Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat adviseert cliënte/huurder om helft huur te betalen ivm achterstallig onderhoud, goed idee?
 
Advocaat adviseert cliënte/huurder om helft huur te betalen ivm achterstallig onderhoud, goed idee?
woensdag, 6 november 2013

Achtergrond van deze tuchtklacht is als volgt. Klaagster/cliënt heeft vanaf 15 september 2010 rechtsbijstand gehad van verweerder/advocaat in het geschil met haar verhuurder ter zake van achterstallig onderhoud aan haar huurwoning. De advocaat heeft de verhuurder bij brief van 17 september 2010 gesommeerd de gebreken aan de huurwoning te verhelpen, afsluitend met: "Ik wil u er tenslotte op wijzen dat ik cliënte - in verband met de genoemde gebreken - heb geadviseerd, slechts 50% van de huidige huursom aan u over te maken, totdat de gebreken verholpen zijn." Uit het oordeel van de raad van discipline:

 '4.4 Ten aanzien van klachtonderdeel c) heeft verweerder erkend klaagster te hebben geadviseerd om, als pressiemiddel jegens de verhuurder, slechts de halve huur te betalen totdat de door haar gestelde gebreken in haar huurwoning verholpen waren. Dit advies van verweerder aan klaagster is niet aantoonbaar vergezeld van een (schriftelijke) waarschuwing aan klaagster dat dit dreigement aan haar verhuurder risico's met zich meedroeg voor klaagster. Het had op de weg van verweerder gelegen om klaagster te waarschuwen dat zij mogelijk alsnog de ontbrekende huur zou moeten betalen.

4.5 Deze waarschuwingsplicht van verweerder geldt temeer, nu de verhuurder in zijn eerste reactie van 22 oktober 2010 op de sommatie reageerde dat bereidheid bestond tot herstel, maar dat door toedoen van klaagster de herstelwerkzaamheden niet uitgevoerd hadden kunnen worden. Het had op de weg van verweerder gelegen om reeds toen (een maand na zijn advies om slechts de helft van de huur te betalen) dit advies te evalueren en klaagster nogmaals op de risico's te wijzen. Ook in de jaren nadien, toen bleek dat klaagster nog steeds slechts de helft van de huur betaalde, had het op de weg van verweerder gelegen om uitdrukkelijk klaagster op de risico's van de gedeeltelijke betaling te wijzen. Verweerders mail van 19 oktober 2011 aan klaagsters dochter acht de raad in dit verband een onvoldoende waarschuwing.

4.6 De raad verklaart dit klachtonderdeel derhalve gegrond. Het is overigens niet aan de raad om uitspraak te doen over de eventuele civiele aansprakelijkheid van verweerder voor enige huurachterstand, zodat de gegrondverklaring van dit klachtonderdeel uitsluitend ziet op het zonder waarschuwing voor de consequenties daarvan adviseren van klaagster om de helft van de huur van haar woning te betalen totdat de gebreken verholpen waren en het niet toetsen van dit advies in de jaren nadien aan het eventueel verholpen zijn van de problemen.'

Slotsom

De raad ziet geen aanleiding om verweerder een maatregel op te leggen ter zake van de gedeeltelijke gegrondverklaring van klachtonderdeel omdat cliënte de huurachterstand zelf heeft laten oplopen, ondanks de - naar de raad aanneemt - herhaaldelijke waarschuwingen en sommaties van haar verhuurder. Beslissing van 7 oktober 2013 in de zaak 13-103A

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Afwijzing aanvraag om wel heel bijzondere bijstand: kroegbezoek chronisch psychiatrisch patiënt

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellante (de aanvrager) lijdt meer dan twintig jaar aan een schizoaffectieve stoornis. Zij heeft vele psychiatrische behandelingen ondergaan en jarenlang een dagactiviteitencentrum bezocht. Op 11 mei 2004 heeft appellante een aanvraag gedaan om bijzondere bijstand voor consumptiekosten in haar stamcafé Marktzicht te Utrecht (café). 

De vrouw heeft toegelicht dat zij een chronisch psychiatrisch patiënt is en dat zij niet alleen thuis kan zijn. Zij brengt haar dagen door in het café om onder de mensen te zijn.

Bij besluit van 15 juni 2004 heeft de gemeente deze aanvraag afgewezen. Bij uitspraak van 16 augustus 2005 heeft de rechtbank het beroep tegen het (latere) besluit ongegrond verklaard. Jaren later (2010) heeft de vrouw het nog een keer geprobeerd, maar de gemeente wees het weer af. Uiteindelijk belandde de zaak bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Waarom naar de kroeg?

De vrouw vindt dat zij de kosten tot een bedrag van € 300,- per maand niet meer uit haar vermogen kan bestrijden en wijst op een verklaring van haar psychiater. Daarin staat dat de vrouw niet in aanmerking komt voor reguliere dagopvang, omdat zij niet meer bestand is tegen de confrontatie met chronisch psychiatrische patiënten.

In de loop van de jaren heeft zij veel vrienden die zij via de psychiatrie heeft leren kennen, verloren onder andere door zelfdoding. Het café is een laagdrempelige manier om een sociaal netwerk op te bouwen buiten de psychiatrie. Appellante gebruikt sporadisch alcohol.

Uitspraak Centrale Raad

LEES VERDER...
 
Rechters gaan termijnen in civiele zaken strikt handhaven

De Rechtspraak, Den Haag - De termijnen in het rolreglement voor civiele dagvaardingszaken worden vanaf 1 oktober strikt gehandhaafd door alle rechtbanken. In de praktijk blijkt dat sommige rechters soepeler zijn dan anderen, als advocaten zich bijvoorbeeld niet aan de vastgestelde termijn houden bij het indienen van een uitstelverzoek. Daardoor ontstaat rechtsongelijkheid.

De landelijke Rolrechtersvergadering heeft daarom afgesproken met ingang van komend najaar weer streng de hand te houden aan de termijnen.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden