Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Deels onnodig leggen van loonbeslag werkgever: advocaat berispt

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Deels onnodig leggen van loonbeslag werkgever: advocaat berispt

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriėntatie:  Voorpagina arrow Advocatuur arrow Deels onnodig leggen van loonbeslag werkgever: advocaat berispt
 
Deels onnodig leggen van loonbeslag werkgever: advocaat berispt
donderdag, 8 mei 2014

Verweerder trad op als advocaat van de ex-echtgenoot van klaagster in een echtscheidingsprocedure. Verweerder heeft namens zijn cliėnt beslag laten leggen op het loon van klaagster in verband met niet betaalde alimentatie. Een gering bedrag, zo blijkt. Het oordeel uit de beslissing van de raad van discipline luidt als volgt:

 '5.2 Uit het bovenstaande volgt dat klaagster op het moment waarop onder haar werkgeefster loonbeslag werd gelegd slechts de alimentatie over de periode 24 augustus 2012 (datum beschikking) tot 1 september 2012 ad € 338,71 verschuldigd was. Een advocaat is verantwoordelijk voor de in zijn opdracht door de deurwaarder uitgevoerde executiemaatregelen. Het verweer dat het verweerder vrij stond de deurwaarder opdracht tot het treffen van executiemaatregelen te geven treft geen doel. Verweerder was er immers op 4 september 2012 van op de hoogte dat klaagster bereid was vrijwillig over te gaan tot betaling van de bijdrage in het levensonderhoud van de cliėnt van verweerder.

Verweerder heeft hiertoe het rekeningnummer van zijn cliėnt verstrekt. Onder deze omstandigheden had het op de weg van verweerder gelegen om bij zijn cliėnt te informeren of betaling reeds was geschied, alvorens de opdracht tot executie aan de deurwaarder door te zetten.

Ten aanzien van het over augustus 2012 door klaagster nog verschuldigde bedrag had, gelet op de door klaagster steeds tijdig verrichte overige betalingen, van verweerder verwacht mogen worden dat hij zich ter zake eerst tot de advocaat van klaagster had gewend met het verzoek tot vrijwillige betaling hiervan over te gaan, alvorens ter zake van een relatief zo klein bedrag over te gaan tot het leggen van een ingrijpende executiemaatregel als het leggen van loonbeslag.

De raad komt op grond van het bovenstaande tot het oordeel dat verweerder door gedeeltelijk ten onrechte en gedeeltelijk onnodig over te gaan tot het leggen van loonbeslag niet heeft gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat mag worden verwacht. De raad zal het eerste onderdeel van de klacht gegrond verklaren.'

Geen inzicht

De raad van discipline ergert zich duidelijk aan de laksheid van de advcaaat: 'Gelet op de omstandigheid dat ter zitting is gebleken dat verweerder de onjuistheid van zijn handelwijze in het geheel niet inziet en gelet op de verstrekkende negatieve gevolgen die de handelwijze van verweerder voor klaagster met zich mee heeft gebracht, is de raad van oordeel dat verweerder een dusdanig tuchtrechtelijk verwijt valt te maken dat niet kan worden volstaan met een lichtere dan de hierna op te leggen maatregel.' En dat wordt dan een berisping. 

Beslissing van 14 april 2014 in de zaak ZWB 238-2013
 
< Vorige   Volgende >


 woensdag, 15 augustus 2018






O P M E R K E L IJ K
Spelend met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondrijden bestraft met taakstraf
Verdachte heeft meermalen met ontbloot geslachtsdeel in een auto rondgereden, waarbij hij bij zichzelf seksuele handelingen heeft verricht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
LEES VERDER...
 
Hof: wrakingsverzoek gegrond, raadsheer eerst gedelegeerd rc, later in rol voorzitter strafkamer
Verzoeker is ontvankelijk in zijn (tweede) wrakingsverzoek, nu sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarop het verzoek is gegrond. Het wrakingsverzoek komt er in de kern op neer dat de raadsheer niet heeft ingegrepen nadat zij ervan op de hoogte was gesteld dat (reeds) één van de getuigen in strijd met de beslissing van het hof en buiten aanwezigheid van de verdediging was gehoord door de politie en dat enige dagen nadien een andere getuige door de politie zou worden gehoord.
LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Arnoldus voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak
Peter Arnoldus is voorgedragen als lid Raad voor de rechtspraak, zo maakte het gelijknamige instituut vrijdag bekend. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, vooral bij de minister van Veiligheid en Justitie. Arnoldus is op dit moment directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal zich voor de Raad onder meer bezighouden met financiėn en huisvesting.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden