Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag: Samenwerking in de forensische zorg, behandelen en begeleiden op snijvlak GGZ en Justitie

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Studiedag: Samenwerking in de forensische zorg, behandelen en begeleiden op snijvlak GGZ en Justitie

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Studiedag: Samenwerking in de forensische zorg, behandelen en begeleiden op snijvlak GGZ en Justitie
 
Studiedag: Samenwerking in de forensische zorg, behandelen en begeleiden op snijvlak GGZ en Justitie
donderdag, 14 april 2005

Met aandacht voor ISD-aanpak veelplegers

Op 11 mei, dus over nog geen maand al, organiseert het Leids Congres Bureau de 4e Landelijke studiedag. Een praktijkgerichte dag met 'interactieve middagsessies', het thema is: Samenwerking in de Forensische zorg. Over beveiligen, behandelen en begeleiden op het snijvlak van GGZ en Justitie. De maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) komt ook aan de orde, naast recidivevermindering door transmurale zorg. 

Over ISD eerder in het NLJD

Maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) voor het eerst geëist (Het Nieuws/Laatste Nieuws)
Veelpleger met zelfreflectie: "Het is nodig dat ik aan mijzelf werk"   Gisteren heeft de officier van justitie in Utrecht voor het eerste de rechter gevraagd een ISD-maatregel …

Programma Studiedag

Woensdag 11 mei 2005, Aristo Zalen Amsterdam

Voorzitter: De heer prof. dr. Hjalmar H.C. van Marle, hoogleraar forensische psychiatrie

Onderwerpen:
10.10 uur Wat werkt in de forensische zorg?
- Wetenschappelijk onderzoek in de forensische zorg
- Recente ontwikkelingen
- Waar staan we nu en waar liggen verbeterpunten?
De heer dr. Peter G.J. Greeven, programmamanager Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

10.35 uur Forensische Psychiatrie is Geestelijke Gezondheidszorg met een bijzonder accent
- Brugfunctie in een forensische psychiatrisch circuit
- Voordelen van bestuurlijke samenwerking TBs en GGZ: méér dan TBs alleen
- Verwachtingen en resultaten van intensieve samenwerking Pompestichting - GGZ Nijmegen
De heer drs. Jos A. Poelmann, Raad van Bestuur Forum GGZ Nijmegen

11.35 uur Zorgprogrammering voor forensische patiënten
- Komen de geestelijke gezondheidszorg en de forensische psychiatrie door zorgprogramma`s tot een betere samenwerking?
- Ervaringen met zorgprogrammering in de praktijk
- Beveiliging als onderdeel van zorgprogramma`s
De heer drs. Ronald Jan Hanhart, psychiater, clusterhoofd behandelbeleid, GGZ Drenthe, Forensisch Psychiatrische Kliniek

12.00 uur Behandeling in detentie
- Organisatie van een transmuraal forensisch zorgaanbod anno 2005; wie doet wat?
- Succesvolle behandelmethoden: ervaringen in de praktijk met het terugval preventie model
- Waar liggen kansen op verbetering?
De heer drs. Herman Verbeek, psycholoog en projectleider behandeling in detentie, De Waag

PARALLELSESSIES:

SESSIE 1: AANPAK EN ZORG VOOR STELSELMATIGE DADERS

13.45 uur Veelplegers & de maatregel ISD
- Netwerkvorming; zorgen voor voorzieningen in samenwerking met gemeente, OM en GGZ
- Regievoering en afspraken; hoe realiseer je een gedegen ambulant en klinisch zorgaanbod voor (verslaafde) veelplegers?
- Praktijkervaringen uit Rotterdam met de PersoonsGebonden Aanpak
Mevrouw mr. Dilia A.T. van der Heem, Officier van Justitie, portefeuillehouder PersoonsGebonden Aanpak (PGA), Rotterdam i.s.m. mevrouw Jolenta Rauch, clustermanager DeltaBouman Verslavingsreclassering

15.15 uur Domus Forensisch RIBW - de 365-dagenaanpak van zorgmijders en veelplegers
- Samenwerking met ketenpartners
- Rol van de reclassering
- Begeleidingsmogelijkheden
- Knelpunten en hoe daarmee om te gaan
De heer Jaap van Vliet, beleidsmedewerker marketing en kwaliteit Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
De heer Harry Weijtens, regiomanager Zuid-Oost, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering

SESSIE II: AANVULLEND AANBOD: THUISZORG EN RESOCIALISATIE

13.45 uur Forensisch Psychiatrische Thuiszorg als aanvullend aanbod
- Beschrijving doelgroep en organisatie van FPTZ
- Forensisch Psychiatrische Thuiszorg in de praktijk
- Onderzoek; voldoet deze nieuwe behandeling aan de eisen van een effectieve en veilige zorg?
De heer drs. A. Hooijschuur, psycholoog en behandelcoördinator forensisch psychiatrische thuiszorg, AFPN i.s.m. de heer dr. R.H.S. van den Brink, Rob Giel Onderzoekcentrum en de heer Gerard Galema, verpleegkundige

15.15 uur Resocialisatie moeilijk plaatsbare doelgroepen?
- Detentie en begeleiding op maat voor bijzondere groepen
- Realisatie van een begeleidingstraject voor psychisch en sociaal kwetsbaren en minder begaafden
- Betrokken partijen en samenwerkingsafspraken
De heer Waling de Haan, bureau selectiefunctionarissen DJI Zwolle, i.s.m. mevrouw Helien Tuin, manager Stichting Exodus Stoel Drenthe

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft 4 PO-punten toegekend. De NVVP commissie Accreditatie Bij- en Nascholing heeft 4 accreditatiepunten toegekend.

PARALLELSESSIE

U kunt een e-mail sturen met uw voorkeur voor een parallelsessie (I of II), u kunt deze e-mail sturen naar Dit e-mail adres wordt beschermd tegen from spam bots, u hebt Javascript nodig om het te bekijken Kosten en annuleringsvoorwaarden:

Kosten, neem een collega mee

De kosten bedragen € 310,00 per persoon exclusief B.T.W.. Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende)persoon een korting van € 50,00. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

 
< Vorige   Volgende >


 zaterdag, 22 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Peter van den Bossche herbenoemd als rechter bij Wereldhandelsorganisatie
Professor Peter van den Bossche is herbenoemd als rechter bij het Appellate Body van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hiertoe besloten de 159 Lidstaten van de WTO onlangs tijdens een bijeenkomst in Genève. Universiteit Maastricht meldt verder dat de hoogleraar (sinds 2001, op gebied van Internationaal Economisch Recht) werd benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden