Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres over Slavernij: nieuw licht op 'oude' discussies

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Congres over Slavernij: nieuw licht op 'oude' discussies

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Congres over Slavernij: nieuw licht op 'oude' discussies
 
Congres over Slavernij: nieuw licht op 'oude' discussies
donderdag, 28 april 2005
Van 22-24 juni 2005 wordt in Middelburg een congres gehouden over slavernij vanuit het perspectief van de slaven zelf, meldt het Roosevelt Study Center met onderstaande toelichting.

Het doel van dit congres is om de samenhang in het debat over de slavernij in de Nieuwe Wereld te herstellen en de historische reconstructie te verbinden met de huidige maatschappelijke debatten.

Dit gebeurt door een tweeledige strategie: door vanuit het microniveau de ervaringen van de betrokkenen (de 'enslaved') centraal te stellen (en zo een eurocentrisch perspectief te corrigeren) en door de aandacht te richten op de erfenissen van het slavernijverleden in gekoloniseerde en koloniserende gebieden.

De combinatie van verschillende micro-perspectieven maakt het mogelijk te achterhalen wat slavernij met mensen heeft gedaan tijdens en na de slavernij in de driehoek Afrika-Amerika-Europa. Daardoor treedt aan het licht dat de formele afschaffing het hoofdstuk slavernij bepaald niet afsloot, maar dat de erfenis die gevormd is tot vandaag doorwerkt.

Door te kiezen voor onderzoek van de gevolgen van slavernij voor betrokkenen en een onderscheid te maken tussen de verschillende slavernijgebieden, valt er nieuw licht op 'oude' discussies (over psychologische gevolgen, economische vooruitgang, creolisering, herstelbetalingen) maar nu vanuit een nieuw perspectief, namelijk van binnenuit en van onderaf en bovendien op basis van veel meer onderzoeksgegevens dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

De lezingen gaan over slavernij in Angola, Guyana, Suriname, de Nederlandse Antillen, Brazilië, Cuba, de Verenigde Staten en Nederland. Voorafgaand aan het internationale congres organiseert het Zeeuws Genootschap een studiedag over het slavernijverleden van Zeeland.

Het congres wordt gehouden in Middelburg, deels in de Zeeuwse Bibliotheek (22 juni: Zeeland en de slavernij) en het Roosevelt Study Center (23-24 juni: internationaal congres). Deelname kost 25 euro (Zeelanddag) - 70 euro (hele conferentie). Voor het complete programma zie de website www.roosevelt.nl.

 
< Vorige   Volgende >


 dinsdag, 25 september 2018


O P M E R K E L IJ K
Kantonrechter over administratiekosten boete tegen officier en CJIB: waar zijn jullie mee bezig !!?

Incassomiddel schiet doel ver voorbij

Een opmerkelijke boete-zaak. Iedereen die wel 'ns een verkeersboete heeft gehad, kent de incasso's van het CJIB. Maar er zijn incassomaatregelen die hun doel ruim voorbij schieten, vindt kantonrechter mr. W.E.M. Verjans. Vooral wanneer het gaat om € 6,00 (zes euro) te innen ten behoeve van de Staat der Nederlanden.

Rechtsbescherming

De wetgever was in een ver verleden van opvatting dat de Wet Mulder/WAHV voldoet aan de eisen die artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens stelt aan rechtsbescherming. Verjans vraagt zich af of in het kader van de huidige handhaving van deze wet nog wel sprake is van “een waarborging van de deugdelijke rechtsbescherming van de betrokkene.”

LEES VERDER...
 
Brief Raad voor de rechtspraak na tweede rondgang langs gerechten

Rvdr, Den Haag -  De Raad voor de rechtspraak treft dertien concrete maatregelen om de in december 2012 in een manifest gesignaleerde problemen op te lossen en onvrede in de Rechtspraak weg te nemen.

Dat staat in een brief die de Raad voor de rechtspraak aan alle medewerkers heeft gestuurd. De aanleiding voor de brief was een manifest dat door raadsheren van het toenmalige gerechtshof in Leeuwarden was opgesteld. Dit manifest riep de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen op prioriteit te geven aan kwaliteit en inhoud van het rechtspreken en minder te sturen op productiecijfers.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Hoe zit het ook alweer met aftrekbaarheid kosten werkkamer, een voorbeeld uit de praktijk
Eiser is zelfstandige zonder personeel en woont in een huurhuis waarin hij een werkkamer heeft. In geschil is of eiser de kosten van de werkkamer in aftrek kan brengen. Tussen partijen spitst het geschil zich toe op de vraag of het huurrecht tot het bedrijfsvermogen behoort.
LEES VERDER...
 
President Geert Corstens kondigt terugtreden Hoge Raad aan miv 1 november
Geert Corstens heeft in zijn (interne) nieuwjaarstoespraak zijn terugtreden als president van de Hoge Raad per 1 november 2014 aangekondigd, meldt het hoogste rechtscollege.
LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden