Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
 
Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
woensdag, 25 september 2013

Aankondiging Maklu - Na de aanname van het initiatiefwetsvoorstel over mediation van het Tweede Kamerlid Van der Steur zullen grote veranderingen optreden in de bestaande mediationpraktijk. Het wetsvoorstel beoogt een verdere invoering en professionalisering van mediation: het aantal mediations zal stijgen, maar het aantal mediators zal waarschijnlijk dalen.

Eén belangrijk punt is dat voor bepaalde onderwerpen, zoals onder meer op het terrein van het personen-, familie- en arbeidsrecht, mediation voorgeschreven gaat worden.

De principiële vraag hierbij is hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation?

De vraag is wat dit betekent voor het juridische karakter van de mediations? Welk effect zal dit verder hebben op de inhoud van de mediation en het werk van de mediator? Zal dit ook gevolgen hebben voor  aantal geslaagde of mislukte mediations?

Een tweede verandering is het vereiste minimum aantal van twaalf mediations dat een wettelijk erkende registermediator wordt geacht jaarlijks te verrichten. Dit houdt in de praktijk waarschijnlijk in dat een groot aantal thans werkzame mediators hier niet aan toe zal komen en bijgevolg ook niet meer kan kwalificeren als een wettelijk erkend registermediator.

De beoogde professionalisering leidt dan tot een verkleining van de beroepsgroep en dit roept de vraag op wat er dan met de resterende groep gaat gebeuren. Komen zij bijvoorbeeld nog in aanmerking voor financiering van hun werkzaamheden door de raad voor de rechtsbijstand?

Ook geldt een dergelijk probleem voor de grote groep personen die mediation als aanvulling op een ander beroep uitoefenen (advocaten, rechters, arbeidsdeskundigen etc.). Onder welk regime vallen zij en hoe kunnen deze groepen worden bereikt, bijvoorbeeld voor het bijhouden en opfrissen van hun mediationkennis?

Op het congres van 2013 wordt stil gestaan bij deze mogelijke effecten en neveneffecten van de verdergaande invoering en professionalisering van mediation in Nederland zoals voorzien in het initiatief wetsvoorstel. Daarnaast wordt er ’s middags in diverse workshops een blik geworpen op overige recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op de diverse deelterreinen van mediation.

Het congres is bestemd voor advocaten, mediators, notarissen, psychologen en overigen werkzaam in juridische of andere relevante functies.

Kosten 495 euro pp. Inschrijven http://www.mediation-utrecht.eu/node/135
 
< Vorige   Volgende >


 vrijdag, 19 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden