Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - CRvB in WIA-zaak: revalidatiebehandeling gericht op coping ipv verbetering arbeidsbelastbaarheid

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - CRvB in WIA-zaak: revalidatiebehandeling gericht op coping ipv verbetering arbeidsbelastbaarheid

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Hoofdpunten arrow CRvB in WIA-zaak: revalidatiebehandeling gericht op coping ipv verbetering arbeidsbelastbaarheid
 
CRvB in WIA-zaak: revalidatiebehandeling gericht op coping ipv verbetering arbeidsbelastbaarheid
vrijdag, 30 mei 2014

Appellant kan zich met een eerdere uitspraak niet verenigen en heeft in hoger beroep herhaald dat hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en dat hij op die grond in aanmerking moet komen voor een IVA-uitkering. Wettelijk kader: artikel 4 van de Wet WIA; hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur. Op grond van het tweede lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie. Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

Revalidatiebehandeling betekent niet per definitie betere belastbaarheid dan wel verbetering van arbeidskansen, zo blijkt. Kernoverwegingen Centrale Raad van Beroep (CRvB)

 '4.2. De Raad heeft in zijn onder 2 genoemde uitspraak van 4 februari 2009 geoordeeld dat de verzekeringsarts zich een oordeel dient te vormen over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4 van de Wet WIA. Hierbij moet hij een inschatting maken van de herstelkansen, in de zin van een verbetering van de functionele mogelijkheden van de verzekerde.

De inschatting van de verzekeringsarts van de kans op herstel in het eerste jaar na het ontstaan van het recht op uitkeringen in de periode daarna, dient te berusten op een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die bij de individuele verzekerde aan de orde zijn. Indien die inschatting berust op een (ingezette) medische behandeling, is een onderbouwing vereist die ziet op het mogelijke resultaat daarvan voor de individuele verzekerde.

4.3.De door de bezwaarverzekeringsarts in zijn rapport van 17 juni 2010 geuite verwachting dat door de ingezette revalidatiebehandeling in juni 2010 in het komende jaar dan wel in het jaar daaropvolgend, een aanmerkelijke verbetering van de (arbeids)belastbaarheid van appellant te verwachten is, is louter in veronderstellende zin gegeven. Uit de brief van 2 juni 2010 van revalidatiearts Polomski, waarop de bezwaarverzekeringsarts zijn inschatting heeft gebaseerd, kan niet geconcludeerd worden dat door het volgen van de revalidatiebehandeling een verbetering van (arbeids)beperkingen beoogd wordt.

Blijkens het “beleid” van die behandeling lijkt deze veeleer te zijn gericht op de coping en het omgaan met de beperkingen van de aandoeningen in het leven van alle dag. Ook de ten aanzien van de hematologische problematiek en vermoeidheidsklachten aangenomen verbetering berust niet op een concrete inzet van een behandeling en is daarom speculatief van aard.

4.4.Gelet op hetgeen in 4.1 tot en met 4.3 is overwogen berust de inschatting van de bezwaarverzekeringsarts van de kans op (arbeids)herstel van appellant in het eerste jaar na einde wachttijd als ook in het jaar daarop volgend, niet op een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die bij appellant aan de orde zijn. Hieruit vloeit voort dat bij appellant sprake is van volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid. Het voorgaande leidt er toe dat het beroep gegrond verklaard moet worden en dat de aangevallen uitspraak vernietigd dient te worden. De Raad verklaart het inleidende beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit. De Raad ziet voorts aanleiding het besluit van 15 april 2010 te herroepen en te bepalen dat appellant met ingang van 17 juni 2010 recht heeft op een
IVA-uitkering.'

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 21 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Eerste Kamer akkoord met lesbisch ouderschap
De senaat heeft vandaag de wetsvoorstellen juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032) en Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het lid Hoekstra (CDA) stemden voor. De duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden door huwelijk, als er sprake is van een onbekende zaaddonor. In alle andere gevallen kan zij het kind erkennen
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden