Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Cliënt advocaat mag nooit dupe worden van ruzie patroon en advocaat-stagiaire
 
Cliënt advocaat mag nooit dupe worden van ruzie patroon en advocaat-stagiaire
dinsdag, 15 oktober 2013

Achtergronden van de tuchtzaak. Verweerder is als advocaat werkzaam op het advocatenkantoor S. Advocaten B.V. Bij dit kantoor was mr. M. vanaf begin 2011 tot medio oktober 2011 als advocaat-stagiaire in loondienst, althans daar verschillen de meningen over. Afijn, verweerder was in ieder geval de patroon van mr. M.

Op 26 september 2011 is klager zonder advocaat verschenen op een zitting in een echtscheidingsprocedure. De rechtbank heeft de zaak een dag aangehouden om cliënt/klager in de gelegenheid te stellen een advocaat in te schakelen die hem zou kunnen bijstaan. Via het Juridisch Loket wendde klager zich tot mr. M. op 26 september 2011.

Zij ontving hem op haar kantoor en verzocht klager om een voorschot te betalen van € 930,00, mee te nemen naar de zitting, bij gebreke waarvan zij hem niet zou bijstaan. Klager kreeg geen rekening en maakte die zelf maar, die mr. M. aftekende na de zitting.

Mr. M. heeft zich per 1 december 2011 van het tableau laten schrappen.

Klager kwam echter voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Door mr. M. is op 28 september 2011 een toevoeging aangevraagd, die pas op 18 oktober 2011 is toegekend. Klager heeft daarop mr. M. verzocht het voorschot onder aftrek van de eigen bijdrage terug te betalen (€ 125,00), maar kreeg nul op het rekest.

Verweerder, die klager nimmer heeft gezien of ontmoet, was evenmin bereid het bedrag aan hem terug te betalen. Dit heeft verweerder aan klager begin 2012 telefonisch meegedeeld. Mr. M. en verweerder wijzen naar elkaar. 

Uit de beoordeling van de raad:

 '5.2 Ongeacht de vraag of mr. M. het door klager betaalde bedrag al dan niet heeft doorbetaald aan verweerder dan wel S. Advocaten B.V., is de raad van oordeel dat verweerder als bestuurder van S. Advocaten B.V. en patroon van mr. M. had moeten zorgen voor een behoorlijke afwikkeling van het betaalde voorschot.

Gedragsregel 23 houdt immers in dat de advocaat gehouden is tot nauwgezetheid en zorgvuldigheid in financiële aangelegenheden. Het had ongeacht de eigen verantwoordelijkheid van mr. M in deze, op de weg van verweerder, in zijn hoedanigheid van bestuurder en patroon, gelegen om deze zaak klager te regelen. Vervolgens had verweerder dan intern de zaak verder met mr. M. kunnen regelen. Het gaat dan niet aan klager de dupe te laten worden van het geschil tussen verweerder en mr. M. De klacht is dan ook gegrond.'

Slotsom

De raad van discipline oordeelt de klacht gegrond en legt aan de advocaat (verweerder) een enkele waarschuwing op.

Raad van Discipline Zwolle-Lelystad Beslissing van 24 mei 2013 in de zaak 168/12 YA4958 168/12
 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 16 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Weer/verkeer update van 15:50u: treinverkeer (en trams) Amsterdam en rondom Zwolle stilgelegd
Op de Johan de Wittlaan in Den Haag is een boom op een aantal auto's gevallen bij een advocatenkantoor, meldt @regio15 Voor foto hiervan zie link.  

Het laatste nieuws van de NS:

Geen treinverkeer rondom Amsterdam en Zwolle zeker tot na de avondspits
Vanwege de veiligheid van reizigers en personeel is het treinverkeer rond Amsterdam en Zwolle (naar Noord- en Oost-Nederland) en op enkele andere plekken stilgelegd. De storm van vandaag heeft, verspreid over West- en noordoost Nederland op meer dan 25 trajecten en emplacementen gezorgd voor bomen, takken, hekken e.d. op het spoor. Daardoor heeft het spoor ernstige schade opgelopen. Op meerdere plaatsen is ook de bovenleiding gebroken. In Nunspeet en Hilversum is een trein tegen een omgevallen boom aangereden.  

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden