Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
 
Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
woensdag, 25 september 2013

Aankondiging Maklu - Na de aanname van het initiatiefwetsvoorstel over mediation van het Tweede Kamerlid Van der Steur zullen grote veranderingen optreden in de bestaande mediationpraktijk. Het wetsvoorstel beoogt een verdere invoering en professionalisering van mediation: het aantal mediations zal stijgen, maar het aantal mediators zal waarschijnlijk dalen.

Eén belangrijk punt is dat voor bepaalde onderwerpen, zoals onder meer op het terrein van het personen-, familie- en arbeidsrecht, mediation voorgeschreven gaat worden.

De principiële vraag hierbij is hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation?

De vraag is wat dit betekent voor het juridische karakter van de mediations? Welk effect zal dit verder hebben op de inhoud van de mediation en het werk van de mediator? Zal dit ook gevolgen hebben voor  aantal geslaagde of mislukte mediations?

Een tweede verandering is het vereiste minimum aantal van twaalf mediations dat een wettelijk erkende registermediator wordt geacht jaarlijks te verrichten. Dit houdt in de praktijk waarschijnlijk in dat een groot aantal thans werkzame mediators hier niet aan toe zal komen en bijgevolg ook niet meer kan kwalificeren als een wettelijk erkend registermediator.

De beoogde professionalisering leidt dan tot een verkleining van de beroepsgroep en dit roept de vraag op wat er dan met de resterende groep gaat gebeuren. Komen zij bijvoorbeeld nog in aanmerking voor financiering van hun werkzaamheden door de raad voor de rechtsbijstand?

Ook geldt een dergelijk probleem voor de grote groep personen die mediation als aanvulling op een ander beroep uitoefenen (advocaten, rechters, arbeidsdeskundigen etc.). Onder welk regime vallen zij en hoe kunnen deze groepen worden bereikt, bijvoorbeeld voor het bijhouden en opfrissen van hun mediationkennis?

Op het congres van 2013 wordt stil gestaan bij deze mogelijke effecten en neveneffecten van de verdergaande invoering en professionalisering van mediation in Nederland zoals voorzien in het initiatief wetsvoorstel. Daarnaast wordt er ’s middags in diverse workshops een blik geworpen op overige recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op de diverse deelterreinen van mediation.

Het congres is bestemd voor advocaten, mediators, notarissen, psychologen en overigen werkzaam in juridische of andere relevante functies.

Kosten 495 euro pp. Inschrijven http://www.mediation-utrecht.eu/node/135
 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Hans Schenk voorzitter commissie herziening SER-Fusiegedragsregels
Hoogleraar Hans Schenk van Utrecht University School of Economics gaat als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) de commissie over de herziening van de SER-Fusiegedragsregels voorzitten. Dit laat de Universiteit Utrecht weten. Deze gedragsregels zijn in 2001 in werking getreden en beschermen de belangen van werknemers bij voorgenomen fusies tussen ondernemingen. Sindsdien zijn er verschillende knelpunten gesignaleerd bij de toepassing en reikwijdte van de SER Fusiegedragsregels.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden