Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen spandoeken vandaag bij demonstratie (staking) strafrechtadvocaten in Amsterdam

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Geen spandoeken vandaag bij demonstratie (staking) strafrechtadvocaten in Amsterdam

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Geen spandoeken vandaag bij demonstratie (staking) strafrechtadvocaten in Amsterdam
 
Geen spandoeken vandaag bij demonstratie (staking) strafrechtadvocaten in Amsterdam
maandag, 11 november 2013

Advocaten houden één minuut stilte

Het is vijf voor twaalf, de hoogste tijd voor actie, stelt de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Daarom vindt vanochtend een staking in de vorm van een stille demonstratie c.q. rouwstoet naar het gerechtsgebouw in Amsterdam plaats. Het actiecomité bestaat uit Bart Nooitgedagt (NVSA), Rosa van Zijl (NVJSA), Benedict Ficq, Marcel van Gessel en anderen. Als de plannen van Fred Teeven doorgaan moet de strafrechtadvocaat het vanaf 1 juli 2014 stellen met ongeveer 30% minder inkomsten, meent de belangenvereniging.

De strafrechtadvocaten keren zich tegen deze bezuinigingen:

•Het terugbrengen van de vergoeding voor extra uren van 106 EUR naar 70 EUR per uur.
•Het pas verstrekken van een last tot toevoeging na de raadkamer gevangenhouding, zonder voor de tussenliggende periode een extra piketvergoeding te verstrekken. Er wordt dus verwacht dat we twee weken gratis werken, aldus het comité. 

Bij (super)snelrechtzittingen wordt dan ook geen last meer verstrekt, cliënt is dan een (net verhoogde) eigen bijdrage verschuldigd.

Gevolgen?
Omvallende kantoren en minder gespecialiseerde strafrechtadvocaten en verdachten die (omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen) zonder advocaat naar zitting zullen gaan.

Programma staking en oproep aan andere strafpleiters

Informatie stakingsactie 11 november
'Geachte confrères en collegae van de strafrechtadvocatuur,

Hierbij het (verkorte) programma voor de actiedag van aanstaande maandag 11 november.

10:00  uur: Verzamelen bij/in restaurant Oliver's aan de Claude Debussylaan 78  in Amsterdam. (nabij station Zuid-WTC). U wordt verwelkomd met een kop koffie en een broodje .

Daarna vertrekken wij  in (rouw)stoet naar de rechtbank in Amsterdam.
Het is de bedoeling dat  iedereen in toga verschijnt. Gelet op het feit dat wij in rouwstoet naar de rechtbank gaan worden spandoeken niet op prijs gesteld.

Vervolgens zullen een aantal sprekers voor de  rechtbank uiteenzetten welke fatale gevolgen de voorgestelde bezuiniging met  zich mee zullen brengen.

Spreker 1: mr. B. Ficq
Nadat Benedicte Ficq heeft gesproken zullen wij allen één minuut stilte in acht nemen.
Spreker  2: mr. K.B.H. Welvaart
Spreker  3: mr.dr. A. Seebregts
Spreker  4: mr. W. Morra
Spreker 5: mr. B. Nooitgedagt
Sluiting door mr. E. Steller
Wij zijn verheugd dat zoveel (strafrecht)advocaten aan deze actie mee doen. De lijst groeit nog steeds en de verwachting is dat er meer dan 200 advocaten maandag zullen verschijnen.

Het actie-comité roept dan ook (nogmaals) op tot het neerleggen van alle werkzaamheden gedurende 1 dag. Dit geldt ook voor voorgeleidingen en raadkamers. Wij adviseren wel om de rechtbank en het kabinet R-C hierover tijdig te informeren. Eventuele piketten kunnen na 18:00 uur bezocht worden, de staking is dan immers beeindigd. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlagen bij deze mail.'

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 16 januari 2018

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Conservatoir beslag op urn met as omdat kind medaillon met as wil dragen net als de andere kinderen

Alleen aanvoeren dat band met overledene goed was blijkt onvoldoende

Een dochter wil een klein deel van de as van haar overleden vader in een medaillon dragen. De weduwe weigert echter afgifte en zo belandt de familie bij de rechter. De dochter (A) heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat B onzorgvuldig en aldus onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren een klein deel van de as van X aan haar af te staan, vooral omdat de andere (stief)kinderen van de overleden persoon wel een medaillon met as van X hebben gekregen. De dochter heeft op 9 januari 2013 - na verkregen verlof daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij beschikking van 3 januari 2013 - conservatoir beslag laten leggen op de urn met de as. Voor het aannemen van een zogeheten onrechtmatige daad zijn de nodige voorwaarden. De rechter beslist als volgt, na een korte inleiding op die criteria:

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Ooit veroordeeld als tiener door kinderrechter en nu verwijdering DNA-databank? Dat kan

Internet kan een eeuwig brandmerk zijn bij een misstap, maar een DNA-profiel in een landelijke databank voelt misschien wel net zo bezwaarlijk. Jaarlijks staan bijna 3.000 minderjarigen na hun veroordeling voor een strafbaar feit DNA-gegevens af aan justitie.

In deze zaak gaat het om een bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Uit het dossier blijkt dat de veroordeelde jongeman - 12 jaar tijdens het misdrijf - op straat een telefoon van iemand heeft gejat. Hij heeft verklaard dat hij dit had gedaan, omdat hij in de disco zijn telefoon verloren was en dit niet aan zijn moeder durfde te vertellen.

Hij is op 15-jarige leeftijd veroordeeld door de kinderrechter en nadien niet meer met justitie in aanraking gekomen. Het bewezen verklaarde delict moet worden aangemerkt als een eenmalig incident, bezien tegen de achtergrond van de levensfase waarin de veroordeelde verkeerde en met name de moeilijke periode die hij doormaakte vanwege het overlijden van onder meer zijn opa en de ziekte van zijn stiefvader.

Het recidiverisico wordt zeer klein geacht. Wel zijn er nog zorgen vanwege zijn lage IQ, waardoor de hij over weinig 'probleemoplossend vermogen beschikt om te kunnen denken hoe hij dingen anders moet aanpakken, maar er wordt aan gewerkt om hem daarin te trainen', staat in de uitspraak (i.c. beslissing).

OvJ moet celmateriaal laten vernietigen

LEES VERDER...
 
Tarlach McGonagle (IViR) benoemd tot nieuw expertcomité van de Raad van Europa
De Universiteit van Amsterdam laat weten dat Tarlach McGonagle, werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht, IViR onlangs is benoemd tot een nieuw expertcomité van de Raad van Europa. Dit comité stelt een nieuwe aanbeveling inzake de bescherming van journalisten en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren op. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden