Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  
 
Werknemers willen niet méér wetgeving ongewenste intimiteiten
dinsdag, 26 april 2005

'Een baas moet professioneel zijn anders voel je je daarbij niet op je gemak, bij hem sneller sprake ongewenste intimiteiten dan van een collega'

In opdracht van vacaturesite MegaJobs heeft DotWise onderzoek gedaan naar de gevoelens van de Nederlander als het gaat om ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Uit dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat er geen breed draagvlak is voor het kabinetsplan om de bewijslast om te keren als het gaat om dergelijke handtastelijkheden.

Ongewenste intimiteiten kwamen recent weer in de publiciteit toen de heer Lubbers bij de VN ontslag moest nemen. Het kabinet kondigde recent aan de problematiek rond ongewenste intimiteiten onder de werking van de Wet Gelijke Behandeling te brengen, met als gevolg dat bij klachten een omgekeerde bewijslast geldt. MegaJobs wilde weten wat de mening is.

Het onderzoek heeft DotWise uitgevoerd onder haar online panel. Ondervraagd zijn 252 beroepsmatig werkzame mannen (130) en vrouwen (122), in de leeftijd van 18 t/m 60 jaar, autochtonen en allochtonen, opleidingsniveau MBO+. Van winkelbediende tot stewardess, van verpleegster tot docent en van ambtenaar tot commercieel directeur. Niet meegenomen in het onderzoek zijn onder meer fabrieksarbeiders en personen werkzaam in de bouw.

Afwijkend van het gangbare onderzoek, is dat de respondenten niet alleen hun mening konden aankruisen, maar juist ook zijn gevraagd naar hun persoonlijke mening. En deze duidelijk te onderbouwen.

En uit die mening blijkt dat een knipoog algemeen niet als een ongewenste intimiteit wordt ervaren. Maar een 'tikje op de bil' wordt door zeven op de tien ondervraagden afgekeurd, zowel door mannen als door vrouwen.

Hetzelfde geldt voor opmerkingen over billen. Als het gaat om borsten, dan zijn hier zelfs acht op de tien vrouwen onder geen voorwaarde van gediend. "Opmerking over uiterlijk vind ik sowieso te persoonlijk, met uitzondering van kleding, want dat zegt meer over je smaak dan over je uiterlijk zelf." Toch zijn er ook vrouwen die de grens minder rigide trekken. "Je kunt altijd nee zeggen. Als 't om een 'gewone' collega gaat, vind ik het anders dan als je baas 't vraagt of zegt. Een baas moet professioneel zijn anders voel je je daarbij niet op je gemak. Ik zou het van een baas dan ook eerder als ongewenste intimiteit beschouwen."

Een mannelijke ondervraagde - blijkbaar bekend met de Zuideuropese cultuur - benadert de hele discussie op geheel eigen wijze. "De grens tussen een gewenst complimentje en ongewenst is echter lastig te bepalen en per combinatie van individuen verschillend. Zo voelt een Italiaanse zich in Nederland al snel lelijk, terwijl andere individuen een toenadering snel als onprettig ervaren."

Enkele respondenten, zowel mannen als vrouwen, zien in collega's soms ook mogelijke lovers - hierbij refererend aan het grote aantal relaties dat op het werk begint - en gunnen zichzelf graag de kans om een collega beter te leren kennen. "Tja, op een of andere manier moet het toch mogelijk zijn om iemand te laten blijken dat je wel wat intiemer met iemand wilt omgaan. De ander kan dan gewoon zeggen: nee, dat wil ik niet."

Maar hoe zit het met de vaak geopperde veronderstelling dat het slachtoffer van ongewenste intimiteiten 'er wel om gevraagd zal hebben', door uitdagend gedrag dan wel sexy kleding? Ook hier geeft zeven van de tien respondenten te kennen dat de verantwoordelijkheid voor ongewenste intimiteiten nooit bij het slachtoffer gezocht mag worden. "Wel ben ik me ervan bewust dat bepaalde kleding reacties kan uitlokken. Maar dat mag nog steeds absoluut geen uitnodiging zijn tot."

Opvallend hierbij is wel dat bijna tweemaal zoveel vrouwen (24%) als mannen (14%) wel degelijk vindt dat uitnodigend gedrag of sexy kleding (mede) oorzaak is van ongewenste handtastelijkheden. Waarbij mannelijke respondenten de schuldvraag doorgaans in het midden laten. "Soms wel ja. Af en toe zie je werknemers gekleed dat je denkt: 'Dit kan echt niet, zo bloot!'. Maar dat geeft dan nog niet het recht om aan zo iemand te komen." Terwijl enkele vrouwen hier geen ruimte toe laten. "Mijn ervaring is dat bij ongewenste intimiteiten de medewerker daar zelf debet aan is."

En dan de sleutelvraag. In de afgelopen decennia is er al veel gesproken over ongewenste intimiteiten en over het feit dat die toch samenhangen met ongelijke machtsverhoudingen, waarin de vrouw doorgaans de zwakkere partij is. In de VS groeide inmiddels een praktijk waarin bepalingen over ongewenste intimiteiten werden opgenomen in arbeidsovereenkomsten, en zijn zelfs aparte overeenkomsten ontstaan, te sluiten in geval van wèl gewenste intimiteiten. Heeft de Nederlander het gevoel dat de huidige wet- en regelgeving hem/haar voldoende beschermt, of zouden - naar Amerikaans voorbeeld - meer maatregelen nodig zijn?

Bijna zeven op de tien respondenten, mannen en vrouwen in gelijke mate, zijn van mening dat de algemene wetgeving in ons land voldoende is. "VS, VS. Laten we gewoon kijken wat wij hier normaal vinden en niet nadoen wat anderen hebben. Het moet allemaal passen binnen onze eigen cultuur en normen/waarden. Ik denk dat de Nederlandse wetgeving voldoende is. Het hoeft dus niet in arbeidsovereenkomsten geregeld te worden, verwijzen naar wetgeving is genoeg."

Vooruitlopend op het plan van het kabinet om de bewijslast bij de vermeende overtreder te leggen, stuit op voorhand al op de nodige kritiek. Of zoals een van de vrouwelijke ondervraagden aangeeft: "Er lopen vrouwen bij op het werk die echt om opmerkingen vragen, dus wetgeving hierover werkt alleen met betrouwbare getuigen (en wie zijn dat dan, de vriendinnen van de vrouw in kwestie of collega's van de man in kwestie?)".

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 17 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
Praktische ontwerpfouten ergenis in aanloop opening peperduur Paleis van Justitie Amsterdam

Nu maar hopen dat de koning overmorgen niet tegen die marmeren bank aanloopt

Het ontwerp van het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in Amsterdam is meer vorm dan functioneel. Stadszender AT5 bericht dat er zelfs een werkgroep in het leven is geroepen om het onlangs opgeleverde pand tegen het licht te houden.

De woordvoerder van het Paleis geeft op camera met schaamtevolle blik en verlegen lach toe dat een praktische aantal zaken over het hoofd is gezien.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden