Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechter maakt eigen afweging bij staking advocaten

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Rechter maakt eigen afweging bij staking advocaten

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Rechter maakt eigen afweging bij staking advocaten
 
Rechter maakt eigen afweging bij staking advocaten
woensdag, 6 november 2013

De Rechtspraak, Den Haag - Rechters behandelen in geval van een staking door strafrechtadvocaten verzoeken om uitstel van een rechtszaak, op de gebruikelijke manier. Zij wegen hierbij alle belangen.

Strafrechtadvocaten hebben aangekondigd op 11 november te gaan staken uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand. De Rechtspraak heeft begrip voor de zorgen van advocaten, maar had liever gezien dat zij een protestactie hadden georganiseerd waar rechtzoekenden niet door worden gedupeerd.

Eigen verantwoordelijkheid
De Rechtspraak heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het bewaken van de voortgang van strafprocessen. Behalve de belangen van verdachten (die in geval van een staking van strafrechtadvocaten dus niet worden vertegenwoordigd), hebben ook slachtoffers en andere benadeelde partijen belangen. De rechter moet en zal die wegen.

Het kan dus gebeuren dat een rechter een verzoek om aanhouding afwijst. In dat geval gaat de zaak door en wordt er gerekend op de aanwezigheid van alle procespartijen.

Eerdere advisering
In een wetgevingsadvies aan de minister in januari heeft de Raad voor de rechtspraak benadrukt dat de toegang tot de rechter voor alle inkomensgroepen gegarandeerd moet blijven. Daarnaast adviseerde de Raad in februari 2012 naar aanleiding van een consultatiepaper van de staatssecrretaris over ‘denkrichtingen voor de toekomst van de rechtsbijstand’ het huidige stelsel voor rechtsbijstand te onderzoeken. Dat vindt de Raad beter dan de ‘kaasschaafmethode’ toe te passen.

Als het stelsel onbetaalbaar dreigt te worden door een steeds groter beroep op de rechtsbijstand, moet er worden gezorgd voor een ander systeem dat beter voldoet, vindt de Rechtspraak.

Link Wetgevingsadviezen2013/2013-01-Advies-bezuiniging-rechtsbijstand.pdf  

Link Wetgevingsadviezen2012/2012-05-Advies-consultatiepaper-rechtsbijstand-24-02-2012.pdf

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 20 augustus 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Wim Daniëls bij rechtbank Oost-Brabant: ‘Als je er maar een komma achter zet’

De Rechtspraak, Den Haag -  Zet taalexpert Wim Daniëls met zeventig juristen in een zaal en je hebt een boeiende cocktail. Dat bleek maandag 13 mei bij de eerste editie van BuitensteBinnen, een initiatief van rechtbank Oost-Brabant om regelmatig experts van buiten uit te nodigen.

Daniëls besprak humoristisch en deskundig het taalgebruik in een aantal vonnissen. Dat leverde herkenbare voorbeelden op. Een oplossing is volgens de taaldokter binnen handbereik: “Als u met z’n allen in dit pand afspraken maakt over taalgebruik, is het nú veranderd.”

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden