Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
 
Geen overdrachtplicht kantoor na ontevredenheid via DAS rechtsbijstand toegewezen advocaat
woensdag, 15 mei 2013

Als je een advocaat in de schoot krijgt geworpen via een rechtsbijstandverzekeraar dien je bij ontevredenheid wel direct te klagen over de kwaliteit van die advocaat en niet in tweede instantie pas. Dat blijkt uit een tuchtrechtelijke beslissing van de raad van discipline in Arnhem op 26 februari 2013.

De klacht tegen verweerder - een collega van degene die de rechtsbijstand verleende - is dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:

a) hij heeft nagelaten na te gaan of klagers instemden met de uitbesteding van hun dossier door DAS rechtsbijstand  aan zijn kantoor;

b) hij, nadat mr. X zich als advocaat had teruggetrokken, heeft nagelaten zorg te dragen voor blijvende juridische ondersteuning voor klagers en klagers niet te adviseren in een overdracht naar een andere advocaat.

2.2 Uit toelichting op de klacht blijkt dat klagers zich op het standpunt stellen dat verweerder in strijd met regel 35 van de Gedragsregels gehandeld heeft door in mei 2010 niet bij klagers te verifiëren of zij akkoord waren met de uitbesteding van het dossier aan zijn kantoor.

2.3 Klagers vinden dat verweerder ervoor had moeten zorgen dat een andere advocaat van zijn kantoor het dossier zou overnemen, dan wel hun had moeten begeleiden bij het vinden van een andere rechtsbijstandverlener /advocaat.

3 BEOORDELING

Op de klacht kan met toepassing van art. 46g Advocatenwet door de voorzitter worden beslist. De klacht is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel a)

3.1 Verweerder heeft aangegeven dat DAS rechtsbijstand hem in de brief waarbij zijn kantoor werd verzocht de zaak over te nemen het volgende heeft  geschreven: ”in overleg met verzekerde is besloten de (verdere) behandeling van deze zaak aan u uit te besteden.”  Vervolgens is er kort nadat verweerder het dossier van DAS had ontvangen een bespreking geweest tussen mr. X en klagers over de behandeling van de zaak.

3.2 Indien klagers bezwaar hadden gehad tegen de overname van hun dossier door het kantoor van verweerder en de behandeling daarvan door mr. X, had het voor de hand gelegen dat klagers daarvan direct in dit eerste gesprek melding hadden gemaakt. Nu dit niet is gebeurd mocht verweerder ervan uitgaan dat de mededeling van DAS, dat de uitbesteding van de zaak met klagers overlegd was, juist was. Klachtonderdeel a) is kennelijk ongegrond.

Ad klachtonderdeel b)

3.3 Nadat klagers klachten hadden geuit over het optreden van mr. X en zij mr. X en het kantoor van verweerder aansprakelijk hebben gesteld, heeft mr. X besloten zich terug te trekken uit de zaak. Verweerder is bij de kwestie betrokken geweest in zijn hoedanigheid van klachtenfunctionaris van het kantoor en contactpersoon van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor.

3.4 De voorzitter overweegt dat het bestaan van wederzijds vertrouwen essentieel is voor een behoorlijke beroepsuitoefening. Wanneer dit vertrouwen is komen te ontbreken is de advocaat gehouden zich terug te trekken, zij het dat de advocaat zich niet op een ongelegen moment mag terug trekken en daarbij zorgvuldig te werk moet gaan teneinde de belangen van de cliënt niet te schaden.

3.5 Klagers hebben zich niet beklaagd over het feit dat of de wijze waarop mr. X de zaak heeft neergelegd. Zij menen echter dat het kantoor, in de persoon van verweerder, hen verder had moeten begeleiden.

3.6 Deze zienswijze is onjuist. Uit hetgeen in r.o. 3.4 is overwogen blijkt dat indien het wederzijds vertrouwen is komen te ontbreken een advocaat gehouden is zich terug te trekken. Indien hij dit doet, is de advocaat, noch zijn kantoor verplicht de voormalig cliënt behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een andere advocaat. Niet gebleken is dat verweerder enig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Ook klachtonderdeel b) is kennelijk ongegrond.'

YA4220 Raad van Discipline Arnhem 13-33

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 23 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden