Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Cliënte wil na oriëntatiegesprek andere advocaat, krijgt alsnog uur gefactureerd, betalen?
 
Cliënte wil na oriëntatiegesprek andere advocaat, krijgt alsnog uur gefactureerd, betalen?
vrijdag, 31 mei 2013
Een vrouw die verwikkeld was in een arbeidsgeschil had samen met drie collega’s een informatief gesprek aangevraagd bij een advocaat. De vrouw (klaagster in dezen) en haar collega's hadden al een tijd geen salaris gekregen en er was voor hen een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. Op advies van de rechtswinkel ging klaagster naar het kantoor van verweerster. De afspraak voor het gesprek was door klaagster gemaakt.

 Een dag later belt de cliënte dat zij en haar collega’s niet in zee gaan met de advocaat. Die stuurt daarop een rekening voor één uur werk. De cliënte klaagt erover dat de advocaat niet vooraf had gemeld dat er kosten zouden zijn verbonden aan het gesprek. Voorzitter wijst klacht als kennelijk ongegrond af. De overwegingen van de Raad:

 '3.7 Klaagster had zelf - en dan tijdig - kunnen en moeten navragen bij verweerster of er aan het oriënterend gesprek kosten zouden zijn verbonden. Dat klaagster in de veronderstelling verkeerde of kon verkeren dat het gesprek gratis zou zijn ligt niet zo voor de hand dat verweerster daar rekening mee had moeten houden. 

3.8 Klaagster heeft zelf verklaard dat aan het eind van het gesprek van 19 mei 2011 aan de orde is geweest wat de kosten voor de rechtsbijstand van verweerster zouden zijn. Daaruit bleek dat de collega's van klaagster voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking zouden komen en klaagster niet. Het is alleszins aannemelijk dat vervolgens besproken is dat voor klaagsters collega's een toevoeging zou worden aangevraagd en dat de werkzaamheden aan klaagster gedeclareerd zouden worden conform het door verweerster gehanteerde uurtarief. Verweerster heeft ook verklaard dat het aldus is gegaan.

3.9 Verweerster heeft, ook in de procedure bij de kantonrechter, onweersproken gesteld dat zij in het telefonisch onderhoud met klaagster d.d. 20 mei 2011, waarin klaagster haar heeft meegedeeld dat zij en haar  collega's besloten hadden om niet verder van de diensten van verweerster gebruik te maken, met klaagster heeft afgesproken dat zij de rekening aan haar zou richten en dat klaagster de kosten van het gesprek zelf zou verrekenen met haar collega's. Gelet hierop is het niet tuchtrechtelijk verwijtbaar dat verweerster de rekening voor het gesprek van 19 mei 2011 alleen op naam van klaagster heeft gesteld.'

YA4320 Raad van Discipline Arnhem 13-107

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 20 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden