Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Lustrumcongres Traditie en moderniteit Marokko en Nederland 1605-2005, Vrije Universiteit

Nederlands Juridisch Dagblad NJD § Juridisch nieuws - Lustrumcongres Traditie en moderniteit Marokko en Nederland 1605-2005, Vrije Universiteit

 

Nederlands Juridisch Dagblad www.juridischdagblad.nl en via NJD.nu © MMII-MMXIII § Juridisch nieuws vanuit rechtspraktijk & rechtswetenschap
Juridisch nieuws voor juridisch Nederland 
§ Gebruiksvoorwaarden 
§ Mail uw nieuws- of persbericht naar de redactie (klik hier)

Onderhoud NJD 
twitter.com/juridischdag 
wel actueel
Inhoudsopgave
Voorpagina
Weer & verkeer
Hoofdpunten
Opmerkelijk
Persoonlijk
Zoeken
Opinie
Rechters
Advocatuur
Notariaat
Agenda
Uitgelicht
Wetten
Media
Jeugd
Studenten
Eerste Kamer
Onderhoud
Redactioneel
Ombudsman
Publicaties
Gebruikslicentie
NJD § RSS
Twiiter NJD
Prijsvraag
Grondwet
Hoge Raad
AFM
OPTA
Colofon
CONTACT


 
  Oriëntatie:  Voorpagina arrow Agenda arrow Lustrumcongres Traditie en moderniteit Marokko en Nederland 1605-2005, Vrije Universiteit
 
Lustrumcongres Traditie en moderniteit Marokko en Nederland 1605-2005, Vrije Universiteit
maandag, 23 mei 2005

Van architectuur tot huwelijksrecht en Berbertalen

Hoe zien Marokko en Nederland hun verleden, heden en elkaar? Die vraag staat centraal op het interdisciplinaire lustrumcongres Traditie en moderniteit: Marokko en Nederland 1605-2005 op maandag 30 en dinsdag 31 mei aan de Vrije Universiteit.

Van architectuur tot huwelijksrecht en Berbertalen. Wetenschappers uit beide landen gaan in op uiteenlopende aspecten van de Marokkaanse samenleving en de relatie met Nederland ter gelegenheid van het 25e lustrum van de VU en 400 jaar Nederlands-Marokkaanse contacten.

Traditie en moderniteit in Marokko is onderwerp van de lezing van mevrouw prof. dr. Rahma Bourqia, rector magnificus van de Universite Hassan II in Mohammedia, antropologe, sociologe en betrokken geweest bij de voorbereiding van de nieuwe huwelijkswetgeving in Marokko. Prof. dr. James Kennedy, hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de VU, gaat in op traditie en moderniteit in de Nederlandse geschiedenis. Vervolgens vergelijken dr. Herman Obdeijn, historicus en initiatiefnemer van '400 jaar Marokko-Nederland' en Zakya Daoud, journaliste en romanschrijfster, de ontwikkelingen in beide landen vanuit Nederlands en Marokkaans perspectief.

In twaalf workshops gaan Nederlandse en Marokkaanse wetenschappers samen in op de verhouding tussen traditie en moderniteit op verschillende terreinen van de samenleving. Zo komt in de workshop over architectuur zowel de oude medina van Fes als de favoriete woninginrichting van Marokkaanse Nederlanders aan bod. Andere workshops gaan over recente politieke ontwikkelingen in Marokko, religieuze (in)tolerantie in Marokko en Nederland, Marokko en de EU, de verhouding tussen traditionele geneeskunde en medische wetenschap, jongeren, Berbers en migratie.

In 1605 stuurden de Staten Generaal der Nederlanden een gezant naar het hof van de Marokkaanse sultan. Daarmee waren de Verenigde Provincies het eerste land dat het sultanaat Marokko erkende als staat. Abraham Kuyper, stichter van de VU bezocht in 1905 Marokko en het land maakte diepe indruk op hem.

Door de jaren heen heeft het contact tussen beide landen door de grootscheepse migratie van Marokkanen naar Nederland een geheel ander karakter gekregen.

Het op gang brengen en versterken van contacten tussen de Nederlandse en de Marokkaanse universitaire wereld is een van de doelstellingen van het congres. Een essaywedstrijd daagt studenten van drie Marokkaanse universiteiten uit hun visie op traditie en moderniteit te geven.

De auteur van het beste Engelstalige essay mag een jaar komen studeren aan de VU. De plenaire lezingen zijn in het Engels; de workshoppresentaties en discussiebijdragen in het Frans of Engels.

 
< Vorige   Volgende >


 maandag, 16 juli 2018


O P M E R K E L IJ K
'Bedoeling was dat slachtoffer naar Suriname zou gaan en daar zijn dood in scene zou zetten'
Nationale Nederlanden Levensverzekeringen opgelicht, moord om uitkering

De verdachte heeft in de periode van 2 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 te Rotterdam samen met een mededader het slachtoffer vermoord om een uitkering onder een levensverzekering te krijgen. Ook heeft hij een groot aantal (pogingen tot) fraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Van enorme BTW-fraude tot fraude met kinderopvang en alles daartussen.

Een deel uit het standpunt van 41-jarige verdachte:

 'De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van[slachtoffer]. Hij erkent dat hij een verzekering bij Nationale Nederland op het leven van[slachtoffer] had afgesloten en ook dat dit gedaan is om Nationale Nederlanden op te lichten.[slachtoffer] en hij hadden dit samen opgezet. De bedoeling was dat[slachtoffer] naar Suriname zou gaan, dat hij daar zijn dood in scene zou zetten en dat hij dan onder een andere naam in Suriname zou blijven wonen. De uitkering van € 500.000,00 zou worden gedeeld tussen[slachtoffer] (€ 200.000,00) en de verdachte (€ 300.000,00). Dit plan is echter nooit uitgevoerd.

De verdachte had zelf onder een andere verzekering bij Nationale Nederlanden een uitkering geclaimd en gekregen nadat[slachtoffer], [medeverdachte] en hij op 2 januari 2013 een overval op de verdachte in scene hadden gezet. De verdachte vermoedt dat dit[slachtoffer] heeft geïnspireerd, dat[slachtoffer] en [medeverdachte] in de avond van 24 februari 2013 een overval in scene hebben willen zetten en dat [medeverdachte] daarbij[slachtoffer] heeft gedood. Hijzelf had[slachtoffer] nog afgeraden om een dergelijke fraude te proberen, omdat het bij Nationale Nederlanden zou opvallen dat er kort na elkaar twee keer een vergelijkbare schade zou worden geclaimd.

Uit de strafmotivering:

 'De verdachte heeft samen met een ander[slachtoffer] om het leven gebracht.[slachtoffer] is door de verdachte en diens mededader in een machteloze positie gebracht, nadat[slachtoffer] in de waan was gebracht dat deze (slechts) zou worden mishandeld om een verzekeringsuitkering te krijgen.[slachtoffer] is vervolgens op een vreselijke manier overleden. Van het vertrouwen dat[slachtoffer] in de verdachte, een vriend, had gesteld, is door de verdachte grof misbruik gemaakt. Het behoeft geen toelichting dat dit een zeer ernstig strafbaar feit is.

LEES VERDER...
 
'Rechterlijke samenwerking is goed, maar slecht ingebed'

De Rechtspraak, Den Haag -  Onderlinge afspraken tussen rechters over strafhoogtes en rekenmethoden bevorderen de eenheid in het recht, maar zijn nog te weinig wettelijk verankerd. Een deel van deze rechterlijke regelingen kan beter zichtbaar gemaakt worden.

Dat stelt onderzoeker Ard Schoep in zijn bijdrage aan de zojuist verschenen bundel ‘Rechterlijke Macht, studies voor rechtspraak en rechtshandelingen in Nederland’.

Afspraken
Een deel van de beslissingen in de rechtszaal vloeit voort uit afspraken en regelingen die gemaakt zijn door rechters zelf. Die afspraken worden vaak landelijk nagevolgd en hebben daarmee veel invloed. Een bekend voorbeeld is de formule waarmee kantonrechters sinds vijftien jaar de hoogte berekenen van ontslagvergoedingen: grofweg het aantal dienstjaren maal het maandsalaris.

LEES VERDER...
 
U I T G E L I C H T
Vanmiddag debat over mensenrechten en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanmiddag te zien en horen: hoe staat het met de naleving van mensenrechten door het Nederlands bedrijfsleven? En hoe bevordert de overheid het respecteren ervan? Daarover vergadert de Tweede Kamer vandaag van 14.00 tot 16.30 uur.
LEES VERDER...
 
Alex Brenninkmeijer wordt hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat

“Als oud-rechter, voormalig Nationale ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer heb ik ervaring met drie instituties van de rechtsstaat, het lijkt mij geweldig om mijn ervaring in de Utrechtse academische context te delen en mee te werken aan het strategisch thema Instituties”, aldus Brenninkmeijer.

Vanaf juli dit jaar is voormalig nationaal ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer (1951) hoogleraar ‘Institutionele aspecten van de rechtsstaat’ aan de Universiteit Utrecht, zo laat de UU weten.

LEES VERDER...
 


 
 
       

Nederlands Juridisch Dagblad © 2002-2013 Ook te lezen via NJD.nu
Gebruiksvoorwaarden NJD (klik hier)
Alle rechten voorbehouden