredenheid wel direct te klagen over de kwaliteit van die advocaat en niet in tweede instantie pas. Dat blijkt uit een tuchtrechtelijke beslissing van de raad van discipline in Arnhem op 26 februari 2013.

De klacht tegen verweerder - een collega van degene die de rechtsbijstand verleende - is dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:

a) hij heeft nagelaten na te gaan of klagers instemden met de uitbesteding van hun dossier door DAS rechtsbijstand  aan zijn kantoor;

b) hij, nadat mr. X zich als advocaat had teruggetrokken, heeft nagelaten zorg te dragen voor blijvende juridische ondersteuning voor klagers en klagers niet te adviseren in een overdracht naar een andere advocaat.

2.2 Uit toelichting op de klacht blijkt dat klagers zich op het standpunt stellen dat verweerder in strijd met regel 35 van de Gedragsregels gehandeld heeft door in mei 2010 niet bij klagers te verifiėren of zij akkoord waren met de uitbesteding van het dossier aan zijn kantoor.

2.3 Klagers vinden dat verweerder ervoor had moeten zorgen dat een andere advocaat van zijn kantoor het dossier zou overnemen, dan wel hun had moeten begeleiden bij het vinden van een andere rechtsbijstandverlener /advocaat.

3 BEOORDELING

Op de klacht kan met toepassing van art. 46g Advocatenwet door de voorzitter worden beslist. De klacht is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel a)

3.1 Verweerder heeft aangegeven dat DAS rechtsbijstand hem in de brief waarbij zijn kantoor werd verzocht de zaak over te nemen het volgende heeft  geschreven: ”in overleg met verzekerde is besloten de (verdere) behandeling van deze zaak aan u uit te besteden.”  Vervolgens is er kort nadat verweerder het dossier van DAS had ontvangen een bespreking geweest tussen mr. X en klagers over de behandeling van de zaak.

3.2 Indien klagers bezwaar hadden gehad tegen de overname van hun dossier door het kantoor van verweerder en de behandeling daarvan door mr. X, had het voor de hand gelegen dat klagers daarvan direct in dit eerste gesprek melding hadden gemaakt. Nu dit niet is gebeurd mocht verweerder ervan uitgaan dat de mededeling van DAS, dat de uitbesteding van de zaak met klagers overlegd was, juist was. Klachtonderdeel a) is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel b)

3.3 Nadat klagers klachten hadden geuit over het optreden van mr. X en zij mr. X en het kantoor van verweerder aansprakelijk hebben gesteld, heeft mr. X besloten zich terug te trekken uit de zaak. Verweerder is bij de kwestie betrokken geweest in zijn hoedanigheid van klachtenfunctionaris van het kantoor en contactpersoon van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor.

3.4 De voorzitter overweegt dat het bestaan van wederzijds vertrouwen essentieel is voor een behoorlijke beroepsuitoefening. Wanneer dit vertrouwen is komen te ontbreken is de advocaat gehouden zich terug te trekken, zij het dat de advocaat zich niet op een ongelegen moment mag terug trekken en daarbij zorgvuldig te werk moet gaan teneinde de belangen van de cliėnt niet te schaden.

3.5 Klagers hebben zich niet beklaagd over het feit dat of de wijze waarop mr. X de zaak heeft neergelegd. Zij menen echter dat het kantoor, in de persoon van verweerder, hen verder had moeten begeleiden.

3.6 Deze zienswijze is onjuist. Uit hetgeen in r.o. 3.4 is overwogen blijkt dat indien het wederzijds vertrouwen is komen te ontbreken een advocaat gehouden is zich terug te trekken. Indien hij dit doet, is de advocaat, noch zijn kantoor verplicht de voormalig cliėnt behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een andere advocaat. Niet gebleken is dat verweerder enig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Ook klachtonderdeel b) is kennelijk ongegrond.'

YA4220 Raad van Discipline Arnhem 13-33

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 22 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Wim Daniėls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniėls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniėls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nś veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden