Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Facebookpagina advocaat met link woning Funda goede vriendin zijnde cliënte onwenselijk
 
Facebookpagina advocaat met link woning Funda goede vriendin zijnde cliënte onwenselijk
vrijdag, 20 december 2013

Facebook advocaat, ook voor huizenverkoop?

Klager is na de verbreking van zijn affectieve relatie verwikkeld in een geschil met zijn ex-partner (de vrouw) over de voormalige woning, die nog in gezamenlijk eigendom is. Op de woning zit een hoge financiering, over de toedeling waarvan het geschil zich eveneens uitstrekt. Diverse gerechtelijke procedures hebben reeds plaatsgevonden. Verweerder is de advocaat van de vrouw.

De klacht houdt in dat die advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat hij onder andere de privacy van klager heeft geschonden door de plaatsing van een link op zijn persoonlijke Facebookpagina. Ter toelichting stelt klager dat verweerder op zijn Facebookpagina een link heeft geplaatst naar de website Funda waarop de in gezamenlijk eigendom zijnde woning te koop staat.

Op de Facebookpagina staat behalve de link naar de website een foto van het huis en de verwijzing "huis te koop" met daarachter het adres van de woning. Ook staat op de Facebookpagina de opmerking van verweerder "binnenkort woont een goede vriendin eindelijk in dit huis". Volgens klager is het voor derden duidelijk dat dit het huis van klager en de vrouw betreft, ook al staat de zijn naam er niet bij. Dit is hem uit reacties van derden gebleken, motiveert hij de tuchtklacht.

De opmerking op de persoonlijke Facebookpagina van de advocaat niet wenselijk, doch niet tuchtrechtelijk laakbaar, zo blijkt uit de beoordeling:

'4.5 Ten aanzien van klachtonderdeel b) constateert de voorzitter dat verweerder niet de naam van klager of van de vrouw heeft genoemd op zijn persoonlijke Facebookpagina. Wel constateert de voorzitter dat het adres van de in gezamenlijke eigendom zijnde woning alsmede een foto van deze woning op de Facebookpagina van verweerder te zien zijn.

4.6 Hoewel niet valt in te zien met welk belang verweerder de desbetreffende opmerking en link op zijn Facebookpagina heeft gemaakt heeft verweerder hiermee niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. De privacy van klager is daarbij niet, althans in slechts geringe mate, in het geding geweest. Klachtonderdeel b) is reeds om die reden kennelijk ongegrond.

4.7 Dit laat onverlet dat het de voorzitter minder wenselijk voorkomt dat verweerder zijn cliënte (de vrouw) als "een goede vriendin" betitelt op zijn persoonlijke Facebookpagina en op deze wijze facetten uit zijn advocatuurlijke praktijkvoering naar buiten brengt. In de toekomst kan verweerder verdere opmerkingen over partijen in dit langdurige geschil, waarin de emoties hoog oplopen, beter achterwege laten.'

ECLI:NL:TADRAMS:2013:24 Raad van Discipline Amsterdam 13-357A

 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 22 november 2017

DE UITSPRAKEN

DE ZAAK HOLLEEDER, links naar de uitspraken:

BC0703 Willem Holleeder, afpersing en leider criminele organisatie
BC0697 Maruf M. medeverdachte Holleeder. Endstra is onder valse voorwendselen naar het kantoor van zijn toenmalig raadsman gelokt waar hij in de kamer van die raadsman - Bram Moszkowicz - is bedreigd door onder andere deze verdachte. Endstra is hierdoor bewogen grote sommen geld af te staan.
BC0708 Marcel K.
BC0710 Vriendin Holleeder: Maaike Dijkhuis (schuldwitwassen)

Lees ook over Holleeder (link) in het NJDO P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden