Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Advocaat adviseert cliėnte/huurder om helft huur te betalen ivm achterstallig onderhoud, goed idee?
 
Advocaat adviseert cliėnte/huurder om helft huur te betalen ivm achterstallig onderhoud, goed idee?
woensdag, 6 november 2013

Achtergrond van deze tuchtklacht is als volgt. Klaagster/cliėnt heeft vanaf 15 september 2010 rechtsbijstand gehad van verweerder/advocaat in het geschil met haar verhuurder ter zake van achterstallig onderhoud aan haar huurwoning. De advocaat heeft de verhuurder bij brief van 17 september 2010 gesommeerd de gebreken aan de huurwoning te verhelpen, afsluitend met: "Ik wil u er tenslotte op wijzen dat ik cliėnte - in verband met de genoemde gebreken - heb geadviseerd, slechts 50% van de huidige huursom aan u over te maken, totdat de gebreken verholpen zijn." Uit het oordeel van de raad van discipline:

 '4.4 Ten aanzien van klachtonderdeel c) heeft verweerder erkend klaagster te hebben geadviseerd om, als pressiemiddel jegens de verhuurder, slechts de halve huur te betalen totdat de door haar gestelde gebreken in haar huurwoning verholpen waren. Dit advies van verweerder aan klaagster is niet aantoonbaar vergezeld van een (schriftelijke) waarschuwing aan klaagster dat dit dreigement aan haar verhuurder risico's met zich meedroeg voor klaagster. Het had op de weg van verweerder gelegen om klaagster te waarschuwen dat zij mogelijk alsnog de ontbrekende huur zou moeten betalen.

4.5 Deze waarschuwingsplicht van verweerder geldt temeer, nu de verhuurder in zijn eerste reactie van 22 oktober 2010 op de sommatie reageerde dat bereidheid bestond tot herstel, maar dat door toedoen van klaagster de herstelwerkzaamheden niet uitgevoerd hadden kunnen worden. Het had op de weg van verweerder gelegen om reeds toen (een maand na zijn advies om slechts de helft van de huur te betalen) dit advies te evalueren en klaagster nogmaals op de risico's te wijzen. Ook in de jaren nadien, toen bleek dat klaagster nog steeds slechts de helft van de huur betaalde, had het op de weg van verweerder gelegen om uitdrukkelijk klaagster op de risico's van de gedeeltelijke betaling te wijzen. Verweerders mail van 19 oktober 2011 aan klaagsters dochter acht de raad in dit verband een onvoldoende waarschuwing.

4.6 De raad verklaart dit klachtonderdeel derhalve gegrond. Het is overigens niet aan de raad om uitspraak te doen over de eventuele civiele aansprakelijkheid van verweerder voor enige huurachterstand, zodat de gegrondverklaring van dit klachtonderdeel uitsluitend ziet op het zonder waarschuwing voor de consequenties daarvan adviseren van klaagster om de helft van de huur van haar woning te betalen totdat de gebreken verholpen waren en het niet toetsen van dit advies in de jaren nadien aan het eventueel verholpen zijn van de problemen.'

Slotsom

De raad ziet geen aanleiding om verweerder een maatregel op te leggen ter zake van de gedeeltelijke gegrondverklaring van klachtonderdeel omdat cliėnte de huurachterstand zelf heeft laten oplopen, ondanks de - naar de raad aanneemt - herhaaldelijke waarschuwingen en sommaties van haar verhuurder. Beslissing van 7 oktober 2013 in de zaak 13-103A

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 21 februari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden