Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoednotaris vraagt niet naar herkomst 19 miljoen euro (derdengeldenrekening): uit ambt gezet

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Vastgoednotaris vraagt niet naar herkomst 19 miljoen euro (derdengeldenrekening): uit ambt gezet

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Notariaat arrow Vastgoednotaris vraagt niet naar herkomst 19 miljoen euro (derdengeldenrekening): uit ambt gezet
 
Vastgoednotaris vraagt niet naar herkomst 19 miljoen euro (derdengeldenrekening): uit ambt gezet
dinsdag, 21 mei 2013

Notaris Bouwfondsprojecten had lijdelijke rol 

Het is nog altijd goed verdienen met die ABC-praktijken van weleer:
'Partij Q heeft de notaris een honorarium betaald van EUR 200.000 kennelijk in verband met de CD-transacties. Volgens het urenoverzicht voor deze transactie (bijlage 79a in ordner 4 bij het BFT-rapport) is er door het notariskantoor voor een bedrag van EUR 40.364 aan tijd besteed aan dit dossier'.

De notaris heeft in totaal een bedrag van 19 miljoen euro op zijn derdengeldenrekening bewaard zonder de betrokken partijen kritisch en indringend te vragen naar de herkomst van de gelden. Een notaris moet zich er van bewust zijn dat de derdengeldenrekening misbruikt kan worden om gelden aan het zicht te onttrekken en van een schijnbaar legale herkomst te voorzien.

De notaris zou in dit geval zijn dienst hebben moeten weigeren. Ook bij twee ongeoorloofde ABC-transacties had de notaris zijn dienst moeten weigeren, omdat er geen goede verklaring was voor de waardesprongen van het onroerend goed bij die transacties.

De kamer van toezicht verwijt de notaris dat hij niet of nauwelijks heeft doorgevraagd, maar kritiekloos is afgegaan op niet onderbouwde verklaringen voor de waardesprongen van de betrokken partijen. Voorbeeld van de dubieuze transacties:

 '3.23. Het kantorencomplex N wordt op 23 augustus 2007 ten overstaan van de notaris geleverd voor een koopprijs van EUR 32.000.000. Diezelfde dag wordt het complex ten overstaan van notaris S doorgeleverd voor een koopprijs van EUR 78.785.000. De aan de doorlevering ten grondslag liggende koopovereenkomst dateert van 27 april 2007. Van de doorlevering en de prijs waartegen die geschiedde was de notaris op de hoogte. Gelet op het feit dat partijen bij de transactie op 1 februari 2006 een waarde aan het complex hebben toebedacht van EUR 1, althans van EUR 15.000.000 voor de overdrachtsbelasting, is er bij de CD-transactie sprake van een waardesprong van 32 miljoen euro, dan wel 17 miljoen euro en bij de DE-transactie van ruim 46 miljoen euro in een tijdsbestek van ruim één jaar (1 februari 2006 – 1 maart 2007) respectievelijk twee maanden (1 maart 2007 – 27 april 2007).'

Er werd ook geen melding gemaakt van de WOZ-waarde van kantorencomplex N ten tijde van de transacties, terwijl dit een belangrijke aanwijzing had kunnen zijn voor het realiteitsgehalte van de waardesprongen, aldus de Kamer.

De notaris ontving overigens een honorarium van in totaal EUR 705.207. Volgens het BFT is deze buitensporige beloning ook een aanwijzing dat de notaris een oogje dichtkneep. De Kamer laat dit evenwel in het midden. En da's begrijpelijk, er zijn immers genoeg feiten en omstandigheden op basis waarvan men tot een vernietigend oordeel kan komen. 

Slotsom

'De kamer acht, gelet op de aard en de ernst van de tuchtrechtelijk laakbare handelwijze van de notaris en de gevolgen die deze handelwijze voor gedupeerde partijen heeft gehad, de maatregel van ontzetting uit het ambt passend en geboden. Daarbij is niet van belang of de notaris wist dat de gelden die hij in verband met de poolovereenkomst of anderszins op zijn derdengeldenrekening ontving verband hielden met Bouwfondsprojecten.

Immers, ook als de notaris daarvan geen wetenschap had, zoals hij zelf steeds heeft verklaard, heeft hij zich door zijn lijdelijke, kritiekloze opstelling volstrekt ongeschikt betoond voor het notarisambt. Hieruit volgt dat alleen de handelwijze van de notaris in de Bouwfondsperiode de kamer al tot genoemde maatregel noopt.

Uit de taakopvatting van de notaris met betrekking tot de 126 transacties en de transacties met kantorencomplex N blijkt dat de onvoldoende kritische houding van de notaris geen incident is geweest; in ieder geval niet ten aanzien van bepaalde partijen.'

Alleen de maatregel van ontzetting uit het ambt is passend. Aldus mr. W.S.J. Thijs, fungerend voorzitter, mrs. C.J. Baas, T.W. van Grafhorst, C.F. Tasseron en C.M. Lambregtse, leden Kamer van toezicht Haarlem op 19 maart 2013 YC0943 K 15.08K 22.11K 43.12

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 18 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden