Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
 
Mediation tussen dwang en vrijwilligheid, congres in Utrecht op 15 oktober
woensdag, 25 september 2013

Aankondiging Maklu - Na de aanname van het initiatiefwetsvoorstel over mediation van het Tweede Kamerlid Van der Steur zullen grote veranderingen optreden in de bestaande mediationpraktijk. Het wetsvoorstel beoogt een verdere invoering en professionalisering van mediation: het aantal mediations zal stijgen, maar het aantal mediators zal waarschijnlijk dalen.

Eén belangrijk punt is dat voor bepaalde onderwerpen, zoals onder meer op het terrein van het personen-, familie- en arbeidsrecht, mediation voorgeschreven gaat worden.

De principiële vraag hierbij is hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation?

De vraag is wat dit betekent voor het juridische karakter van de mediations? Welk effect zal dit verder hebben op de inhoud van de mediation en het werk van de mediator? Zal dit ook gevolgen hebben voor  aantal geslaagde of mislukte mediations?

Een tweede verandering is het vereiste minimum aantal van twaalf mediations dat een wettelijk erkende registermediator wordt geacht jaarlijks te verrichten. Dit houdt in de praktijk waarschijnlijk in dat een groot aantal thans werkzame mediators hier niet aan toe zal komen en bijgevolg ook niet meer kan kwalificeren als een wettelijk erkend registermediator.

De beoogde professionalisering leidt dan tot een verkleining van de beroepsgroep en dit roept de vraag op wat er dan met de resterende groep gaat gebeuren. Komen zij bijvoorbeeld nog in aanmerking voor financiering van hun werkzaamheden door de raad voor de rechtsbijstand?

Ook geldt een dergelijk probleem voor de grote groep personen die mediation als aanvulling op een ander beroep uitoefenen (advocaten, rechters, arbeidsdeskundigen etc.). Onder welk regime vallen zij en hoe kunnen deze groepen worden bereikt, bijvoorbeeld voor het bijhouden en opfrissen van hun mediationkennis?

Op het congres van 2013 wordt stil gestaan bij deze mogelijke effecten en neveneffecten van de verdergaande invoering en professionalisering van mediation in Nederland zoals voorzien in het initiatief wetsvoorstel. Daarnaast wordt er ’s middags in diverse workshops een blik geworpen op overige recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op de diverse deelterreinen van mediation.

Het congres is bestemd voor advocaten, mediators, notarissen, psychologen en overigen werkzaam in juridische of andere relevante functies.

Kosten 495 euro pp. Inschrijven http://www.mediation-utrecht.eu/node/135
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 26 april 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Rechtszitting over Zwarte Piet is op donderdag 16 oktober

RvS, Den Haag -  De rechtszitting over de hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over de figuur van Zwarte Piet wordt gehouden op donderdag 16 oktober aanstaande om 10.00 uur in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Het is de bedoeling dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november van dit jaar een uitspraak doet.

Uitspraak van de rechtbank
Op 3 juli van dit jaar heeft de rechtbank zich uitgesproken over de evenementenvergunning die de burgemeester van Amsterdam had verleend voor de intocht van Sinterklaas in 2013. Twintig mensen kwamen hiertegen in beroep, omdat het evenement de figuur van Zwarte Piet bevat die fundamentele vrijheden aantast en teniet doet.

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden