Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kees Sterk voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Kees Sterk voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Wetten
 
Kees Sterk voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
maandag, 27 mei 2013

De Rechtspraak, Den Haag -  De ministerraad draagt Kees Sterk, momenteel raadsheer bij de Hoge Raad, voor als nieuw lid van de Raad voor de rechtspraak bij de Koning.

Sterk was van 1987 tot 1994 docent aan de Katholieke Universiteit Brabant. Van 1994 tot 2000 was hij rechter in de toenmalige rechtbank Breda. In 2000 werd hij raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Van 2006 tot eind 2008 was hij daar vice-president en waarnemend bestuurder. Sinds eind 2008 is hij raadsheer in de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege. Verder is Sterk vice-voorzitter van de Klachtencommissie Seksueel misbruik in de rooms-katholieke Kerk.

 

 

Kees Sterk

Aanbeveling Rechtspraak
De voordracht van mr. dr. C.H.W.M. Sterk (1962) vloeit voort uit een aanbeveling door de Rechtspraak. De gerechtsbesturen, medezeggenschapsorganen en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zijn daarbij betrokken geweest.

Zes jaar
De voorgenomen benoeming van Sterk volgt op het vertrek per 1 april van Erik van den Emster uit de Raad wegens het aflopen van zijn termijn. Leden van de Raad voor de rechtspraak worden voor zes jaar benoemd. Van den Emster was voorzitter. Sinds zijn vertrek is Frits Bakker waarnemend voorzitter. Bakker zegt in een reactie verheugd te zijn met de voordracht: “Kees Sterk is een eminente jurist met bestuurlijke ervaring.”

Voltallig
Met de toetreding van Sterk is de Raad voor de rechtspraak per 1 juli 2013 weer voltallig. De Raad bestaat uit vier personen: twee rechterlijk en twee niet-rechterlijk leden. De twee niet-rechterlijk leden zijn Simone Roos en Joop Pot. De Minister van Veiligheid en Justitie benoemt uit de rechterlijke leden de voorzitter van de Raad.

Taken
De Raad voor de rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De Raad bevordert dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder bij de minister van Veiligheid en Justitie.

 
< Vorige   Volgende >


 zondag, 15 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanaf vandaag is het Juridisch Loket minder lang open en telefoontarief verhoogd

Aangepaste openingstijden

De bezuinigingen, zo herhaalt het Juridisch Loket nog maar eens, hebben geleid tot maatregelen voor rechtzoekenden. Het Juridisch Loket zegt wel 'overal open en bereikbaar' te willen blijven.

Wie het Juridisch Loket bezoekt dient te letten op de aangepaste openingstijden (zie schema onderaan).
Telefonisch is het loket op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Voor de rechtshulplijn 0900 - 8020 geldt m.i.v. vandaag het verhoogde telefoontarief van € 0,20 p/m. Een online bezoekje aan www.juridischloket.nl scheelt misschien een gang naar het loket.

LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden