Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bij 4e Nacht van de Rechtsstaat is het thema de Nederlandse Grondwet, klaar voor 21ste eeuw?

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Bij 4e Nacht van de Rechtsstaat is het thema de Nederlandse Grondwet, klaar voor 21ste eeuw?

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Bij 4e Nacht van de Rechtsstaat is het thema de Nederlandse Grondwet, klaar voor 21ste eeuw?
 
Bij 4e Nacht van de Rechtsstaat is het thema de Nederlandse Grondwet, klaar voor 21ste eeuw?
woensdag, 30 oktober 2013

Aankondiging Forum - Tijdens de 4de editie van de Nacht van de Rechtsstaat staat de Nederlandse Grondwet centraal. De Nederlandse Grondwet viert in maart 2014 zijn 200-jarig jubileum. Politici, wetenschappers, journalisten en betrokken burgers gaan in gesprek over de betekenis en huidige staat van de Grondwet. Is die wel klaar voor de 21ste eeuw?

De Nacht van de Rechtsstaat opent met het overhandigen van het essay De plek van de Grondwet in politiek en samenleving aan Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 Het essay is geschreven door Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht). Een verkorte versie van dit essay sprak Hirsch Ballin uit tijdens de Rechtsstaatlezing in Felix Meritis.

Met verder Quirine Eijkman (hoofd Politieke Zaken en Persvoorlichting, Amnesty International Nederland), Frits Bakker (voorzitter Raad voor de rechtspraak), Leny de Groot-van Leeuwen (hoogleraar Rechtspleging Radboud Universiteit Nijmegen), Geert Corstens (president Hoge Raad), Thijs Kleinpaste (historicus, journalist, publicist), Ewald Engelen (financieel geograaf), Barbara Oomen (hoogleraar Rechten Universiteit Utrecht, dean University College Roosevelt Academy), Gerhard van der Schyff (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit van Tilburg), Kustaw Bessems (journalist, chef Vonk van de Volkskrant), Hans Goslinga (journalist Trouw), Maurice Adams (hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Universiteit van Tilburg), Janneke Gerards (hoogleraar Fundamentele rechten Radboud Universiteit Nijmegen), Jelle Klaas (advocaat), Joshua Livestro (journalist o.a. De Telegraaf) en vele anderen.

"Special guest" tijdens deze avond is Michael Ignatieff (Canadees historicus, auteur en sinds juni 2013 Cleveringa-hoogleraar aan de Universiteit Leiden).

Moderatoren: Felix Rottenberg, Lucella Carasso, Naïma Azough en Andrew Makkinga.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa of bestel hier: link

Vrijdag 22 november 2013
Van 20.00 tot 01.00 uur
In alle zalen van Felix Meritis
Toegang: € 10,-  (studenten: € 7,50)

Georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Felix Meritis, Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap. Financieel mede mogelijk gemaakt door het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden