Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Cliënt advocaat mag nooit dupe worden van ruzie patroon en advocaat-stagiaire
 
Cliënt advocaat mag nooit dupe worden van ruzie patroon en advocaat-stagiaire
dinsdag, 15 oktober 2013

Achtergronden van de tuchtzaak. Verweerder is als advocaat werkzaam op het advocatenkantoor S. Advocaten B.V. Bij dit kantoor was mr. M. vanaf begin 2011 tot medio oktober 2011 als advocaat-stagiaire in loondienst, althans daar verschillen de meningen over. Afijn, verweerder was in ieder geval de patroon van mr. M.

Op 26 september 2011 is klager zonder advocaat verschenen op een zitting in een echtscheidingsprocedure. De rechtbank heeft de zaak een dag aangehouden om cliënt/klager in de gelegenheid te stellen een advocaat in te schakelen die hem zou kunnen bijstaan. Via het Juridisch Loket wendde klager zich tot mr. M. op 26 september 2011.

Zij ontving hem op haar kantoor en verzocht klager om een voorschot te betalen van € 930,00, mee te nemen naar de zitting, bij gebreke waarvan zij hem niet zou bijstaan. Klager kreeg geen rekening en maakte die zelf maar, die mr. M. aftekende na de zitting.

Mr. M. heeft zich per 1 december 2011 van het tableau laten schrappen.

Klager kwam echter voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Door mr. M. is op 28 september 2011 een toevoeging aangevraagd, die pas op 18 oktober 2011 is toegekend. Klager heeft daarop mr. M. verzocht het voorschot onder aftrek van de eigen bijdrage terug te betalen (€ 125,00), maar kreeg nul op het rekest.

Verweerder, die klager nimmer heeft gezien of ontmoet, was evenmin bereid het bedrag aan hem terug te betalen. Dit heeft verweerder aan klager begin 2012 telefonisch meegedeeld. Mr. M. en verweerder wijzen naar elkaar. 

Uit de beoordeling van de raad:

 '5.2 Ongeacht de vraag of mr. M. het door klager betaalde bedrag al dan niet heeft doorbetaald aan verweerder dan wel S. Advocaten B.V., is de raad van oordeel dat verweerder als bestuurder van S. Advocaten B.V. en patroon van mr. M. had moeten zorgen voor een behoorlijke afwikkeling van het betaalde voorschot.

Gedragsregel 23 houdt immers in dat de advocaat gehouden is tot nauwgezetheid en zorgvuldigheid in financiële aangelegenheden. Het had ongeacht de eigen verantwoordelijkheid van mr. M in deze, op de weg van verweerder, in zijn hoedanigheid van bestuurder en patroon, gelegen om deze zaak klager te regelen. Vervolgens had verweerder dan intern de zaak verder met mr. M. kunnen regelen. Het gaat dan niet aan klager de dupe te laten worden van het geschil tussen verweerder en mr. M. De klacht is dan ook gegrond.'

Slotsom

De raad van discipline oordeelt de klacht gegrond en legt aan de advocaat (verweerder) een enkele waarschuwing op.

Raad van Discipline Zwolle-Lelystad Beslissing van 24 mei 2013 in de zaak 168/12 YA4958 168/12
 
< Vorige   Volgende >


 donderdag, 22 maart 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geďnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
UvA-eredoctoraten voor econoom Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford
UvA - De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent eredoctoraten toe aan econoom en Nobelprijswinnaar Alvin Roth en rechtsgeleerde James Crawford. Crawford ontvangt het eredoctoraat vanwege de grote invloed die hij heeft op de internationale rechtswetenschap, in het bijzonder op het internationale aansprakelijkheidsrecht.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden